like jelentése magyarul

Like jelentése példákkal az EnSzótárban. Like magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

like 1 elöljárószó kiejtése 1. Like gyakorisága 1.
olyan mint
úgy mint, ugyanúgy mint, ahogy
vmihez hasonlóan, valamiként
ahogy várható/jellemző vkire/vmire
milyen (kérdésben)
így, úgy
úgymint
mint például
like 1 határozószó kiejtése 2. Like gyakorisága 2.
hogy úgy mondjam ...
mondja vki (mondom én, stb.) (hozzáállás vmihez)
úgy mint, ahogy
like 1 kötőszó kiejtése 3. Like gyakorisága 3.
úgy mint
mint ahogy
úgy mintha
like 1 melléknév kiejtése 4. Like gyakorisága 4.
hasonló
ilyen, olyan, akkora
hasonlító
az eredetihez hű/hasonlító (kép, stb.)
like 1 főnév kiejtése 5. Like gyakorisága 5.
(hozzá) hasonló (dolog/személy)
iyen, olyan (dolog) (meglepetés/hangsúlyozás)
like 2 ige kiejtése 6. Like gyakorisága 6.
Ragozott alakok: likes, liking, liked
szeret, kedvel
tetszik vkinek vmi
kedvel, tetszikel (szociális média)
akar, óhajt, kíván vmit
szeretne ... (udvarias forma)
nem szeretne (ellenkezés, vonakodás kifejezése)
választ vmit magának, előnyben részesít vmit
szól vmit vmihez, vesz/tekint vmit vhogy (kérdésben)
like 2 főnév kiejtése 7. Like gyakorisága 7.
kedvelt dolgok
kedvelés, tetszikelés (szociális média)

like jelentése példamondatokkal

His eyes are like fire upon water.

We are treated like last years fine wear.

Reform without security is like security without reform.

This is like spring moving towards summer.

The subject may seem like old news.

Szócikk like. Like jelentése, like magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

like jelentése kifejezésekkel

like-minded
hasonlóan gondolkozó, azonos gondolkodású, hasonelvű, egyívású
bird-like
madárszerű
sphinx-like
rejtélyes, megfejthetetlen
sword-like
kardszerű
wave-like
hullámszerű
whip-like
ostor alakú, ostoros, ostor-
(as) like as not
valószínűleg
(there is) no time like the present
most van/ez a legjobb alkalom (nem kell várni)
I came to like him
megszerettem
I don't feel like
nincs kedvem
I don't like the cut of his jib
nem tetszik nekem a képe, nem tetszik nekem a pofázmánya
I don't like the way she carries on
nem tetszik nekem a viselkedése, nem tetszenek nekem a dolgai
I don't seem to like him
valahogy nem kedvelem
I feel like working
kedvem van dolgozni
I like coffee do you?
szeretem a kávét, hát te?
I like that!
no de ilyet! ez a teteje mindennek! (támadólag)
I rather like it
eléggé tetszik nekem
I should not like to be in his shoes
nem szeretnék az ő helyében lenni, nem szeretnék az ő bőrében lenni
I should not like to put on more weight
nem szeretnék jobban meghízni
I used to like it
azelőtt szerettem
I'll do it if and when I like
majd megteszem ha és amikor kedvem tartja

További like jelentések

Scott was something like an author
Scott páratlanul nagy író volt, Scott felülmúlhatatlanul nagy író volt
a man like him
olyan ember mint ő
acquit oneself like a man
derekasan viselkedik, férfiasan viselkedik, kitesz magáért
advance like one man
egy emberként nyomul előre
an explanation like this is beyond my reach
effajta magyarázat felfoghatatlan számomra
and the like
és még hasonlók, és így tovább
any time you like
amikor akarod, amikor parancsolja
as if sb owns the place | like sb owns the place
mintha az övé lenne ott minden
as long as you like
ameddig tetszik, ameddig akarod, ameddig parancsolja
be a lath painted like iron
csak szemre erős, csak látszatra erős
be for all the world like
szakasztott olyan, mint, éppen olyan, mint
be like a bull in a china shop
kényes helyzetben rámenősen viselkedik
be like a hen on a hot girdle
nyugtalan, tűkön ül
be like ice
olyan, mint egy jégverem
be off like a streak
villámgyorsan elrohan, villámgyorsan nekikezd, villámsebesen elrohan, villámsebesen nekikezd
blow like a grampus
szuszog, mint egy cet
breed like rabbits
szapora(,) mint a nyúl
charge like a bull at a five-barred gate
vadul támad, esztelenül támad
die like a dog
úgy hal meg, mint egy kutya, nyomorultan hal meg, elhagyatottan hal meg, gyalázatban hal meg
die like a hero
hősként hal meg, hős módjára hal meg
die like a rat in a hole
elhagyottan hal meg
die like flies
hullanak, mint a legyek
do as you like
csináld ahogy tetszik, tégy amit akarsz, cselekedj belátásod szerint
do it more like this!
inkább így csináld!, inkább ilyenformán csináld!
don't give way like that!
ne hagyd el magad ennyire!
don't talk like that!
ne beszélj így!
drink like a fish
iszik mint a kefekötő, iszik(,) mint a gödény
drop off like flies
hullanak mint a legyek, tömegesen hullanak
feel like (doing) sth
kedve van/támad vmire
feel like a boiled rag
bágyadtnak érzi magát, mint egy rongy, agyonütöttnek érzi magát, mint egy rongy, úgy érzi magát, mint egy mosogatórongy, olyan, mint egy mosogatórongy
feel like a lost sheep
nem leli helyét, idegenül érzi magát
fit sb like a glove
mintha rá szabták volna, mintha rá öntötték volna
flow like water
bőven ömlik
follow sb like a dog
nyomon követ vkit, mint egy kutya, sarkában van vkinek, mint egy kutya, kutyaként követ vkit
follow sb like a sheep
birkaként követ vkit, vakon követ vkit
for the likes of me
magamfajta embernek
get on/along like a house on fire
nagyon jól megvannak/kijönnek egymással
go over like a lead balloon
rossz fogadtatásban részesül (beszéd, javaslat, tréfa)
go down like a lead balloon
rossz fogadtatásban részesül (beszéd, javaslat, tréfa)
go like the wind
szélsebesen jár, szelek szárnyán jár, sebes, mint a szél
have a liking for sb
kedvel vkit
have a liking for sth
szeret vmit, kedvel vmit, kedvére van vmi, ínyére van vmi