look jelentése magyarul

Look jelentése példákkal az EnSzótárban. Look magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

look ige kiejtése 1. Look gyakorisága 1.
Ragozott alakok: looks, looking, looked
néz, megnéz
tekint, megtekint
megszemlél
vminek néz/tekint
vminek látszik, tűnik, kinéz
néz vmerre (ház, ablak, stb.), kilátása/rálátása van vmire
look főnév kiejtése 2. Look gyakorisága 2.
nézés
pillantás
tekintet
megtekintés
kinézet
megjelenés
külső
arckifejezés
stílus, divat
look indulatszó kiejtése 3. Look gyakorisága 3.
nézd (figyelemfelhívás)

look jelentése példamondatokkal

Some players are more interested in looking ahead.

You are constantly looking for more clients.

The tough little face looked suddenly alert.

Rachel looked into those powerful dark eyes.

The skin was looking much less red.

Szócikk look. Look jelentése, look magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

look jelentése kifejezésekkel

good-looking
csinos,
forward-looking
előretekintő, újító, haladó
good looks
csinos arc, csinos külső, szép arc, szép külső
look-in
esély/lehetőség (részvételre, sikerre, stb.)
look-see
szemre vétel, futólagos megtekintés/körülnézés
looking glass
tükör, tükörüveg
mean-looking
szegényes külsejű, kopottas külsejű, gyanús külsejű, sötét külsejű
nice-looking
szép, csinos, helyes, jó külsejű, tetszetős
look after yourself | look after sb/sth
gondoz vkit/vmit, gondoskodik vmiről/vkiről, törődik vkivel/vmivel, a saját érdekeivel törődik
look ahead (to sth)
előre tekint (vmire), gondol a jövőre
look around/round
körülnéz, körültekint
look around/round (sth)
körülnéz/körbenéz vhol
look around/round for sth
körülnéz vmi után, mindenfelé keres vmit
look at sth
megszemlél, megvizsgál, tanulmányoz, átgondol, megfontol, tekint, szemlél vhogy vmit
look back (on sth)
visszatekint, visszagondol (vmire)
look down on sb/sth
lenéz vkit/vmit
look for sth
reménykedik vmiben, vár vmit, számít vmire
look forward
alig vár vmit, előre örül vminek
look in (on sb)
benéz (vkihez), rövid látogatás tesz
look into sth
megvizsgál, kivizsgál, tanulmányoz vmit, átnéz, átfut, átlapoz
look on
végignéz, nézőként jelen van (nem keveredik bele)

További look jelentések

look on sb/sth as sb/sth
vkiként/vmiként tekint vkire/vmire
look on sb/sth with sth
vhogy tekint vkire/vmire
look out
vigyázz! (veszélyre figyelmeztetés)
look out for sb/sth
vigyáz, ügyel vmire, igyekszik elkerülni vmit, próbál észrevenni/megtalálni vkit/vmit
look out for yourself/sb
a saját/vki érdekeivel törődik
look round
hátranéz, hátrafordul
look sb up
felkeres vkit, meglátogat vkit
look sth out (for sb/sth)
kikeres (vkinek vmit)
look sth over
átnéz, átvizsgál vmit
look sth up
kikeres vmit (szótárból), utánanéz vminek (pl. könyvben)
look through sb
keresztülnéz vkin
look through sth
(gyorsan) átnéz, átfut, átvizsgál
look to sb for sth | look to sb to do sth
számít vkire vmiben, vár/elvár vkitől vmit
look to sth
átgondol, áttekint vmit
look up
javul, fellendül, virágzásnak indul
look up (from sth)
felnéz, feltekint (vmiről)
look up to sb
felnéz vkire, csodál vkit, tisztelettel tekint vkire
I didn't want to look but I had to
nem akartam, de oda kellett néznem
I'll look you up
meg foglak látogatni, majd benézek hozzád
angry look
dühös pillantás
be looking over one's shoulders
aggódik, veszélyben érzi magát
begin to look up
kezd jóra fordulni, kezd rendbe jönni
blank look
üres tekintet
business is looking up
az üzlet javul, javul az üzletmenet, az üzletmenet biztató
distant look
révedező pillantás
eager look
mohó pillantás, éhes pillantás, sóvár pillantás
easy to look at
csinos, jóképű, rendes, szemrevaló
eloquent look
sokatmondó pillantás
exchange a look of intelligence
megértő pillantást vált, egyetértően egymásra néznek
far-off look
távolba vesző tekintet, messze révedező tekintet
faraway look
álmodozó tekintet, révedező tekintet, bizonytalan tekintet, szórakozott tekintet, távolba néző tekintet
feel/look small
(szégyenletesen) kicsinek/gyengének érzi magát/látszik
forbidding look
fenyegető pillantás
get to look very slack
nagyon szétmegy, nagyon elformátlanodik, nagyon elterül, kimegy a formájából
give sb a black look
sötét pillantást vet vkire, fenyegető pillantást vet vkire, ferde pillantást vet vkire
give sb a searching look
fürkészően néz vkire, fürkésző tekintetet vet vkire, kutató pillantást vet vkire
give sth a look
pillantást vet vmire
go and look for it!
menj és keresd meg!
good to look at
jó nézni, üdítő a szemnek
grim look
zord pillantás, fenyegető pillantás
haunted looking eyes
riadt tekintet, zavaros tekintet
have a gallows look
betörőarca van, szorul a hurok a nyaka körül