measure jelentése magyarul

Measure jelentése példákkal az EnSzótárban. Measure magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

measure főnév kiejtése 1. Measure gyakorisága 1.
méret, nagyság
mérték, mértékegység
mérőedény
mérőrúd, mérőszalag
osztó
mérték, fok, határ (átv.)
ütem, versmérték
intézkedés, rendszabály
lépés
measure ige kiejtése 2. Measure gyakorisága 2.
Ragozott alakok: measures, measuring, measured
mér, megmér
kimér, lemér, felmér
mértéket vesz (vkiről)
felbecsül
vmilyen méretű

measure jelentése példamondatokkal

The average measure used four different inputs.

Do satisfaction scores really measure quality care?

No measure had raised such general indignation.

Further quality control measures are being developed.

So why should public managers measure performance?

Szócikk measure. Measure jelentése, measure magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

measure jelentése kifejezésekkel

tape measure
mérőszalag
measure off
lemér
measure out
kimér, kiporcióz
a measure of
némi
adopt measures to
intézkedéseket tesz, hogy, lépéseket tesz, hogy, intézkedik, hogy, rendszabályokat foganatosít, hogy
as a measure of economy
takarékossági okokból, takarékosság céljából
barren measures
kimerült lelőhely, meddő lelőhely
beyond measure
végtelenül, mértéken felül, rendkívül, rendkívüli mértékben, túlzottan, mértéktelenül, mértéktelen, módfelett, szertelenül, túlságosan
checked measure
hitelesített mérték
chest measure
mellbőség
common measure
közös osztó
conventional measures
szokásos eljárás, szokásos kezelésmód
cubic measures
köbmértékek, űrmértékek
dry measure
száraz űrmérték
emergency measures
rendkívüli intézkedések, szükségintézkedések
for good measure
ráadásul
full measure
pontos mérték, teljes mérték
give me full measure!
aztán jól mérje meg!
give me good measure!
aztán jól mérje meg!
greatest common measure
legnagyobb közös osztó
half-way measures
félmegoldások

További measure jelentések

halfway measures
félmegoldások
have a suit made to measure
mérték után csináltat ruhát
have taken sb's measure
tudja, hányadán áll kivel
in a large measure
nagymértékben, nagyrészt, nagy részben
in a measure
bizonyos mértékben, bizonyos fokig, részben, részint
in due measure
kellő mértékben, mértéktartóan, meggondoltam, megfontoltan
in large measure/part
nagymértékben, nagyrészt
in some measure
bizonyos mértékben, bizonyos fokig, részben, részint
know no measure
nem ismer határt, szertelen, mértéktelen
lay a measure on the table
törvényjavaslatot benyújt
linear measures
hosszmértékek
liquid measure
űrmérték, folyadék űrmérték
locate by measuring
bemér, méréssel meghatároz
long measure
hosszmérték, hosszúságmérték
made to measure
mérték után, rendelés szerint
measure for measure
szemet szemért
measure of capacity
űrmérték
measure of grace
kegyelmi intézkedés, kegyelmi rendelet, jóindulatból fakadó intézkedés, jóindulatból fakadó rendelet
measure of value
értékmérő
measure up to sth
megfelel vminek, felnő vmihez
measured mile
gyorsasági kísérletek kiindulópontja
measures taken by the authorities
hatósági intézkedések
measures taken by the government
hatósági intézkedések
measuring jug
mérőedény
narrow measure
keskeny sorszélesség
office of weights and measures
mértékhitelesítő hivatal
out of measure
mértéken felül, szertelenül, mértéktelenül
outside measure
külső méret
pot measuring five inches over
öt hüvelyk átmérőjű fazék, öt hüvelyk átmérőjű edény, öt hüvelyk átmérőjű cserép
proper measures to take
szükséges lépések
protective measures
óvintézkedés, óvintézkedések
sell sth by measure
kimérve árusít vmit
set measures to sth
határt szab vminek, korlátoz vmit
severe measures
erélyes rendszabályok
solid measures
térfogatmérték
square measure
területmérték
standing measure
felállított mérték, állómérce
strong measures
erélyes rendszabályok
table of weights and measures
súly- és mértéktáblázat
take extreme measures
végső eszközökhöz nyúl, erőszakot alkalmaz
take legal measures
törvényes eszközökhöz folyamodik, törvényes eszközöket vesz igénybe
take measures
lépéseket tesz, intézkedik