mark jelentése magyarul

Mark jelentése példákkal az EnSzótárban. Mark magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

mark ige kiejtése 1. Mark gyakorisága 1.
Ragozott alakok: marks, marking, marked
megjelöl, jelzéssel lát el
nyomot hagy (vmin)
bélyegez
osztályoz (dolgozatokat)
jelez, jellemez (vonás, tulajdonság)
jelent
észrevesz
figyel, megfigyel
megjegyez (intelmet)
mark főnév kiejtése 2. Mark gyakorisága 2.
jel, nyom, jegy
vonás
cél, céltábla, célpont
márka, (gyári) jel
(megkülönböztető) jelzés
bélyeg
kézjegy
osztályzat, jegy
fontosság
mérték, szint
rajtvonal, start-

mark jelentése példamondatokkal

The big question mark here is price.

An invalid mark character has been specified.

The students gave your group top marks!

A lot of songs without question marks.

Sometimes called binary coded alternate mark inversion.

Szócikk mark. Mark jelentése, mark magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

mark jelentése kifejezésekkel

black mark
elégtelen osztályzat, megrovás
exclamation mark
felkiáltójel
pass mark
elégséges eredmény, elégséges osztályzat
punch-mark
lyukasztás helye, megjelölés
punctuation mark
írásjel
question mark
kérdőjel
mark off
kijelöl, elhatárol
mark out
kijelöl, kitűz
a blind man may perchance hit the mark
vak tyúk is talál néha szemet
as a mark of my esteem
tiszteletem jeléül
assembly mark
illesztési jel, illesztési pont, összeillesztési jel, összeillesztési pont
bad mark
rossz osztályzat, szekunda, fa
be an easy mark
könnyen becsapható, könnyen bepalizható, könnyen kifigurázható, balek
be beside the mark
melléfog, nem érinti a lényeget
be near the mark
közel jár az igazsághoz
bear marks of sth
magán viseli vminek a jegyeit, magán viseli vminek a bélyegét
beside the mark
nem tartozik a tárgyra, nem érinti a lényeget, lényegtelen, mellékes
beyond the mark
távoli, túl messze, túl messze levő, lényegtelen
blow on the mark
ütés a gyomorszájra
blow to the mark
ütés a gyomorszájra
by his mark you may know him
harapásáról megismerheted

További mark jelentések

class mark
szakjelzet
cling on the mark
bennragad (rajtnál), rajtnál bennragad
come up to the mark
megfelel a várakozásnak, megfelel a követelményeknek, eléri a mértéket, megüti a mértéket, megüti a kellő mértéket
dead-centre mark
központozási nyom
ditto marks
ismétlőjel, macskaköröm
division mark
osztójel
don't overstep the mark
csak ne túlozzunk, csak semmi túlzás
easy mark
palimadár, könnyen rászedhető ember, könnyen becsapható ember, könnyen palira vehető ember
face marked with smallpox
himlőhelyes arc
fair mark
közepes eredmény
fall short of the mark
nem ér a célig, célon innen esik le
foul the mark
érinti a bóját, bójának ütközik
guiding mark
kitűző jel, irányjel, jelzőpont
hit the mark
célba talál, eléri a célt, talál
insertion mark
beszúrás helye
lay the mark
veszi a bóját
leading mark
kikötői kalauzoló jel, tengerjelzés, útvonaljelző bója
leave a mark on sth
foltot hagy vmin, megmarad a helye vmin, meglátszik a helye vmin, nyoma marad vmin
leave one's mark upon sth
meglátszik a keze nyoma vmin
line-up mark
összeállítás sorrendjének jele, összeillesztés helyét jelző jel, összekapcsolás helyét jelző jel
lodge an objection to the mark
árjegyzés ellen felszólamlással él, árfolyamjegyzés ellen felszólamlással él
make a mark
fedez, pályát kimér
make one's mark
kézjegyét odateszi, keresztet ír
make one's mark as a scholar
tudósként nevet szerez magának, nevet szerez magának, mint tudós, maradandót alkot, mint tudós
man of mark
jelentős ember, híres ember, neves ember
mark an article
cikket áraz, cikket árcédulával ellát, árucikk árát feltünteti
mark an era
korszakot alkot, korszakot jelent, jellemző egy korszakra, korszakot kezd, korszakot jelez
mark essays
dolgozatot javít
mark exercises
dolgozatot javít
mark me!
figyeljen rám!
mark of foot
lábnyom
mark of interrogation
kérdőjel
mark of mouth
foggyűrű, kupanyom
mark of wound
sebhely
mark one's approval
kifejezést ad helyeslésének
mark one's displeasure by
nem tetszésének ad kifejezést azzal, hogy
mark out for sth
szán vmire, kijelöl vmire, kiszemel vmire
mark out from
kitűnik vhonnan, kiválik vhonnan
mark papers
dolgozatot javít
mark sb as
kijelöl vkit vmire, kiszemel vkit vmire, vkit vmire szán
mark sb closely
figyelmesen néz vkit, figyelmesen néz vkire, erősen néz vkit, vizsgálgat vkit
mark the cards
kártyát megjelöl, kártyát cinkel