low jelentése magyarul

Low jelentése példákkal az EnSzótárban. Low magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

low 1 melléknév kiejtése 1. Low gyakorisága 1.
Fokozás: lower, lowest
alacsony
mély
kis
csekély
alsó (helyzetben levő)
alacsony (származású, rangú)
alacsonyrendű
alsóbbrendű, alantas, közönséges
aljas
gyenge, erőtlen, rossz (állapot)
lehangolt, rosszkedvű
halk, csendes
mély (hang)
low 1 határozószó kiejtése 2. Low gyakorisága 2.
alacsonyan
mélyen
halkan
mély hangon
gyengén
low 2 főnév kiejtése 3. Low gyakorisága 3.
tehénbőgés
low 2 ige kiejtése 4. Low gyakorisága 4.
bőg (tehén)

low jelentése példamondatokkal

They were extremely low paid academic jobs.

The low hanging fruit has been picked.

One risk factor is low educational attainment.

Federal debt consolidation means low interest rate.

Nor does late planting ensure low yields.

Szócikk low. Low jelentése, low magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

low jelentése kifejezésekkel

low-cost
olcsó, alacsony költségű
low-level
alacsony szintű
low-income
kis jövedelmű, kis nemzeti jövedelmű (ország)
low-key
halkra fogott, visszafogott, mérsékelt, homályos, tompított (tónus)
low-fat
alacsony zsírtartalmú
low-lying
alacsony fekvésű, mélyen fekvő
low-paid
rosszul fizető, rosszul kereső
low gear
első sebesség
low life
alantas élet, alvilági élet
low pressure
kis nyomás, alacsony nyomás
low tide
apály, alacsony vízállás
low water
apály, alacsony vízállás
low-down
bizalmas felvilágosítás, bizalmas értesítés, bizalmas közlés, bizalmas információ, dolog lényege, dolog veleje, nyers tények
lower case
nyomtatott kisbetű
low-class
alacsonyrendű, alantas, közönséges, gyenge minőségű, rossz minőségű
low-cut
mély kivágású
low-down
alacsony, földet súroló, aljas, hitvány, becstelen
low-pitched
mély, mélyebbre hangolt, szerény, kis hajlású, alacsony mennyezetű, kis emelkedésű
low-spirited
lehangolt, letört, bátortalan
low-voiced
mély hangú, halk hangú, halk szavú
at a low price
olcsón

További low jelentések

at the lowest estimate
legalacsonyabb értékelés szerint, legalacsonyabb becslés szerint, legalább, legszerényebb számítással
be in low spirits
nyomott hangulatban van, rosszkedvű, lehangolt, levert
be in low water
szűken áll pénz dolgában
be laid low
betegen fekszik
be laid low by sickness
betegség leveri a lábáról
blow high, blow low
ha törik, ha szakad, bármi történjék is
bring sb low
megaláz vkit
buy low
olcsón vásárol
collar sb low
derékon kap vkit
complain on the score of low pay
alacsony fizetése miatt panaszkodik
feed low
sovány koszton él
feel low
gyengén érzi magát, nem jól érzi magát, lehangolt
fly low
meglapul, óvatosan jár el
have a low opinion of sb
kevésre becsül vkit
he is in low water
elveszítette a jó hírnevét, mélyre süllyedt, alacsonyra süllyedt, nehéz helyzetben van, szorult helyzetben van, összecsaptak feje fölött a hullámok, pénztelen, bágyadt, levert, beteg
high and low
égen és földön, mindenhol, mindenfelé
his finances are low
rosszul áll pénzügyileg
hunt high and low for sth
mindent tűvé tesz vmiért
in a low key
visszafogottan
lay low
elrejtőzik, elrejtőzködik, dekkol, lapul, meglapul, tönkretesz, lealacsonyít, lerombol, kiterít, szétterít, földre fektet, földhöz vág, földhöz csap, földhöz sújt
lie low
lapul, rejtőzik, rejtőzködik
low German
alnémet
low beam
tompított fény
low birth
alacsony származás
low comedy
bohózat
low company
rossz társaság
low cut dress
mélyen kivágott ruha
low dress
mélyen kivágott ruha
low fellow
hitvány alak, züllött alak
low fever
hőemelkedés, kis láz
low frequency
kisfrekvencia
low language
közönséges beszéd, durva beszéd
low latitudes
egyenlítő tájéka
low mass
csendes mise
low neck
mély kivágás
low pulse
gyenge érverés, gyenge pulzus
low range
rövid lőtávolság
low relief
síkdombormű
low shoes
félcipő
low woman
közönséges nő
lower arm
alkar
lower bound
alsó határ