May jelentése magyarul

May jelentése példákkal az EnSzótárban. May magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

May főnév kiejtése 1. May gyakorisága 1.
május
may 1 módbeli segédige kiejtése 2. May gyakorisága 2.
-hat, -het, lehet (lehetőség)
lehet hogy (, de ...)
-hat, -het, szabad (engedély kérése, adása)
bárcsak (óhaj, kívánság)
may 2 főnév kiejtése 3. May gyakorisága 3.
galagonya

May jelentése példamondatokkal

Any further testing may incur additional fees.

You may try dye based artists markers.

Women smokers may face higher bladder cancer risk.

We may perhaps discern four separate factors.

The respiratory tract may become more vascular.

Szócikk May. May jelentése, May magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

May jelentése kifejezésekkel

May Day
május 1, a munka ünnepe
might-have-been
ami lehetett volna
devil-may-care
nemtörődöm
I hope I may know something about my job
azért talán én is értek valamicskét a munkámhoz
I hope you may be right
bárcsak igazad lenne
a blind man may perchance hit the mark
vak tyúk is talál néha szemet
as one might expect
ahogy az előre látható volt, nagyon helyesen, ahogy ezt józan ésszel várni lehetett
as one might say
ahogy mondani szokás
as the case may be
az esettől függően, a körülményektől függően
as well sb might/may
ami várható is vkitől, ami nem is meglepő vkitől
be that as it may
bárhogy is legyen
by his mark you may know him
harapásáról megismerheted
come what may
bármi történjék is, lesz ami lesz, akárhogy is lesz
cost what it may
bármibe kerül is, bármennyibe kerül is
don't you think you may get it!
azt ugyan lesheted!, bottal ütheted már a nyomát!
don't you wish you may get it!
azt ugyan lesheted!
for all he may say
bármit is mond
god send it may be so!
isten adja, hogy úgy legyen!
happen what may
történjék bármi, történjék bármi is
how great soever it may be
bármilyen nagy is, akármilyen nagy is, bármilyen nagy legyen is
however things may turn out
akárhogy is alakulnak a dolgok

További May jelentések

if I may put it that way
ha szabad így kifejeznem magam
it may be asked whether
kérdéses, hogy
it may be hypothesized
feltételezhető
it may be productive of much good
sok jó származhat belőle
it may come in handy
ez még igen hasznos lehet, ez még jól fog jönni
leave nothing undone that might help
minden lehetőt megtesz, ami segíthet, minden lehetőt megtesz, ami segíthetne
let come what may
történjék bármi is, történjék aminek történni kell, jöjjön aminek jönnie kell
may I?
szabad?
may as well
akár ... (nincs jobb teendő)
may fortune speed you!
járj szerencsével!
may your shadow never grow less!
minden jót kívánok!
might against right
erősebb joga
might as well
akár ... is (nincs jobb teendő), akár ...-na (nem változtatna a helyzeten)
might have known/guessed
(ahogy) bizonyára már tudja/kitalálta (nem éri meglepetés)
might is right
mindig az erősnek van igaza, aki bírja marja
much good may it do you!
ebből sem lesz sok hasznod!, sokra mész vele!, váljék egészségedre!, pukkadj meg!, fulladj meg!
one may as well hanged for a sheep as a lamb
ha már lúd, legyen kövér
one might as well say
azt is lehetne mondani, éppen annyi joggal mondhatná az ember, ezzel a fáradsággal azt is mondhatnánk
pig's might fly
néha történnek csodák, néha a kapanyél is elsül
resist with might and main
körömszakadtáig ellenáll
that is as may be
lehet akárhogy is (nem egy lényeges tényező)
the best of men may err at times
a bölcs is tévedhet, a lónak négy lába van, mégis megbotlik
the may is out
a galagonya virágba borult
whatever he wills he may accomplish
bármit is akar, végrehajtja, bármit is határoz, végrehajtja
who knows what the future may hold for us?
ki tudja mit tartogat számunkra a jövő?
who knows what the future may hold in store?
ki tudja mit hoz a jövő?, ki tudja mit tartogat a jövő?, ki tudja mit rejteget a jövő?
with all one's might
minden tekintélyét/erejét latba vetve
with might and main
teljes erővel/erőből
work with all one's might
teljes erővel dolgozik
you may come whenever you like
jössz, amikor tetszik, jössz, amikor akarsz, jössz, amikor kedved tartja
you may depend upon it
számíthatsz rá, biztos lehetsz benne, mérget vehetsz rá
you may leave us
elmehet, visszavonulhat
you may rest assured that
nyugodt lehetsz afelől, hogy, biztos lehetsz afelől, hogy
you may take away
leszedheti az asztalt
you may take it from me
nekem elhiheted
you may take my word for it
nekem elhiheted, hidd el nekem, szavamat adom rá
you may use my name
hivatkozhatsz rám
you may well say so
teljes joggal állíthatod