matter jelentése magyarul

Matter jelentése példákkal az EnSzótárban. Matter magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

matter főnév kiejtése 1. Matter gyakorisága 1.
anyag
tárgy
téma
tartalom
ügy
dolog
kérdés
lényeg
kézirat
szedendő anyag
szedés
genny
váladék
baj
matter ige kiejtése 2. Matter gyakorisága 2.
Ragozott alakok: matters, mattering, mattered
fontos
lényeges
számít
gennyezik
gennyesedik
gennyed

matter jelentése példamondatokkal

No matter the kind words reaching through history.

Internal subject matter experts are still critical.

Having completed the entire subject matter preparation program.

Organic matter is very important to successful plant growth.

The closing ceremony was a different matter altogether.

Szócikk matter. Matter jelentése, matter magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

matter jelentése kifejezésekkel

matter-of-factly
tárgyilagosan
grey matter
szürkeállomány
matter-of-factness
magától értetődő volta vminek, gyakorlatias észjárás, gyakorlatiasság
printed matter
nyomtatvány
subject matter
tárgy, téma, tartalom
I shall now advert to another matter
most más tárgyra térek át
I'll tell you fair and square how matters stand
kertelés nélkül elmondom, hogy állnak az ügyek
a day or two more or less doesn't matter
egy-két nap ide vagy oda igazán nem számít
a matter of course
magától értetődően (a normál folyamat részeként)
a matter of life and death
élet vagy halál kérdése, létkérdés
as a matter of courtesy
ingyenesen, szívességből, önként
as a matter of curiosity
mint érdekesség
as a matter of fact
valójában, tulajdonképpen
as matters stand
jelenlegi helyzet szerint, dolgok jelenlegi állásánál, ahogy a dolgok jelenleg állnak
be inside on a matter
be van avatva vmibe
bring a matter to a head
dűlőre viszi a dolgot
building matters
építésügy
crowd matters
sürgeti az ügyet, sürgeti az elintézést
crux of the matter
dolog bökkenője
cut the matter short
minden további szószaporítás nélkül, de hogy ne szaporítsuk tovább a szót
dead matter
élettelen anyag, holt anyag, szétbontásra váró szedés, elosztható szedés

További matter jelentések

disclose the truth of a matter
tisztáz
drive the matter home
kierőszakolja az ügy sikerét
ecclesiastical matters
vallásügy, egyházügy
first class matter
levélpostai díjszabással továbbítható küldemény
from that matter
ami azt illeti, egyébként
hanging matter
főbenjáró dolog, főbenjáró bűn, akasztófát érő bűn
have the root of the matter in him
tisztában van a dolog lényegével
heart of the matter
dolog lényege, dolog veleje
in the matter of sth
vmire vonatkozóan, vminek a dolgában, vminek a kérdésében
it doesn't matter a bit
annyi baj legyen, semmi baj, említésre sem méltó, igazán semmi az egész
it doesn't matter in the least
annyi baj legyen, említésre sem méltó, semmi baj, igazán semmi az egész
it is a matter of course that
természetes, hogy, magától értetődik, hogy
it is no small matter
ez nem kis jelentőségű ügy
keep track of a matter
nyomon követi egy ügy fejlődését, figyelemmel kíséri egy ügy fejlődését
know the long and the short of the matter
minden részletében ismeri az ügyet
living matter
élő anyag
look into the matter thoroughly
alaposan megvizsgálja az ügyet, behatóan tanulmányozza az ügyet, alaposan áttanulmányozza az ügyet
make it a matter of conscience to
lelkiismereti kérdést csinál abból, hogy
matter a good deal to sb
igen fontos vki számára
matter in hand
kérdéses dolog, kérdéses ügy, szóban forgó dolog, szóban forgó ügy
matter little
nem nagyon lényeges
matter of conscience
lelkiismeret dolga, lelkiismereti kérdés
matter of fact
tényálladék, ténykérdés
matter of life and death
élet vagy halál kérdése, élet-halál kérdés, létkérdés
matter of opinion
felfogás dolga, felfogás kérdése
matter of principle
elvi kérdés
matter of taste
ízlés dolga, ízlés kérdése
matter of the last importance
rendkívül fontos ügy
matters are at such a point that
a dolgok odáig jutottak, hogy, a dolgok odáig fajultak, hogy
mend matters
rendbe hozza a dolgokat, rendbe hozza a helyzetet, helyrehozza a dolgokat, helyrehozza a helyzetet
money matters
pénzügyek, pénzdolgok
nub of the matter
ügy lényege, ügy magva
plain matter
sima szövegszedés
put a new face on the matter
ügyet más beállításban tüntet fel, ügyet más színben tüntet fel, más képet ad a dolognak, más színezetet ad a dolognak
put the matter in the hands of a lawyer
ügyvédre bízza az ügyet, ügyvédnek adja az ügyet, ügyvéd kezére adja az ügyet
reading matter
olvasnivaló
refer a matter to sb
üggyel vkihez fordul, ügyet vki elé terjeszt
root of the matter
dolog lényege
second class matter
keresztkötés díjszabással továbbítható küldemény, nyomtatvány
small matter
apróság, semmiség, jelentéktelen dolog, jelentéktelen ügy
square matters
rendezi az ügyeket
standing matter
állószedés