make jelentése magyarul

Make jelentése példákkal az EnSzótárban. Make magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

make ige kiejtése 1. Make gyakorisága 1.
ps: made pp: made e3/-ing: makes, makeing, making
csinál, készít
teremt, megteremt, létrehoz
kényszerít vkit vmire
alkot/képez vmit
keres (pénzt)
(időben) odaér vhova, elér (vonatot, stb.)
vmerre veszi az irányt
lefektet vkit, szexre rávesz vkit
make főnév kiejtése 2. Make gyakorisága 2.
gyártmány, márka
forma, kivitel, elkészítési mód
áramkör zárása, csatlakoztatás

make jelentése példamondatokkal

Real vintage guitars are still made today!

Their sediment is coarse making source rock description very easy.

Many athletic fields are made using existing native soils.

A reasonable pricing scale makes such purchases irresistible.

I guess getting married makes folks nicer.

Szócikk make. Make jelentése, make magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

make jelentése kifejezésekkel

decision-making
döntéshozatal
make-up
kozmetikai szerek, szépítőszerek, smink, összeállítás, elrendezés, felépítés, lelki alkat, természet, tördelés, laptükör, pótvizsga
home-made
házilag készült, házi, hazai, belföldön készült
man-made
mesterséges, szintetikus, mű-
ready-made
kész-, készáru, azonnal elérhető, kész (étel)
make-believe
színlelt, hamis, színlelés, látszat, látszatkeltés
loss-making
veszteséges
made-up
kitalált, kiagyalt, összeállított, elkészített, kisminkelt
profit-making
profittermelő
self-made
saját maga készített, a maga erejéből lett (sikeres, gazdag)
tailor-made
mérték után készült
mischief-making
(szándékos) kártevés, gonoszság
custom-made
rendelésre készült
epoch-making
korszakalkotó
machine-made
géppel gyártott/készített, gépi
make-do
ideiglenes, szükség- (megoldás)
make for sth
vhová megy/tart/igyekszik, hasznára van, hozzájárul vmihez
make it up
kibékül (vkivel)
make off
meglép, meglóg, elinal, elszalad, elillan
make off with sth
lelép/meglép vmivel
make out
boldogul, halad (kérdésben), csókolgat, tapogat vkit, szexel vkivel

További make jelentések

make sb out
kiismer vkit
make sb/sth into sb/sth
átalakít/átváltoztat vmit/vkit vmivé/vkivé
make sb/sth out
kivesz (szemmel), kiböngész, kisilabizál, állít vmit, bizonygat vmit
make sth of sb/sth
vmit vél/tart/ért vmiről/vkiről
make sth out
összeállít, kiállít, írásba foglal, megért vmit, eligazodik vmin (kérdésben, tagadásban)
make sth over (to sb/sth)
átad, átruház vmit, átalakít, átformál
make sth up
képez, alkot vmit, összeállít vmit, kitalál, kiagyal, kohol vmit, kiegészít, kikerekít, pótol vmit; kárpótol vmiért, elkészít, összeállít (gyógyszert), megágyaz; (ideiglenes) ágyat készít
make towards sth
vhova megy/tart/igyekszik, vhova veszi az irányt
make up (to sb) for sth
kárpótol/kártalanít vkit vmiért
make up (with sb)
kibékül (vkivel)
make up for sth
pótol vmit, helyrehoz vmit, kárpótol vmiért
make up to sb
udvarol/hízeleg vkinek
make up | make yourself up| make sb up
kifesti/kisminkeli magát/vkit
(make a) run for it
elszelel, elillan, kereket old
I can make a shrewd guess as to
alapos okom van gyanítani hogy
I can make neither head nor tail of this
ennek se füle se farka, nem tudok rajta eligazodni, ebből nem tudok kiokosodni
I can't make head or tail of this
ennek se füle se farka, nem tudok rajta eligazodni, ebből nem tudok kiokosodni
I can't make it out
nem tudok rajta eligazodni, egyáltalán nem értem, nem foghatom fel, érthetetlen számomra
I couldn't make a go of it
nem boldogultam vele, nem tudtam sikerre vinni
I'll make a shaft or a bolt of it
majd csak jó lesz valamire
I'll make him pay dear for it
ezért még drágán megfizet nekem
I'll make things warm for you!
majd én megtáncoltatlak!, majd én befűtök neked!
a good case can be made out in his defense
sok mindent lehet felhozni a védelmére
as you make your bed so you must lie on it
ki mint veti ágyát úgy alussza álmát
be a made man
biztosítva van a jövője, biztosítva van a sorsa, meg van alapítva a szerencséje
be as cute as they made 'em
roppant agyafúrt kópé
be in making
készülőben van, munkában van
be in the making
munkában van, keletkezőben van
be made
befutott, beérkezett, karriert csinált
be made as welcome as a dog on a putting-green
barátságtalan fogadtatásban van része
be made for sth
vmire van teremtve
be made of money
dúsgazdag, úszik a pénzben
be made of sth
vmiből készült, vmiből való, vmiből van
be made one
egyesül, összeházasodik, egybekel
be made one flesh
házasságban egyesülnek
be made out of sth
készül vmiből, csinálják vmiből, készítik vmiből, van vmiből
be made part of wood and part of iron
részben fából, részben vasból készült, részben fából, részben vasból van
be made to do sth
kényszerítik vmire
be made up
boldog, örül, biztosított a siker, szerencsés
be made up of cells
sejtekből áll, sejtekből épül fel
be made up of sth
áll vmiből, fel van építve vmiből
be making off shore
kifut a nyílt tengerre