mean jelentése magyarul

Mean jelentése példákkal az EnSzótárban. Mean magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

mean 1 ige kiejtése 1. Mean gyakorisága 1.
ps: meant pp: meant e3/-ing: means, meaning
úgy érti, azt akarja mondani hogy
jelent vmit, jelentése van
komolyan mond/gondol vmit
jelent vmit, jelentősége van
szán vmit vhogy
szándékozik/akar (vmit csinálni)
szán vmit vkinek/vmire
a szándéka/magyarázata vminek
(általában) vmilyennek gondolják, tekintik
jelent vmit (vmi eredménye/következménye van)
vele jár vmi, maga után von vmit
mean 2 melléknév kiejtése 2. Mean gyakorisága 2.
Fokozás: meaner, meanest
zsugori, fukar, szűkmarkú; kicsinyes
undok, rosszindulatú
gonosz, aljas, erőszakos
szegényes, kopottas
hitvány, vacak
alacsony, silány (értelmi képességű)
alacsony származású
kiváló, kitűnő; ügyes
mean 3 melléknév kiejtése 3. Mean gyakorisága 3.
Fokozás: meaner, meanest
átlagos
közép-
középszerű
közepes
mean 3 főnév kiejtése 4. Mean gyakorisága 4.
átlag
középérték
középút

mean jelentése példamondatokkal

He killed using almost every means possible.

This means faster more detailed information is available.

That means effective medical practice management is critical.

That means greater volume without greatly added costs.

The key is making optional still mean require.

Szócikk mean. Mean jelentése, mean magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

mean jelentése kifejezésekkel

means test
anyagi helyzet felmérése
private means
magánvagyon
mean-looking
szegényes külsejű, kopottas külsejű, gyanús külsejű, sötét külsejű
well meaning
jó szándékú, jóhiszemű
Greenwich mean time
greenwichi középidő
I don't get your meaning
nem értem, nem értem, mit akarsz, nem értem, mit akarsz mondani, nem értelek
I don't know whom you mean
nem tudom, kire gondolsz
I have long been meaning to write
már régóta akartam írni, már hosszú ideje akartam írni
I mean
úgy értem, vagyis (magyarázat/tévedés javítása)
I mean it!
komolyan gondolom!, komolyan mondom!
I meant to write but forgot to
akartam írni, de elfelejtettem, szándékomban állt írni, de elfelejtettem
a means to an end
(csak egy) eszköz (a cél eléréséhez)
as we will the end we must will the means
a cél akarása az eszközök akarását is jelenti
be no mean scholar
komoly tudós
beyond my means
meghaladja anyagi erőmet, nem futja a pénzemből
beyond/within one's means
a jövedelmén/költségvetésén túl/belül
by all means
mindenesetre, persze, természetesen (engedély adása)
by any means
egyáltalán (nem), semmilyen módon (tagadva)
by direct means
közvetlenül, egyenes úton
by fair means
becsületes eszközökkel, korrekt eszközökkel
by fair means or foul
mindenáron, ha törik ha szakad, eszközökben való válogatás nélkül, így vagy úgy

További mean jelentések

by means of
vmi segítségével, vmi használatával, vmi által/révén
by no means | by no manner of means
egyáltalán nem, semmi esetre sem, szó sincs róla
by some means or other
valahogyan csak
by underhand means
kerülő utakon
class meaning
osztályjelentés
committee of ways and means
költségvetési bizottság
crooked means
piszkos eszközök, aljas eszközök
dirty mean
aljas
do you mean business?
komolyan gondolod?, nem tréfálsz?, ez komoly?
do you mean to imply that
azt akarod ezzel mondani, hogy, ezzel arra célzol, hogy
do you mean to insinuate that
azt akarod ezzel mondani, hogy
do you see what I mean?
érted mire gondolok?, érted mit akarok mondani?
don't I mean anything to you?
nem jelentek neked semmit?
find a means to
szerét ejti, hogy, módját ejti, hogy
golden mean
arany középút
he is not the sort of man to do a mean thing
nem olyan ember, aki hitvány dolgot tesz, nem az a fajta ember, aki hitvány dolgot tesz
it doesn't mean a thing
mit sem tesz, nincs semmi értelme, értelmetlen
look full of meaning
sokatmondó pillantás
make one's meaning perfectly plain
pontosan kifejti az elgondolását, félreérthetetlenül megmondja, hogy mit gondol
man of independent means
anyagilag független ember
man of means
jómódú ember, vagyonos ember
mean business
komolyan gondolja/veszi
mean free path
közepes szabad úthossz
mean mischief
ártani akar
mean no harm
nem akar rosszat
mean path
közepes úthossz
mean price
átlagár
mean sea level
átlagos tengerszint
mean skunk
fösvény kutya, zsugori alak, krajcároskodó alak
mean speed
középsebesség
mean sth to sb
jelentősége van vki számára
mean streets
szegénynegyed, bűnözéssel/erőszakkal sújtott városrész
mean time
középidő
mean to say
azt akarja mondani (kérdés/hangsúlyozás)
mean trick
galád csel, aljas csel
mean well
jót akar
means at sb's disposal
vki rendelkezésére áló eszközök
means of exchange
csereeszköz
means of grace
szentségek
means of life
létfenntartási eszközök
means of mass communication
tömegkommunikációs eszközök
means of production
termelési eszközök