line jelentése magyarul

Line jelentése példákkal az EnSzótárban. Line magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

line 1 főnév kiejtése 1. Line gyakorisága 1.
vonal
(adott célra szolgáló) zsinór, kötél, huzal, vezeték, stb.
sor (írott, nyomtatott), szövegsor
sor
tevékenységi ág/terület
arcvonal
line 1 ige kiejtése 2. Line gyakorisága 2.
Ragozott alakok: lines, lining, lined
szegélyez (pl. utat)
sorakozik, sorba áll
sorakoztat, sorba állít
vonalaz, megvonalaz
vonalkáz
csíkoz, barázdál (arcot, homlokot, stb.)
line 2 ige kiejtése 3. Line gyakorisága 3.
Ragozott alakok: lines, lining, lined
bélel, bebélel (ruhát)
bevon, kibélel vmivel vmit
burkol, beburkol (pl. felületet)

line jelentése példamondatokkal

The branch line was graded against loaded traffic.

Typical fire line installation double check valve vertical installation.

Heavy center line is camera aim direction.

The line should slant downward more steeply.

An infantry regiment comprised three line battalions.

Szócikk line. Line jelentése, line magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

line jelentése kifejezésekkel

line-up
felsorakozás, felállás, sor, eseménysor, program, felismerés, azonosítás (a felsorakozottak közül) (US)
tree-lined
fasorral szegélyezett
bar line
ütemvonal (zene)
dividing line
záróvonal
dotted line
pontozott vonal
fishing line
horgászzsinór
front line
arcvonal, frontvonal
goal line
gólvonal
line drawing
vonalas rajz, vázlat
load line
merülési szintvonaljelzés
main line
fővonal
marriage lines
házasságlevél
plumb line
függőón, függővonal, irányzózsinór, mélységmérő, mélységmérő ón, fenékmérő fonál, függőleges, függőón által jelzett irány
washing line
ruhaszárító kötél
old-line
régi vágású
line sb/sth up
sorba állít/rak, besorol (előkészít, tervbe vesz), felsorakoztat, rendelkezésre állít
line sth up (with sth)
beállít, beigazít, vmihez (megfelelő pozícióba)
line up
sorakozik, felsorakozik, sort áll, sorba áll
(draw) a line in the sand
határt szab (átv.), megszabott határ (amin nem lép túl)
Fire line: keep clear at all times.
Tűzoltóterület: kérjük mindig szabadon hagyni!
I do not know what line of action to take
nem tudom, hogy milyen lépéseket tegyek, nem tudom, hogy milyen intézkedéseket tegyek, nem tudom, hogy milyen akcióra szánjam rá magam

További line jelentések

above the line
közvetlen (költségek), hagyományos, tömegkommunikációs (reklám)
actor's lines
színész szerepe
all (the way) down/along the line
minden ponton/szakaszban/stádiumban, végesvégig
all the way up the line
véges végig, elejétől végig, sorozatosan
along the same lines with
hasonló módon, hasonlóképpen
along the whole line
az egész vonalon, az egész fronton
along/down the line
(vmivel) később; a későbbiek során, majd valamikor
back lines
hátsó vonalak
barrier line
terelővonal, forgalmi terelővonal
battalion in the second line
ezredtartalék
be in the line
frontszolgálatot teljesít
beam line
vonalterv bordavonala
become lined
ráncosodik, megráncosodik
below the line
közvetett, általános (költségek), nem hagyományos (reklám), cikk utáni (hely az online kommentekhez)
black lines
sorvezető, szamárvezető
boundary line
partvonal
brake line
fékvezeték
brake lining
fékbetét
bring sb into line with others
összebékít vkit a többiekkel
bring sb/sth into line
beállít a sorba (átv.) (összehangol vmivel, alávet vminek)
broken line
szaggatott vonal, terelővonal
broken white line
terelővonal
building line of a street
utca beépítési vonala, utca meghatározott szélessége
by line and level
egyenesen, szabályosan
camber line
szárny hajlásvonala, szárnyszelvény hajlásvonala
cards are not much in my line
nem nagyon értek a kártyához, nem túlságosan értek a kártyához
central line
középvonal
centre line
középvonal, centrális, tengely
come down to the line
szoros küzdelem (versenyben)
come from a long line of teachers
régi tanítói családból származik
come into line
beáll a sorba (átv.) (alkalmazkodik vmihez, aláveti magát vminek)
come into line with the landmarks
kitűzőjelek vonalába jut, parti kitűzőjelek vonalába jut
come of a good line
jó családból származik
concurrent lines
összefutó vonalak
construction lines
szerkesztési elvek, építési irányvonalak
continuous white line
terelővonal, záróvonal
contour line
szintvonal
course line
útirányvonal
dashed line
szaggatott vonal
dashed white line
terelővonal
dew point line
harmatpontgörbe
dimension line
méretvonal