mind jelentése magyarul

mind angolul

Mind jelentése példákkal az EnSzótárban. Mind magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

mind főnév kiejtése 1. Mind gyakorisága 1.
értelem, elme, ész
emlékezet
érzület
gondolkodásmód
lélek
szellem
kedv
akarat, szándék
elhatározás
vélemény
mind ige kiejtése 2. Mind gyakorisága 2.
Ragozott alakok: minds, minding, minded
törődik (vmivel)
figyelembe vesz (vmit)
figyel (vkire/vmire)
vigyáz (vmire)
kifogásol, ellenez
felügyel, vigyáz (gyerekre)

mind jelentése példamondatokkal

His mind and hands never stop working.

Never mind that very few relatives ever visited.

Now normally a mind under such circumstances becomes mad.

Our senses and subtle mind structures are different.

Those symbols are used to mind control.

Szócikk mind. Mind jelentése, mind magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

mind jelentése kifejezésekkel

single-minded
egyszerű, egyenes, nyílt, egyetlen célt szem előtt tartó, céltudatos, egyetlen célra törő
fair-minded
igazságos, elfogulatlan, pártatlan
high-minded
emelkedett szellemű, nemes lelkű, fennkölt, gőgös, kevély, büszke
like-minded
hasonlóan gondolkozó, azonos gondolkodású, hasonelvű, egyívású
mind-boggling
elsöprő, megdöbbentő, elképesztő
narrow-minded
szűk látókörű, kicsinyes, elfogult, korlátolt
open-minded
nyitott gondolkodású, fogékony (új nézetekre, gondolatokra)
absent-minded
szórakozott, figyelmetlen, nem figyelő, feledékeny
bloody-minded
nagyon rosszkedvű
broad-minded
liberális gondolkodású, megértő
feeble-minded
gyengeelméjű
mind-bending
sokkoló, meglepő, zavarba ejtő, pszichedelikus
mind-blowing
jó, remek, eszméletlen, óriási haláli, oltári
noble-minded
nemes lelkű, fennkölt gondolkodású
petty-minded
kicsinyes, alantas gondolkozású, korlátolt
right-minded
józan gondolkozású, épeszű
simple-minded
egyszerű/primitív gondolkozású
small-minded
kicsinyes, kicsinyeskedő, alantas gondolkodású, alantas gondolkodásra valló, szűk látókörű, szűkkeblű
sober-minded
józan ítéletű, józan gondolkodású, megfontolt, komoly
strong-minded
erélyes, határozott
weak-minded
gyengeelméjű, határozatlan

További mind jelentések

woolly-minded
zavarodott
worldly-minded
anyagias gondolkodású
(not) in one's right mind
(nem) épelméjű
I can't call it to mind
nem tudok rá visszaemlékezni
I don't mind
nem bánom, nekem mindegy
I don't mind telling you
igenis megmondom neked
Mind the step!
Vigyázat lépcső!
Mind the wires!
Vigyázat, vezetékek!
a sound mind in a sound body
ép testben ép lélek
a weight fell off my mind
egy kő esett le a szívemről
absence of mind
szórakozottság
abstraction of mind
szórakozottság, figyelem hiánya, figyelmetlenség
alter one's mind
megváltoztatja szándékát, meggondolja magát, másként dönt
an idea rushed into his mind
hirtelen ötlete támadt, hirtelen gondolata támadt, hirtelen eszébe villant egy ötlet, hirtelen agyába villant egy ötlet, hirtelen eszébe villant egy gondolat, hirtelen agyába villant egy gondolat
at the back of one's mind
tudata mélyén, lelke mélyén
attitude of mind
állásfoglalás, szellemi beállítottság, gondolkodásmód
be a weight off one's mind
nagy kő esett le a szívéről
be against one's mind
nem helyesel vmit, ellenez vmit
be easy in one's mind
nyugodt a lelkiismerete
be in one's right mind
józan eszénél van, szellemi képességeinek teljes birtokában van
be in two minds about doing sth
nem tudja eldönteni, mit csináljon
be in two minds about how to act
nem tudja eldönteni, hogy járjon el
be in two minds about sth
nem tud dönteni vmi felől, habozik
be kept in mind
szem előtt tartandó, észben tartandó
be much to one's mind
kedvére való, nagyon kedvére való
be of a mind
egy véleményen van, ugyanazon a véleményen vannak
be of a mind with sb
egy véleményen van kivel
be of one mind
ugyanazon a véleményen vannak
be of sb's mind
egy véleményen van kivel
be of the same mind as sb
egy véleményen van kivel
be out of one's mind
elvesztette józan eszét, megőrült, nincs eszénél, eszét veszti, megőrül, majd megőrül, megbolondul
be uneasy in one's mind
nyugtalan a lelkiismerete
bear an honourable mind
becsületes szándékai vannak, tisztességes szándékai vannak
bear sth in mind
gondol vmire, nem feledkezik meg vmiről, emlékezik vmire, észben tart vmit, emlékezetében megőriz vmit, figyelembe vesz vmit
bring one's mind to bear on sth
ráfordítja figyelmét vmire
bring sb/sth to mind
eszébe hoz, felidéz vmit
bring sth to sb's mind
emlékezetébe idéz vkinek vmit
call sb/sth to mind
emlékezetébe idéz, eszébe juttat, eszébe jut
call sth to sb's mind
emlékezetébe idéz vkinek vmit
cast of mind
lelkület, észjárás, gondolkodásmód, lelki alkat, hangulat
change one's mind
meggondolja magát, megváltoztatja a véleményét/szándékát
churn a thought in one's mind
gondolatot forgat a fejében, kérődzik egy gondolaton