mouth jelentése magyarul

Mouth jelentése példákkal az EnSzótárban. Mouth magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

mouth főnév kiejtése 1. Mouth gyakorisága 1.
Többes szám: mouths
száj
nyílás
luk
torkolat
bejárat
mouth ige kiejtése 2. Mouth gyakorisága 2.
Ragozott alakok: mouths, mouthing, mouthed
hangosan beszél
szónokol
szájába vesz
szájával érint
fintort vág

mouth jelentése példamondatokkal

His mouth was still a little ways open.

My mouth fell open and stayed open.

That is why my mouth is sometimes blue.

His mouth made a hard straight line.

The man had his mouth wide open.

Szócikk mouth. Mouth jelentése, mouth magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

mouth jelentése kifejezésekkel

bad-mouth
befeketít, bemószerol, fúr, (háta mögött) gyaláz, mocskol
mouth organ
szájharmonika
close-mouthed
kuka
foul-mouthed
mocskos szájú
loud-mouthed
hangoskodó
mealy-mouthed
mézesmázos, finomkodó
open-mouthed
tátott szájú, falánk, ragadozó
(from) hand to mouth
máról holnapra való, tengődő, nyomorgó, bizonytalan (élet)
a smile lingered about the corners of his mouth
a szája sarka körül mosoly bujkált, a szája szöglete körül mosoly bujkált
blow a man from the mouth of a gun
embert ágyúcsőhöz kötve végez ki
button up the mouth
lakatot tesz a szájára
clammy mouth
tapadó lepedékes szájpadlás
down in the mouth
elvesztette a kedvét, levert, szomorú, elcsüggedt
foam at the mouth
habzik a szája
from hand to mouth
máról holnapra
from the horse's mouth
első kézből, biztos forrásból
have a mouth
rossz a szája íze, mocskos szája van
have one's mouth full
tele van a szája
hoof and mouth disease
száj- és körömfájás
it brings the water to my mouth
összefut tőle a nyál a számban, csorog tőle a nyálam
it makes the mouth water
összefut tőle az ember nyála

További mouth jelentések

keep one's mouth shut
tartja a száját, befogja a száját
laugh on the wrong side of the mouth
kényszeredetten nevet, erőltetetten nevet, semmi kedve sincs nevetni, csalódott arcot vág, keserű képet vág
make a mouth
elhúzza a száját, arcát fintorgatja
mark of mouth
foggyűrű, kupanyom
moist mouth
habos száj
put one's head into the lion's mouth
oroszlán szájába dugja a fejét, vakmerően veszélynek teszi ki magát
put one's money where one's mouth is
a kijelentéseinek/véleményének megfelelően cselekszik, tesz is azért amiről beszél
put the words into sb's mouth
szájába adja a szavakat vkinek, szájába rág vkinek vmit
put words into sb's mouth
(helytelen) szavakat ad a szájába, szavakat tulajdonít vkinek (pontatlanul/nem helytállóan idéz vkit), szavakat ad a szájába, szájába rág vkinek vmit (hogy mit mondjon)
run off at the mouth | run one's mouth
túlzással/indiszkrécióval beszél vkiről/vmiről
saw a horse's mouth
rágja a gyeplőt
shut one's mouth
befogja a száját
shut the mouth
hallgat, nem szól
slide mouth
diakeret
sore mouth
pállott száj
stop sb's mouth
befogja a száját vkinek, betömi a száját vkinek
straight from horse's mouth
biztos forrásból, megbízható forrásból
take the bread out of sb's mouth
elveszi vki kenyerét, kiveszi a kenyeret vki szájából
take the words out of sb's mouth
a szájából veszi ki a szót (azt mondja amit a másik is mondani akart)
turn to ashes in sb's mouth
csalódást kelt, keserűvé válik, értéktelenné válik, élvezhetetlenné válik
useless mouth
kenyérpusztító
word of mouth
szóban történő, szóbeli (kommunikáció)