lord jelentése magyarul

lord angolul

Lord jelentése példákkal az EnSzótárban. Lord magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

lord főnév kiejtése. Lord gyakorisága.
úr
fejedelem
lord
mágnás
földesúr

lord jelentése példamondatokkal

And lord did that set said friend off.

Why does my lord seek this thing?

The lord mayor is elected directly by the citizens.

I dropped the lord bit more or less instantly.

What function does a land lord provide?

Szócikk lord. Lord jelentése, lord magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

lord jelentése kifejezésekkel

first lord of the admiralty
haditengerészeti miniszter
first sea lord
haditengerészeti vezérkari főnök
good lord deliver us!
istenem szabadíts meg minket!, uram szabadíts meg minket!, ments meg uram minket!
he is no more a lord than I am
ő is csak olyan lord, mint én, ő is csak úgy lord, mint én
his lord
őlordsága
in the year of grace ...| in the year of Our Lord ...
az Úr ...-ik évében
lay lord
angol felsőház nem jogász tagja
liege lord
hűbérúr
live like a lord
főúri módon él
lord chamberlain of the household
királyi ház kamarása
lord chancellor
lordkancellár, főkancellár
lord chief justice
polgári ügyek legfőbb bírája, angol legfelsőbb bíróság elnöke
lord it
megjátssza a nagyurat
lord it over sb
hatalmaskodik kivel, fölényeskedik kivel, parancsolgat vkinek
lord justices
angol legfelsőbb semmítőszék bírái
lord knows how
csak az isten tudja, csak az isten a megmondhatója
lord lieutenant
főispán
lord mayor
megindító, főpolgármester
lord of the bedchamber
királyi kamarás
lord paramount
hűbérúr
lord privy seal
lordpecsétőr

További lord jelentések

my lord duke!
főméltóságú herceg úr!
press lord
sajtócézár
that is my case my lord
tisztelt bíróság, ez az álláspontom
the serf was the chattel of the lord
a jobbágy urának tulajdona volt
your lord
méltóságod, lord uram