lose jelentése magyarul

Lose jelentése példákkal az EnSzótárban. Lose magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

lose ige kiejtése. Lose gyakorisága.
ps: lost pp: lost e3/-ing: loses, losing
elveszít
elveszteget
elmulaszt
elpocsékol
lekésik vmiről
lemarad vmiről
késik (óra)
veszít
vereséget szenved
kikap

lose jelentése példamondatokkal

You may lose weight during radiation therapy.

But this war was lost long ago.

The city was losing jobs and population.

The track has been losing money for several years.

Increasing air movement will help birds lose excess body heat.

Szócikk lose. Lose jelentése, lose magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

lose jelentése kifejezésekkel

long-lost
régen elveszett
lose out
veszít, kudarcot vall
I have lost my bearings
nem tudok eligazodni, nem ismerem ki magam
all is lost
minden elveszett
be losing
késik (óra)
be lost for words
nem talál szavakat (meglepetéstől, meghatottságtól, stb.)
be lost in admiration
elmerül vminek a csodálatában
be lost in sth
elmerül vmiben, belemélyed vmibe
be lost upon sb
nincs hatással vkire
better lose one's fortune than one's honour
inkább vesszen a pénz, mint a becsület, többet ér a becsület, mint a pénz
feel like a lost sheep
nem leli helyét, idegenül érzi magát
fight a losing battle
szélmalomharcot vív
get lost
eltéved
get lost eventually
kézen-közön elvész
give sb up for lost
lemond a további kutatásról vki után, elveszettnek tekint vkit
have a name to lose
kockáztatja a jó hírnevét
have lost one's wits
eszét veszti, megbolondul, meghibban
he who hesitates is lost
elvész aki habozik
heads I win, tails you lose
akármi történik is nyer
if I haven't gone a lost my key!
hát nem elvesztettem a kulcsomat!
it is all through me that he lost his train
teljesen az én hibám, hogy lekésett a vonatról

További lose jelentések

it is through me that he lost his train
miattam késte le a vonatot, az én hibám, hogy lekésett a vonatról
let lose one's hold of sth
elenged vmit, elereszt vmit
lose a fortune in play
egy vagyont eljátszik, egy vagyont elkártyázik
lose all sense of proportion
elveszti a mértéket, mértéktelen, áthágja a korlátokat
lose by sth
ráfizet vmire, veszít vmin
lose caste
társadalmi helyzetét elveszíti, deklasszálódik
lose count
nem tudja hol/hánynál tart (számolásban)
lose countenance
megzavarodik, zavarba jön, meghökken, elképed, elveszti a türelmét, kijön a sodrából
lose edge
elveszti az élét, elveszti az aktualitását
lose face
megszégyenül, elveszti a tekintélyét, presztízsveszteséget szenved
lose flesh
lesoványodik, fogy, lefogy
lose heart
elcsügged
lose hold of sth
elereszt vmit, elenged vmit
lose interest in sth
megun vmit
lose its hair
vedlik, szőrét hullatja
lose leather
felhorzsolódik, feldörzsöli magát, kipállik
lose money at play
kártyán pénzt veszít, tőzsdén pénzt veszít
lose money by sth
ráfizet vmire
lose no time
nem vesztegeti az időt
lose no time in doing sth
haladéktalanul megtesz vmit, azonnal nekilát vminek
lose not a little over cards
sokat veszít kártyán
lose on points
pontozással veszít
lose on sth
ráfizet vmire, veszít vmin
lose one's balance
elveszti egyensúlyát
lose one's bearings
megzavarodik, zavarba jön, elveszti az eszét, belegabalyodik a gondolataiba
lose one's cool
elveszti a fejét, elveszti a hidegvérét
lose one's foothold
elveszti a talajt a lába alól, megcsúszik
lose one's goat
megharagszik, felingerlődik, feldühödik, ingerültté válik
lose one's hair
megkopaszodik, dühbe gurul, kijön a sodrából, felizgul
lose one's head
elveszti a fejét
lose one's hold on reality
elveszti a valóság iránti érzékét
lose one's hold over sth
elveszti hatalmát vmi felett, elveszti befolyását vmi felett
lose one's infatuation for sb
kiábrándul vkiből
lose one's infatuation for sth
kijózanodik vmiből
lose one's labour
hiábavalóan fáradozik
lose one's last shift
kijátssza az utolsó adut
lose one's life
éltét veszti
lose one's little all
elveszti vagyonkáját
lose one's mind
megőrül
lose one's nerve
elveszti a fejét, elveszti a hidegvérét
lose one's pains
kárba veszik a fáradsága
lose one's self-control
elveszti hidegvérét, elveszti önuralmát