meet jelentése magyarul

Meet jelentése példákkal az EnSzótárban. Meet magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

meet ige kiejtése. Meet gyakorisága.
ps: met pp: met e3/-ing: meets, meeting
találkozik

meet jelentése példamondatokkal

This enables banks to meet normal cash calls.

Awards should help meet your college expenses.

All schools must meet strict quality criteria.

I met a different person each week.

Everything is watered down to meet demand.

Szócikk meet. Meet jelentése, meet magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

meet jelentése kifejezésekkel

meeting place
találkozóhely, találkahely
meeting point
találkozási pont, csomópont
prayer meeting
közös imaóra, ájtatosság
meet with
tapasztal
Greek meets Greek
egyenlő ellenfelek találkoznak, emberükre találnak egymásban
I have something that would meet the case
van egy ötletem, ami alkalmazható erre az esetre, van egy ötletem, ami megoldja ezt a kérdést, van egy ötletem, ami megfelelne
I never chanced to meet him
soha nem volt alkalmam vele találkozni
address the meeting
beszél az egybegyűltekhez
at what time will the meeting take place?
hány órakor lesz a gyűlés?
attend a meeting
gyűlésen részt vesz, összejövetelen részt vesz, gyűlésre jár
be a constant attendant at a meeting
rendszeresen eljár a gyűlésekre
board meeting
választmányi ülés, bizottsági ülés, igazgatósági ülés
business before the meeting
ülés napirendje
business meeting
ülés
call a meeting
gyűlést összehív
chance meeting
véletlen találkozás
come to a sticky end | meet a sticky end
rossz/gyászos/szomorú véget ért
cover a meeting
tudósítóként részt vesz egy gyűlésen, gyűlésről beszámolót ír, gyűlésről beszámolót közöl
emergency meeting
rendkívüli ülés
extremes meet
a szélsőségek találkoznak, a végletek találkoznak
general meeting
közgyűlés, nagygyűlés

További meet jelentések

glad to meet you!
örvendek a szerencsének!, örülök, hogy megismerkedhettünk!
go to meeting
templomba megy
goods that meet with a ready sale
kelendő áruk, gyorsan elkelő áruk
green meet
nyers hús
have to attend a meeting
részt kell vennie egy gyűlésen
he met his fate in 1944
1944-ben halt meg
he told us as how he had met her
elmondta, hogy miképp találkozott vele
hold a meeting
gyűlésezik, ülésezik, értekezletet tart
hope to meet sb
reméli, hogy találkozik kivel, számít rá, hogy találkozik kivel
is that meet still good?
nem romlott még meg a hús?, jó még a hús?
just before the meeting
közvetlenül az ülést megelőzően, közvetlenül az összejövetelt megelőzően
lodge meeting
ülés, ülésezés
make (both) ends meet
(éppen hogy) kijön a pénzéből
make both ends meet
kijön a fizetéséből, kijön a keresetéből, éppen hogy kijön a fizetéséből, addig nyújtózkodik, amíg a takarója ér
make buckle and tongue meet
addig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér
mass meeting
tömeggyűlés
meet a bill
váltót kifizet
meet an emergency
helyzetnek megfelelő rendszabályokat foganatosít
meet death calmly
szépen hal meg, megbékülten hal meg, nyugodtan fogadja a halált
meet in council
tanácskozik
meet one's commitment
eleget tesz kötelezettségeinek
meet one's doom at somewhere
halálát leli vhol, utoléri a végzete vhol
meet one's end
eléri a végzet, utoléri a halál
meet one's engagements
kötelezettségeinek eleget tesz
meet one's fate
megismeri a jövendőbelijét
meet one's master
emberére talál, emberére lel, emberére akad
meet one's match
emberére talál
meet one's obligation
teljesíti kötelességét
meet sb full tilt
hevesen nekiszalad vkinek, összeütközik kivel
meet sb half-way
félúton találkozik kivel, út feléig eléje megy vkinek, hajlandó nagy engedményeket tenni vkinek, hajlandó messzemenő engedményeket tenni vkinek, hajlandó reális engedményeket tenni vkinek
meet the emergency
szembenéz a tényekkel
meet the press
interjút ad, sajtókonferenciát tart
meet the requirements
megfelel a követelményeknek
meet with a check
akadályba ütközik, feltartóztatják
meet with a loss
veszteség éri
meet with a warm reception
szívélyes fogadtatásra talál, szívélyes fogadtatásban részesül
meet with a warm response
kedvező visszhangra talál, kedvező fogadtatásra talál
meet with heavy losses
súlyos veszteségeket szenved
meeting clothes
ünneplő ruha
meeting dress
ünneplő ruha
meeting room
tárgyalóterem
meeting time
ájtatosság időpontja, istentisztelet időpontja