more jelentése magyarul

More jelentése példákkal az EnSzótárban. More magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

Lásd még: many

more határozószó kiejtése 1. More gyakorisága 1.
-abb(an), -ebb(en) (középfok képzése)
jobban (fok, mérték)
több mint ...
ismét
többször (gyakoriság)
mi több, sőt
more névmás kiejtése 2. More gyakorisága 2.
több (ezenfelül, még hozzá)
több (nagyobb mennyiség, mérték)

more jelentése példamondatokkal

My personal ambitions are much more modest.

Dozens more lodging options are within walking distance.

The closing ceremony was far more weird.

Alternative assumptions–often more plausible–produce very different results.

The next challenge was much more formidable.

Szócikk more. More jelentése, more magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

more jelentése kifejezésekkel

I am no more dense than anyone
én sem vagyok együgyűbb, mint más, én sem vagyok korlátoltabb, mint más
I can see her no more
többé nem láthatom
I cannot give more
nem tudok többet adni
I did not do it any more than you did
épp úgy nem én tettem, mint ahogy te sem, épp úgy nem én csináltam, mint ahogy te sem
I expect no more trouble from that quarter
onnan már nem várok több bajt, innen már nem várok több bajt, erről az oldalról már nem várok több bajt, arról az oldalról már nem várok több bajt
I have no more
nincs többem
I needn't say more
nem kell többet mondanom
I should love to see more of you
nagyon szeretnék veled többször találkozni, nagyon örülnék, ha többedmagatokkal láthatnálak
I should not like to put on more weight
nem szeretnék jobban meghízni
I'm no chicken any more
nem vagyok már mai gyerek
a day or two more or less doesn't matter
egy-két nap ide vagy oda igazán nem számít
a little more
még egy kevés, még egy keveset, még egy kicsi, még egy kicsit, kis híján, kevés híján
and what is more
sőt mi több
any more
vmivel több/többet, tovább (már), többé (már) (kérdésben, tagadásban)
be more attentive to your homework!
légy gondosabb a házi feladataidban!
be more loved than ever
jobban szeretik, mint valaha, egyre jobban szeretik
be more than a match for sb
különb vkinél, felülmúl vkit
be no more
meghal, megszűnik, nem létezik többé
become more acute
egyre fokozódik, egyre nő
bid more than sb
többet ígér vkinél
bite off more than one can chew
túl nagy fába vágja a fejszéjét

További more jelentések

but then again it is more expensive
viszont drágább, viszont többe kerül
cut off more than one can chew
nagyobb a szeme, mint a szája, nagy fába vágja a fejszéjét
do it more like this!
inkább így csináld!, inkább ilyenformán csináld!
do more harm than good
többet árt(,) mint használ
drink more than is good for one
kelleténél többet iszik, többet iszik a kelleténél, többet iszik, mint amit elbír, becsíp, italban nem tud mértéket tartani, italban nem ismer mértéket
drink more than one ought
többet iszik a kelleténél
earnest of more to come
zálog a továbbiakra, biztosíték a továbbiakra, zálog az eljövendőre, biztosíték az eljövendőre, előszele annak, ami reánk vár, kóstoló abból, amit a jövő tartogat számunkra
even more
még inkább
get more than sb bargained for
megkapja a magáét, alaposan megkapja a magáét
have more than he knows what to do with
többje van, mint amennyi kell
have more than one's share of wit
igen szellemes
have no more money
elfogyott a pénze, nincs több pénze
have some more wine?
még egy kis bort?
he grew more charitable as he grew older
ahogy öregedett, egyre jótékonyabbá vált
he is no more a lord than I am
ő is csak olyan lord, mint én, ő is csak úgy lord, mint én
he is once more in collar
újra nyakába veszi az igát, újra nekilát a napi munkának
he only does the more harm
még több bajt csinál
he ought to have had more sense
több eszének kellett volna lennie
he ought to have shown more sense
több eszének kellett volna lennie
he was more surprised than annoyed
inkább meglepődött, mint bosszankodott
in more ways than one
több értelemben is
is there any more?
van még?, maradt még valami?
it does more credit to his heart than to his head
ez inkább a szívét, mint az eszét dicséri
it is little more than pity pilfering
ez nem más, mint apró lopás
it is more than a year
több mint egy éve
it is more than flesh and blood can bear
ezt ember nem tudja elviselni
it is more than flesh and blood can stand
ezt ember nem tudja elviselni
it is more than time to start
legfőbb ideje, hogy induljunk
it will more than pay the trouble
bőségesen megéri a fáradságot
kind hearts are more than coronets
a jó szív többet ér, mint a nemesi cím
less is more
a kevesebb több (a minimalista megközelítés hatékonyabb lehet)
little more than half an hour
alig múlt félórája, alig több, mint félórája
make more difficult
megnehezít
make sth more difficult
megnehezít vmit, nehezebbé tesz vmit
more and more
egyre inkább/jobban, egyre több/többet, többet és többet
more brain than brawn
többet ésszel mint erővel
more by token
bizonyítja ezt az, hogy
more difficult
nehezebb
more easily
könnyebben
more fool ...
bolondságot csinál vki
more fortunate
szerencsésebb
more in number than
többen mint