life jelentése magyarul

Life jelentése példákkal az EnSzótárban. Life magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

life főnév kiejtése. Life gyakorisága.
Többes szám: lives
élet
lét
vmilyen élet (iskolai, magán-, stb.)
életrajz, élettörténet
élet, életidő (vkié)
élethossz
fennállás
élettartam
életfogytiglan (büntetés)
életerő, életkedv
élethű ábrázolás, életből vett alak (művészet)

life jelentése példamondatokkal

And apparently nobody was wearing life jackets.

The fifth text contains long life prayers.

Their entire life is geared towards art.

My battery life was extended quite considerably.

A very lively cultural life marks village life.

Szócikk life. Life jelentése, life magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

life jelentése kifejezésekkel

half-life
felezési idő
life-size
életnagyságú, életnagyság
life-threatening
életveszélyes
high life
előkelő társaság, előkelő világ, nagyvilági élet
life cycle
(biol.) életciklus
life expectancy
valószínű élettartam
life imprisonment
életfogytiglani börtön
life insurance
biztosítás halál esetére
life jacket
mentőmellény
life preserver
úszógumi, mentőmellény
life-saving
mentés
low life
alantas élet, alvilági élet
still life
csendélet
working life
munka ideje, munka évei, munka évtizedei, tevékenység évei, élettartam, használhatósági idő
life-giving
életet adó, életet osztó, éltető, életadó, felfrissítő
long-life
tartós (élelmiszer), hosszú-élettartamú (a többi hasonló termékhez képest)
'pon my life!
becsületszavamra!, becsszavamra!
(as) large as life
életnagyságban (szembetűnő, feltűnő vki)
American way of life
amerikai életforma
a fact of life
az élet velejárója
a matter of life and death
élet vagy halál kérdése, létkérdés

További life jelentések

academic life
egyetemi élet, főiskolai élet, egyetemi diákélet, főiskolai diákélet
afternoon of life
java kora vkinek, öregkor küszöbe
all through one's life
egész életében, egész életén át
all walks of life
élet minden területe
amend one's way of life
megjavul, jó útra tér
animal life
állati élet, állatok, állatvilág
answer for sth with one's life
életével fizet vmiért
at my time of life
az én koromban, mikor az ember már ennyi idős
at the expense of his life
életét kockáztatva, élete árán
at the hazard of one's life
élete kockáztatásával
at the meridian of life
élet delén
at the meridian of one's life
élete virágjában
attitude to life
életszemlélet, magatartás
backstage life
színfalak mögötti élet, kulisszák mögötti élet
battle of life
élet küzdelmei, élet viszontagságai
be down in life
tönkrement, lecsúszott
be full of life
duzzad az élettől, tele van élettel, életteli
be in the heyday of life
élete virágjában van
bear a charmed life
nem fogja a fegyver, szerencsés csillagzat alatt született
beat sb within an inch of sb's life
félholtra ver vkit, kis híján agyonver vkit, hajszál híján agyonver vkit
bird life
madarak
bohemian life
bohém életmód
bring sb to life again
feltámaszt vkit, életre kelt vkit, feléleszt vkit, magához térít vkit
carry one's life in one's hands
kockáztatja az életét, életét kockáztatja
choose the bar as one's walk in life
ügyvédi pályát választ élethivatásul
cloistered life
kolostori élet, szerzetesi élet, zárkózott élet, magányos élet
collegiate life
egyetemi élet, főiskolai élet, kollégiumi élet
come to life | bring sb to life
magához tér, magához térít, életre kel, életre kelt (karaktert), felélénkül, felélénkít
consume one's life in doing sth
eltölti életét mivel, elfecsérli életét mivel
country life
vidéki élet, falusi élet
course of life
életpálya, pályafutás
daily life
napi élet, mindennapok
dedicate one's life to sth
életét szenteli vminek
depart this life
meghal, eltávozik az élők sorából
do anything for a quiet life
bármit megtesz a nyugalmáért (engedményeket tesz)
downhill of life
élet alkonya
downhill side of life
élet alkonya
draw from life
természet után rajzol, élethűen ábrázol
early life
gyermekkor, ifjúkor
easy life
gondtalan élet, könnyű élet
elixir of life
életelixír
end one's days/life
az élete hátralevő részét vhol/vhogy töltötte