live jelentése magyarul

Live jelentése példákkal az EnSzótárban. Live magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

live 1 ige Live gyakorisága 1.
Ragozott alakok: lives, living, lived
él vmeddig
él, életben van
él, megél (vmilyen módon)
átél, túlél vmit
él, fennmarad, megmarad (emlékezetben)
él vmiért
él, lakik vhol/vkivel
tartanak vmit vhol
live 2 melléknév Live gyakorisága 2.
élő, életben levő, eleven
élő, egyenes (közvetítés, koncert, stb.)
feszültség alatt levő (berendezés, vezeték)
működőképes, éles (lövedék)
égő, izzó (szén)
játékban levő (labda)
eleven, időszerű, aktuális (téma)
live 2 határozószó Live gyakorisága 3.
egyenesben, élőben

live jelentése példamondatokkal

The music was usually played live during taping.

They live along waters since ancient times.

The system went live without adequate testing.

All races are broadcast live via satellite.

The wood element is best represented using live plants.

Szócikk live. Live jelentése, live magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

live jelentése kifejezésekkel

short-lived
rövid éltű, rövid életű, rövid ideig tartó, kérész életű
live-in
vkivel együtt élő/lakó személy
long-lived
hosszú felezési idejű
living death
halálnál is rosszabb élet, élő halál
living room
nappali (szoba)
living wage
létminimum
standard of living
életszínvonal
good-living
erkölcsös, jámbor, jó erkölcsű
live-in
bentlakó (alkalmazott), (szexuális kapcsolatban) együtt élő, bentlakásos
live by doing sth
vmiből él, megél, fenntartja magát
live by sth
vmi szerint él (hit, elv, stb.)
live for sb/sth
vminek/vkinek él, vminek szenteli az életét
live in
bent lakik (ahol tanul/dolgozik)
live off sb/sth
vkiből/vmiből él, eltartatja magát
live off sth
vmin él, vmivel táplálkozik
live on
tovább él, fennmarad
live on sth
vmin él, vmivel táplálkozik, vmin él, folyton azt eszi, megél vmennyi pénzből
live out
nem alakik bent (munkahelyen, iskolában)
live out sth
vmit kiél (fantáziát, stb.), éli a hátralevő életét vhogy/vhol
live sth down
elfelejtet vmit (amit tett)
live through sth
túlél vmit, élve megúszik vmit, átél vmit

További live jelentések

live together
együtt/egy házban lakik vkivel, együtt él vkivel
live up to sth
vmilyen várakozásnak/elvárásnak megfelel
live with sb
együtt/egy házban lakik vkivel, együtt él vkivel
live with sth
él vmivel, elfogad vmit (mert nincs választása)
a live dog is better than a dead lion
jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok
all those that live therein
mindazok, akik itt laknak, mindazok, akik ott laknak
as I live and breathe
úgy éljek (meglepetés kifejezése)
as long as I live
ameddig élek
be fond of good living
szereti a finom falatokat, szereti a jó falatokat, szereti az evést-ivást
beg for a living
koldul, koldulásból él
capable of living
életképes
capacity of living
életképesség
desire to live
élni vágyás, élni akarás
do sth for a living
foglalkozásszerűen űz vmit
earn a bare living
éppen hogy a puszta megélhetését keresi meg, létminimumot keresi meg, száraz kenyerét keresi meg
earn one's living by sth
keresi kenyerét mivel, él vmiből, mivel keresi kenyerét, vmiből él
easy to live with
könnyű vele kijönni, könnyű vele együtt élni
family living
kegyúr által adományozott stallum
get one's living
megkeresi a kenyerét, kenyeret keres
go live
működésbe/üzembe lép (számítástechnikai rendszer)
gracious living
előkelő életmód
have as many lives as a cat
nem lehet agyonütni
have not long to live
nem fog sokáig élni, nem sok ideje van hátra
he can't live on air
nem tud a semmiből megélni, nem tud a levegőből megélni
he lived to a fine old age
nagy kort ért meg
he lives across the street
az utca másik oldalán lakik, szemben lakik
high standard of living
magas életszínvonal
how the other half lives
ahogyan a (társadalom) másik része él, ahogy a gazdagok élnek
incapable of living
életképtelen
live and breathe sth
sokat foglalkozik vmivel, vmivel kel és fekszik
live and let live
élni és élni hagyni
live apart
külön él
live at a good address
előkelő helyen lakik, előkelő negyedben lakik, elegáns helyen lakik, jó helyen lakik, jó hírű helyen lakik
live at rack and manger
jómódban él, bőségben él
live at the expense of others
mások terhére él, mások költségén él
live at the rate of four hundred pounds a year
évi négyszáz fontból él
live bait
csalihal
live behind barbed wire
fogolytáborban van
live by
közel lakik, él vmiből, vmiből él
live by borrowing
kölcsönökből él
live by one's wits
máról-holnapra él, ügyeskedésből él, különféle ötleteket agyal ki a megélhetésre
live by oneself
egyedül él