lie jelentése magyarul

Lie jelentése példákkal az EnSzótárban. Lie magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

lie 1 ige Lie gyakorisága 1.
ps: lay pp: lain e3/-ing: lies, lying
fekszik
hever
elterül
horgonyoz
vesztegel
lie 1 főnév Lie gyakorisága 2.
fekvés
helyzet
tanya
vacok
lie 2 ige Lie gyakorisága 3.
Ragozott alakok: lies, lying, lied
hazudik
lie 2 főnév Lie gyakorisága 4.
hazugság

lie jelentése példamondatokkal

I had to lie completely still afterwards.

Somewhere around ordinary kitchen tables lie real miracles.

This lie is finally starting to unravel.

This is where the lying is happening.

Within adverse conditions often lie the opportunity.

Szócikk lie. Lie jelentése, lie magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

lie jelentése kifejezésekkel

lay-by
kikötői part menti vasútállomás, folyami part menti vasútállomás, tolatóvágány, horgonyzóhely, kikötőhely, pihenőhely, megtakarított összeg, megtakarított pénz, folyónak duzzasztógát fölötti része
lay-off
elbocsátás, munkáselbocsátás, létszámcsökkentés, munkaszünet, szabadságidő, pihenő, pihenőnap
laid-back
laza, könnyed, nyugodt
low-lying
alacsony fekvésű, mélyen fekvő
lie detector
hazugságvizsgáló készülék
lie-down
(rövid) lefekvés, pihenés
love-lies-bleeding
csüngő amaránt
white lie
ártatlan hazugság, füllentés
lay about
vagdalkozik, üt-vág
lay aside
félretesz, megtakarít, abbahagy, felhagy, letesz
lay down
letesz, lefektet, lemond vmiről, felhagy vmivel, lefektet, leszögez, megállapít
lay in
beszerez, felhalmoz
lay into sb
elver vkit, elpáhol vkit, elnáspángol vkit, elfenekel vkit, elagyabugyál vkit, rátámad vkire, belegyalogol vkibe, nekiesik vkinek, letámad vkit, nekiugrik vkinek
lay off
elbocsát, elküld (munkást), leáll, nem dolgozik, abbahagyja a munkát, elkormányoz vhonnan (hajót)
lay on
bevezet, felrak, felhord, kivet, kiró, előír, kiszab, felvesz, rárak, nekiereszt, berak
lay out
elrendez, megtervez, kijelöl, kiterít, felravataloz, kiad (pénzt), befektet, leterít, kiüt, kinyír, harcképtelenné tesz, kitereget
lay sb off
kiadja az útját vkinek
lay up
felhalmoz, beszerez, félretesz, ágyhoz köt
lie about
szanaszét hever
lie back
hátradől
lie down
lefekszik, leheveredik

További lie jelentések

lie in
gyermekágyban fekszik, vajúdik, ágyban marad
lie up
ágyban marad, dokkba megy (hajó)
I laid me down
lefeküdtem
allow a bill to lay on the table
törvényjavaslatot halaszt, törvényjavaslatot fektet, törvényjavaslatot hosszú időre elnapol
appeal lies
fellebbezésnek helye van
as far as lies within one's power
amennyiben módjában van, amennyiben módjában áll, tőle telhetőleg
as you make your bed so you must lie on it
ki mint veti ágyát úgy alussza álmát
bald lie
leplezetlen hazugság, szemérmetlen hazugság
be laid in sth
játszódik vhol
be laid low
betegen fekszik
be laid low by sickness
betegség leveri a lábáról
be laid off
elveszti állását
be untutored in the art of lying
nem ért a hazudozás művészetéhez
bring a lie home to sb
hazugságot rábizonyít vkire
clap/lay/set eyes on
lát vkit/vmit, tekintetet vet vmire/vkire, meglát/észrevesz vkit/vmit
crop of lies
rakás hazugság
direct laying
közvetlen irányzás
disappointments lying in store for sb
vkire váró csalódások
downright lie
arcátlan hazugság
dump a lie on sb
hazudik vkinek, megetet kivel vmit
father of lies
sátán, ördög
get/lay one's hands on
megszerez/talál vmit, ráteszi a kezét vmire
give the lie to sb
meghazudtol vkit
have nowhere to lay one's head
nem tudja, hova hajtsa le a fejét
have the water laid on
bevezetteti a vízvezetéket, beszerelteti a vizet
his heart lies in the right place
helyén van a szíve
it is wrong to tell lies
hazudni bűn
it lies with you!
tőled függ!, a te hibád!
know which way the wind lies
tudja, honnan fúj a szél
laid out by rule and line
zsinóregyenes
laid out by the line
zsinóregyenes
laid to rest
eltemették
lands lying together
egymás mellett fekvő földek
lay a bet
fogad
lay a charge on sb
megbízást ad vkinek, kötelezettséget ró vkire, feladatot bíz vkire
lay a child to sleep
gyermeket lefektet
lay a claim to sth
igényt támaszt vmire, jogot formál vmire
lay a complaint
panaszt emel
lay a deck
megépíti a hajófedélzet deszkázatát
lay a fire
tüzet rak
lay a ghost
szellemet űz, kísértetet elűz, kísértetet végleg elűz
lay a horse
megtesz egy lovat, fogad egy lovat, fogad egy lóra