many jelentése magyarul

Many jelentése példákkal az EnSzótárban. Many magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

many névmás kiejtése 1. Many gyakorisága 1.
sok
számos
many főnév kiejtése 2. Many gyakorisága 2.
a többség (embereké)

many jelentése példamondatokkal

The process has too many files open.

So many metal bands are covering songs.

The program helps many patients stay connected.

She has made many friendships while volunteering.

These reports probably exclude many small businesses.

Szócikk many. Many jelentése, many magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

many jelentése kifejezésekkel

many-sided
sokoldalú
I am no more dense than anyone
én sem vagyok együgyűbb, mint más, én sem vagyok korlátoltabb, mint más
I can see her no more
többé nem láthatom
I cannot give more
nem tudok többet adni
I did not do it any more than you did
épp úgy nem én tettem, mint ahogy te sem, épp úgy nem én csináltam, mint ahogy te sem
I expect no more trouble from that quarter
onnan már nem várok több bajt, innen már nem várok több bajt, erről az oldalról már nem várok több bajt, arról az oldalról már nem várok több bajt
I have a good many
van nekem egy jó csomó, van nekem jó sok
I have no more
nincs többem
I needn't say more
nem kell többet mondanom
I should love to see more of you
nagyon szeretnék veled többször találkozni, nagyon örülnék, ha többedmagatokkal láthatnálak
I should not like to put on more weight
nem szeretnék jobban meghízni
I'm no chicken any more
nem vagyok már mai gyerek
a day or two more or less doesn't matter
egy-két nap ide vagy oda igazán nem számít
a good/great many
jó sok
a great many
sok, sokan
a little more
még egy kevés, még egy keveset, még egy kicsi, még egy kicsit, kis híján, kevés híján
a man of (many) parts
sok dologban tehetséges/sokoldalú ember
and what is more
sőt mi több
any more
vmivel több/többet, tovább (már), többé (már) (kérdésben, tagadásban)
as many
ugyanannyi
as many as ten people saw it
tízen is látták

További many jelentések

at (the) most
legfeljebb
at many removes from sth
jó messzire vmitől, jókora távolságra vmitől
be more attentive to your homework!
légy gondosabb a házi feladataidban!
be more loved than ever
jobban szeretik, mint valaha, egyre jobban szeretik
be more than a match for sb
különb vkinél, felülmúl vkit
be no more
meghal, megszűnik, nem létezik többé
be the most
(az összes közül) a legjobb
become more acute
egyre fokozódik, egyre nő
bid more than sb
többet ígér vkinél
bite off more than one can chew
túl nagy fába vágja a fejszéjét
but then again it is more expensive
viszont drágább, viszont többe kerül
cut off more than one can chew
nagyobb a szeme, mint a szája, nagy fába vágja a fejszéjét
do it more like this!
inkább így csináld!, inkább ilyenformán csináld!
do more harm than good
többet árt(,) mint használ
do not have many visitors
nem sok látogatója van, nem sok vendég jár hozzá
drink more than is good for one
kelleténél többet iszik, többet iszik a kelleténél, többet iszik, mint amit elbír, becsíp, italban nem tud mértéket tartani, italban nem ismer mértéket
drink more than one ought
többet iszik a kelleténél
earnest of more to come
zálog a továbbiakra, biztosíték a továbbiakra, zálog az eljövendőre, biztosíték az eljövendőre, előszele annak, ami reánk vár, kóstoló abból, amit a jövő tartogat számunkra
even more
még inkább
ever so many
nagyon sokan
far too many
több a kelleténél, nagyon is sokan, túl sokan
for the most part
többnyire, legnagyobb részt
full many a time
jó néhányszor, nagyon sokszor, nagyon gyakran
full many time
jó néhányszor, nagyon sokszor
get more than sb bargained for
megkapja a magáét, alaposan megkapja a magáét
good many
jó sok, jó sokan, szép számmal
good many people
sok ember, jó sok ember, egy csomó ember, sokan
have a card too many
eggyel több kártyája van
have as many lives as a cat
nem lehet agyonütni
have had a glass too many
felöntött a garatra, becsípett, többet ivott a kelleténél, egy pohárral többet ivott a kelleténél
have many accomplishments
sokoldalúan képzett
have many irons in the fire
több vasat tart a tűzben
have more than he knows what to do with
többje van, mint amennyi kell
have more than one's share of wit
igen szellemes
have no more money
elfogyott a pénze, nincs több pénze
have one too many
spicces, kicsit részeg
have some more wine?
még egy kis bort?
he grew more charitable as he grew older
ahogy öregedett, egyre jótékonyabbá vált
he is no more a lord than I am
ő is csak olyan lord, mint én, ő is csak úgy lord, mint én
he is once more in collar
újra nyakába veszi az igát, újra nekilát a napi munkának
he only does the more harm
még több bajt csinál
he ought to have had more sense
több eszének kellett volna lennie