meeting jelentése magyarul

Meeting jelentése példákkal az EnSzótárban. Meeting magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

Lásd még: meet

meeting főnév kiejtése. Meeting gyakorisága.
találkozás
találkozó
összejövetel, gyűlés
ülés
értekezlet
verseny, találkozó

meeting jelentése példamondatokkal

This months meeting has been moved one week again.

This adds another meeting during the week.

Our last meeting was the best attended ever.

The meeting served several purposes very successfully.

We had a great meeting last night!

Szócikk meeting. Meeting jelentése, meeting magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

meeting jelentése kifejezésekkel

meeting place
találkozóhely, találkahely
meeting point
találkozási pont, csomópont
prayer meeting
közös imaóra, ájtatosság
address the meeting
beszél az egybegyűltekhez
at what time will the meeting take place?
hány órakor lesz a gyűlés?
attend a meeting
gyűlésen részt vesz, összejövetelen részt vesz, gyűlésre jár
be a constant attendant at a meeting
rendszeresen eljár a gyűlésekre
board meeting
választmányi ülés, bizottsági ülés, igazgatósági ülés
business before the meeting
ülés napirendje
business meeting
ülés
call a meeting
gyűlést összehív
chance meeting
véletlen találkozás
cover a meeting
tudósítóként részt vesz egy gyűlésen, gyűlésről beszámolót ír, gyűlésről beszámolót közöl
emergency meeting
rendkívüli ülés
general meeting
közgyűlés, nagygyűlés
go to meeting
templomba megy
have to attend a meeting
részt kell vennie egy gyűlésen
hold a meeting
gyűlésezik, ülésezik, értekezletet tart
just before the meeting
közvetlenül az ülést megelőzően, közvetlenül az összejövetelt megelőzően
lodge meeting
ülés, ülésezés
mass meeting
tömeggyűlés

További meeting jelentések

meeting clothes
ünneplő ruha
meeting dress
ünneplő ruha
meeting room
tárgyalóterem
meeting time
ájtatosság időpontja, istentisztelet időpontja
notice of meeting
körlevél a gyűlésre, meghívó a gyűlésre
open the meeting
megnyitja az ülést, megnyitja a gyűlést
party meeting
pártgyűlés
pep meeting
lelkesítő összejövetel, lelkesítő célú összejövetel
planning meeting
tervértekezlet
put a resolution to the meeting
határozati javaslatot előterjeszt, határozatot terjeszt a gyűlés elé, határozati javaslatot terjeszt a gyűlés elé
quakers' meeting
kvékerek összejövetele
right of public meeting
gyülekezés joga
sale meeting
árverés, aukció
sense of the meeting
néphangulat
summit meeting
csúcstalálkozó
take the sense of the meeting
kikéri a gyűlés véleményét, megkérdezi a gyűlés véleményét, kipuhatolja a gyűlés véleményét
uproarious meeting
viharos gyűlés