little jelentése magyarul

Little jelentése példákkal az EnSzótárban. Little magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

little melléknév kiejtése 1. Little gyakorisága 1.
kicsi, kis, kicsiny
apró, pici
kevés, csekély
kicsi, kis (fiatal)
kis, rövid, kevés (idő, távolság)
kis, jelentéktelen, lényegtelen
little névmás kiejtése 2. Little gyakorisága 2.
egy kevés, egy kis (mennyiség)
egy kis (idő, távolság)
kevés (hangsúlyozás)
little határozószó kiejtése 3. Little gyakorisága 3.
Fokozás: less, least
egy kicsit, egy kissé
kevéssé
kis/csekély mértékben
nem sokszor, ritkán
alig
egyáltalán nem

little jelentése példamondatokkal

It is much too little much too late.

There are more such little language problems.

The little stream is very pretty indeed.

The second is writing little tiny ads.

What little was published attracted little attention.

Szócikk little. Little jelentése, little magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

little jelentése kifejezésekkel

little finger
kisujj
little people
tündérek, manók
I do not know the least thing about it
sejtelmem sincs róla, mit sem tudok róla
I have little French
keveset tudok franciául, csak keveset tudok franciául
I little expected that of him
ezt nem vártam tőle
I saw little of him lately
nem igen láttam őt az utóbbi időben
Little Englander
imperialista politika ellenzője
a day or two more or less doesn't matter
egy-két nap ide vagy oda igazán nem számít
a little bird told me so
kémeim jelentették, egy kismadár csiripelte
a little money
egy kis pénz
a little more
még egy kevés, még egy keveset, még egy kicsi, még egy kicsit, kis híján, kevés híján
a little short way off
nem messze, nem messzire
a little thing of my own
egy kis apróság, amit magam készítettem, egy kis apróság, amit magam írtam
a little time
egy kis idő
a little while
egy kis idő
a tiny little bit
egy ici-pici darabka, egy icike-picike
any the less
annak ellenére, annak ellenére sem
at least
legalább
be it ever so little
akármilyen kevés legyen is, bármilyen kevés legyen is, akármilyen kicsi legyen is, bármilyen kicsi legyen is
be little better than
alig különb, mint, aligha különb, mint
be little worth
keveset ér, kevés az értéke, kicsi az értéke

További little jelentések

be of little avail to sb
keveset használ vkinek, nem sokra megy
be worth little
keveset ér, kevés az értéke, kicsi az értéke
by little and little
apránként, lassanként
cash less discount
készpénzben fizetendő rabatt levonásával
come to little
nem sok eredményre vezet, nem nagy eredményre vezet
do not a little for sb
sokat tesz vkiért
do sb less than justice
méltánytalanul bánik kivel
do sth in less than no time
egy pillanat alatt megtesz vmit
drink little else than water
alig iszik mást, mint vizet
even less
még kevesebb, még kevésbé
ever so little
akármilyen kevés, egy egész kevés, egy csepp, egy picinyke
every little detail dovetailed
minden apró részlet összevágott
every little helps
minden számít, minden apróság is számít
every little tells
a legkisebb dolog is számít
for a little
egy kis ideig, egy rövid ideig
for as little as five dollars
mindössze öt dollárért, potom öt dollárért
get a little sleep
szundít egyet
give sb a little stirrup oil
csúnyán elver vkit, csúnyán elagyabugyál vkit, csúnyán elnáspángol vkit
give sb a little strap oil
csúnyán elver vkit, csúnyán elagyabugyál vkit, csúnyán elnáspángol vkit
great talkers are little doers
aki sokat beszél, keveset cselekszik
grow less
kisebbedik
have a little finger ache
bogaras, szeszélyes
have little to do with sth
kevés köze van vmihez, kevés dolga van mivel
he had little to do with it
ebben keveset szerepelt
he little knows
alig tudja, aligha tudja
he little suspects
nem sejti, nem gyanítja
he will not harm for a little privation
egy kis nélkülözés nem árt neki, egy kis nélkülözéstől még semmi baja sem lesz
hold one's life of little account
semmibe veszi az életét
how much less will you take?
mennyit vagy hajlandó engedni?
in (less than) no time
pillanatok alatt
in a little while
rövidesen, nemsokára, hamarosan
in less than an hour
nem egészen egy óra alatt
in little
kicsiben
it doesn't matter in the least
annyi baj legyen, említésre sem méltó, semmi baj, igazán semmi az egész
it has little effect
lényegtelen, nem lényeges
it is little more than pity pilfering
ez nem más, mint apró lopás
it is little short of folly
ostobasággal határos
it would be doing less than justice
nem lenne méltányos, méltánytalan volna
just a little
csak egy egész keveset, csak egy icipicit
just a little bit
csak egy egész keveset, csak egy icipicit
know sb's little ways
ismeri vki kis fogásait, ismeri vki kis trükkjeit
last but not least
végül, de nem utolsósorban