means jelentése magyarul

Means jelentése példákkal az EnSzótárban. Means magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

Lásd még: mean

means főnév kiejtése. Means gyakorisága.
eszköz, mód
eszközök, erőforrások
anyagi eszközök
vagyon

means jelentése példamondatokkal

One blood pressure reading means very little.

Being written somewhere else means being copied.

Greater risk exposure naturally means higher premiums.

And fewer explosions means less gas consumed.

Ordinary life assurance really means death insurance.

Szócikk means. Means jelentése, means magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

means jelentése kifejezésekkel

means test
anyagi helyzet felmérése
private means
magánvagyon
a means to an end
(csak egy) eszköz (a cél eléréséhez)
as we will the end we must will the means
a cél akarása az eszközök akarását is jelenti
beyond my means
meghaladja anyagi erőmet, nem futja a pénzemből
beyond/within one's means
a jövedelmén/költségvetésén túl/belül
by all means
mindenesetre, persze, természetesen (engedély adása)
by any means
egyáltalán (nem), semmilyen módon (tagadva)
by direct means
közvetlenül, egyenes úton
by fair means
becsületes eszközökkel, korrekt eszközökkel
by fair means or foul
mindenáron, ha törik ha szakad, eszközökben való válogatás nélkül, így vagy úgy
by means of
vmi segítségével, vmi használatával, vmi által/révén
by no means | by no manner of means
egyáltalán nem, semmi esetre sem, szó sincs róla
by some means or other
valahogyan csak
by underhand means
kerülő utakon
committee of ways and means
költségvetési bizottság
crooked means
piszkos eszközök, aljas eszközök
find a means to
szerét ejti, hogy, módját ejti, hogy
man of independent means
anyagilag független ember
man of means
jómódú ember, vagyonos ember
means at sb's disposal
vki rendelkezésére áló eszközök

További means jelentések

means of exchange
csereeszköz
means of grace
szentségek
means of life
létfenntartási eszközök
means of mass communication
tömegkommunikációs eszközök
means of production
termelési eszközök
means of sustenance
létszükségleti javak, létfenntartás eszközei
means of transportation
szállítóeszköz, szállítóeszközök
my means will not reach to that
anyagi lehetőségeim ezt nem engedik meg
put a mark on sth as a means of identification
ismertető jelet tesz vmire
readiest means of escape
menekülés legkönnyebb módja, menekülés legkézenfekvőbb módja
she was by no means bad to look at
igen jó külsejű nő volt
the end justifies the means
a cél szentesíti az eszközt
the end sanctifies the means
a cél szentesíti az eszközt
use every means
minden eszközt felhasznál
ways and means
az útja és módja vminek