move jelentése magyarul

Move jelentése példákkal az EnSzótárban. Move magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

move ige kiejtése 1. Move gyakorisága 1.
Ragozott alakok: moves, moving, moved
mozog
halad, (vhogyan) fejlődik
vmire indít/késztet vkit
javaslatot/indítványt tesz
székel, ürít; megindítja a bélműködést
move főnév kiejtése 2. Move gyakorisága 2.
mozgás, mozdulat
költözködés
lépés, cselekedet
húzás, manőver, taktika (sportban, játékban)
lépés (játékban bábuval)

move jelentése példamondatokkal

The moving charges themselves move rather slowly.

Only trained laboratory workers may move chemicals.

The major political parties may move further apart.

Most residents move around via golf carts.

That is why low skilled manufacturing jobs move overseas.

Szócikk move. Move jelentése, move magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

move jelentése kifejezésekkel

moving staircase
mozgólépcső
move along
továbbhalad, arrébb megy
move in (on sb/sth)
megközelít, körbefog (pl. támadás előtt)
move in sth
(vmilyen társaságban) mozog, forog
move in | move into sth
beköltözik vhova
move off
elindul, megindul (jármű, stb.)
move on (to sth)
továbbmegy, rátér, áttér (témára)
move out
kiköltözik
move over/up
arrébb megy/mozdul (helyet ad)
move sb on
továbbterel vkit (pl. rendőrség)
be always on the move
folyton jön-megy, sürög-forog
be moved to tears
könnyekig meg van hatódva
don't move!
ne moccanj!
earth moving
földmunkálatok
get a move on
siet, igyekszik, igyekezz! mozgás! gyerünk!
get moving
indíts! mozgás!
keep moving!
mozgás!, menjenek tovább!, oszoljanak!
make a move
lép, lépést tesz (cselekszik), elindul, indul (vhova)
make a move on | put the moves on
(szexuálisan) ajánlatot tesz vkinek, ráhajt vkire, (szexuálisan) közeledik vkihez
make to move off
indulni készül
mass production on moving conveyor
futószalagos tömegtermelés

További move jelentések

method of moving averages
mozgó átlagok módszere
move a resolution
indítványt tesz, javaslatot tesz
move about
mozgolódik
move apart
elválik
move at a walk
lassan megy, lassan halad, lassú léptekkel megy, lassú léptekkel halad
move for
javaslatot tesz, indítvány tesz
move in a rut
kitaposott úton halad, kitaposott nyomon halad, megszokott kerékvágásban halad
move in high society
előkelő társaságban mozog, előkelő társaságban forog
move in tiptop society
legjobb körökben forog
move sb to pity
szánalmat ébreszt vkiben
move sb to tears
könnyekig megindít vkit
move the pointer
mutató mozgatása
move to one side
félreáll az útból, helyet csinál
move to report progress
törvényjavaslat vitájának elnapolását javasolja
move with the times
halad a korral
moving coil
lengő tekercs, mozgó tekercs, forgó tekercs
moving man
bútorszállító, bútorszállító munkás, bútorszállító vállalkozó
moving object
mozgó cél
moving phase
mozgófázis
moving pictures
mozgókép, film, mozi
moving sidewalk
mozgójárda
moving spirit of sth
lelke vminek, mozgatója vminek, éltetője vminek
moving stairway
mozgólépcső
not move a muscle
egy izma sem rándul, egy szempillája sem rezdül, mozdulatlan
not move hand or foot
kezét lábát nem mozgatja, teljesen mozdulatlan, tétlen
not to move in sb's world
nem forog vki köreiben
on the move
úton van, menet közben van, halad, fejlődik
when the spirit moves me
amikor kedvem van hozzá
when the spirit moves sb
amikor kedve tartja, amikor kedve/hangulata van hozzá