long jelentése magyarul

Long jelentése példákkal az EnSzótárban. Long magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

long 1 melléknév kiejtése 1. Long gyakorisága 1.
Fokozás: longer, longest
hosszú (térben)
hosszú (időben)
(a megadott ideig) tartó
hosszan tartó, tartós, hosszadalmas
hosszútávú (emlékezet)
terjedelmes (jelentés, lista, stb.)
vmilyen hosszú (könyv, stb.)
hosszú (magánhangzó)
alacsony, kicsi (esély, valószínűség)
tartós (befektetés)
vételi, árfolyam-emelkedésre kalkuláló (pozíció)
hosszú lejáratú (értékpapír)
hosszú/alacsony alkoholtartalmú (frissítő ital)
vminek bővében levő, vmivel jól ellátott
long 1 határozószó kiejtése 2. Long gyakorisága 2.
Fokozás: longer, longest
hosszú ideje
régóta
hosszú időn át
hosszú ideig
sokáig, hosszasan
hosszan (labdát sportban), túl messzire
long 1 főnév kiejtése 3. Long gyakorisága 3.
hosszú időszak
hosszú hang
hosszú távú/tartós befektetés
vételi pozíció
long 2 ige kiejtése 4. Long gyakorisága 4.
Ragozott alakok: longs, longing, longed
vágyódik, áhítozik, sóvárog (vmi után)
óhajt, kíván, szeretne, akarna (vmit)

long jelentése példamondatokkal

I imagine those horses are long gone.

The next long term issue concerns great power conflict.

Long term savings is useful long before retirement.

A long wooden bench is probably original.

Life extension has made life very long indeed.

Szócikk long. Long jelentése, long magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

long jelentése kifejezésekkel

long-term
hosszútávú, hosszú lejáratú
long-standing
régóta fennálló
long-awaited
régóta várt, várva várt
long-established
régóta fennálló (kapcsolat stb. )
long-lasting
tartós, sokáig tartó, hosszú életű (barátság, hatás, stb.)
long-range
távlati, távolsági, nagy kiterjedésű, hosszú távra szóló, hosszú lejáratú, nagy hatótávolságú, nagy hatósugarú, messze hordó
long-running
hosszú ideje/ideig folytatódó/tartó
long-stay
hosszan maradó, hosszan tartózkodó, elfekvő (beteg)
long-haired
hosszú hajú, elméleti érdeklődésű, intellektuális, szobatudósi, csak a komoly zenéért rajongó
long-lived
hosszú felezési idejű
long-lost
régen elveszett
long-serving
hosszú ideje a pozícióban levő/szolgáló
long-suffering
türelmes, kitartó, béketűrő, engedékeny, elnéző, türelem, kitartás, béketűrés, engedékenység, elnézés
long-time
régi (régóta tartóan vmi) (barát, támogató, stb.)
long-winded
hosszadalmas, nem kifulladó, szószátyár, bőbeszédű
week-long
egy hétig tartó
year-long
egy évig tartó, egyéves
daddy-long-legs
lószúnyog, kaszáspók (US)
long division
tizenkettőnél nagyobb osztóval végzett osztás
long drink
vízzel hígított ital
long jump
távolugrás

További long jelentések

long shot
totálkép, felvétel a távoli plánban
long suit
hosszú szín
long vacation
nagy szünidő, nyári szünidő
long wave
hosszú hullám
long-ago
régi, hajdani, egykori
long-drawn
hosszú, hosszúra nyújtott, hosszadalmas, elnyújtott
long-life
tartós (élelmiszer), hosszú-élettartamú (a többi hasonló termékhez képest)
long-sighted
távollátó
I had only long enough to
csak annyi időm volt, hogy
I have long been expecting him
már régóta várok rá
I have long been meaning to write
már régóta akartam írni, már hosszú ideje akartam írni
I was tired of standing so long
belefáradtam a sok állásba
I worked as long as I could
dolgoztam, amíg csak bírtam, dolgoztam, amíg csak tudtam, dolgoztam, amíg csak tehettem
a long time ago
régen, jó régen
a week at longest
legfeljebb egy hét, legfeljebb egy hétig
a week at the longest
legfeljebb egy hét, legfeljebb egy hétig
all day long
egész napon át, egész nap
all night long
egész éjjel, egész éjszakán át
an hour long
egy óra hosszat
any longer
tovább
as long as I live
ameddig élek
as long as you like
ameddig tetszik, ameddig akarod, ameddig parancsolja
as merry as the day is long
nagyon víg, nagyon vidám
as/so long as
(addig) ameddig, mindaddig, feltéve hogy
at last | at long last
végül, utoljára, végre, végre valahára
at long range
nagy lőtávolságban, távolról, messziről
at longest
legfeljebb
at the longest
legfeljebb
be a long way out
messze jár az igazságtól, nagyon téved, jó messze van
be away for long
sokáig távol van
be in for a long spell of hard work
hosszú ideig nehéz munkát végez
be long
sokáig tart, sokára (érkezik)
be long in doing sth
sokáig csinál vmit, lassan csinál meg vmit
be long in sth
bőven van neki vmiből, bőven el van látva mivel
be not long about it
gyorsan elintézi, hamarosan elintézi
be not long for this world
nem hosszú életű
be on long leave
szabadságon van, hosszú szabadságon van
best by a long chalk
messze a legjobb
bid sb a long farewell
hosszú időre búcsúzik vkitől
by a long chalk
jóval, messze a
by a long way
jóval, messze, sokkal
by long odds
vitán felül, feltétlenül, kétségtelenül, messze, kiemelkedően, minden valószínűség szerint