main jelentése magyarul

Main jelentése példákkal az EnSzótárban. Main magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

main melléknév kiejtése 1. Main gyakorisága 1.
fő-
legfontosabb
leglényegesebb
main főnév kiejtése 2. Main gyakorisága 2.
erő
nyílt tenger
szárazföld
tápcsatorna
főcsatorna
fővezeték
gyűjtősín
fővonal
főárboc

main jelentése példamondatokkal

The main reason is obvious – money.

The six main categories are discussed below.

The main difficulty was extremely adverse weather conditions.

Its main attraction is free french fries.

The village main resources are agriculture productions.

Szócikk main. Main jelentése, main magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

main jelentése kifejezésekkel

main clause
főmondat
main course
főfogás (étkezés)
main line
fővonal
main road
főútvonal, országút, nagy forgalmú út, nagy forgalmú országút
main street
főutca, (utalás a tipikus kisvárosi életre)
by main force
erőszakkal, teljes erővel, teljes erőből
coup de main
hirtelen támadás, merész támadás
for the main
általában, nagyjában és egészében, mindent összevéve, nagyrészt, nagy részben
have/with an eye to/for/on the main chance
haszonleső, saját hasznát kereső
in the main
általában, nagyjában és egészében, mindent összevéve, nagyrészt, nagy részben
in the main stream of the tradition
hagyomány középpontjában, hagyomány tengelyében
main attack
főcsapás
main axis
előnyomulás fő iránya
main beam
főgerenda, főtartó, főborda fedélzeti gerendája
main bearing
főcsapágy
main body
zöm, derékhad
main body of the army
főcsapat, hadsereg zöme, derékhad
main boilers
nagy kazánok
main bolt
derékszög, sínszög, nyújtószög
main branch
központ, anyaintézet
main cable
fővezeték

További main jelentések

main communication road
fő közlekedési út, fő közlekedési útvonal
main companion
főlépcső, kabinlépcső
main crop
főtermék
main cross-road
összekötő út
main defence line
főellenállás vonala
main dish
főfogás
main entrance
főbejárat
main features of a speech
beszéd fő pontjai
main highway
főútvonal, nagy forgalmú út, nagy forgalmú országút
main idea
alapgondolat
main joist
keresztgerenda, födémgerenda, kötőgerenda, keresztvas, keresztrúd
main line of supply
ellátási tengely, utánpótlási tengely
main lines of the party's policy
párt politikájának fő vonala, párt politikájának fő irányvonala
main lode
fő telér
main lounge
hall, előcsarnok
main masts
főárbocok
main meal
fő étkezés
main office
központi iroda
main point
lényeg, fődolog
main sewer
főcsatorna, gyűjtőcsatorna
main sheet in!
nagyvitorlát behúzni!
main stage
főfokozat
main staircase
főlépcső, díszlépcső
main stories
főemeletek
main tack
fővitorla csücsökkötele
main thing
lényeg, fődolog
main topgallant
fő-sudárvitorla, főárboc-sudárvitorla
main track
fővonal
one of one's main objects in life
vki életének egyik fő célja
resist with might and main
körömszakadtáig ellenáll
rising main
felszálló csővezeték, nyomófőcső, nyomófővezeték
street main
utcai fővezeték, főnyomócső
with an eye to the main chance
gondolva az anyagi haszon lehetőségére is
with might and main
teljes erővel/erőből