library jelentése magyarul

Library jelentése példákkal az EnSzótárban. Library magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

library főnév kiejtése. Library gyakorisága.
Többes szám: libraries
könyvtár

library jelentése példamondatokkal

Some library authorities already hold such courses.

This library certainly needs a better name.

His college library had provided two books.

Access a document library list view page.

A string representing the library version number.

Szócikk library. Library jelentése, library magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

library jelentése kifejezésekkel

lending library
kölcsönkönyvtár
public library
közkönyvtár
reference library
kézikönyvtár
branch library
körzeti könyvtár
deposit library
fiókkönyvtár
depository library
kötelespéldány-könyvtár
fit a library with shelves
polcokat szerel fel a könyvtárba
government library
hatósági könyvtár
record library
hanglemezgyűjtemény, hanglemeztár