most jelentése magyarul

most angolul

Most jelentése az EnSzótárban. Most magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

Lásd még: many

most határozószó kiejtése 1. Most gyakorisága 1.
leg- (felsőfok képzése)
legjobban, leginkább
nagyon, igen, módfelett
majdnem
most névmás kiejtése 2. Most gyakorisága 2.
a legtöbb
a legnagyobb része, a többsége vminek

most jelentése kifejezésekkel

at (the) most
legfeljebb
be the most
(az összes közül) a legjobb
for the most part
többnyire, legnagyobb részt
in most cases
legtöbb esetben, legtöbbnyire
in the most liberal sense of the word
a szó legtágabb értelmében
like enough | most like
valószínűleg
make the most of
a legjobban kihasznál, a legjobbat mutatja
most eminent
eminenciás, főmagasságú, főméltóságú
most high
mindenható
most highest
mindenható
most honourable
rendkívül tiszteletre méltó
most nouns take -s in the plural
a legtöbb főnév -s ragot vesz fel a többes számban
most of all
legfőképpen
the most difficult language known
az eddig ismert nyelvek legnehezebbike, az ismert nyelvek közül a legnehezebb
we had a most enjoyable evening
kellemes este volt, nagyon kellemesen telt el az esténk, igen jól éreztük magunkat az este

Szócikk most. Most jelentése, most magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.