level jelentése magyarul

Level jelentése példákkal az EnSzótárban. Level magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

level főnév kiejtése 1. Level gyakorisága 1.
szint
nívó
szintvonal
épületszint
szint, színvonal (mennyiségi, minőségi, fokozati, stb.)
szint (társadalmi, morális, stb.)
szint (hierarchiában)
szintező, vízszintező
szintezőműszer
síkság, rónaság
vízszintes felület/terület
felszín
level melléknév kiejtése 2. Level gyakorisága 2.
sík, egyszintű
vízszintes
csapott (kanál, bögre, stb.)
szintbeli
azonos szinten/magasságban levő
azonos (relatív) helyzetben/pozícióban levő
egy vonalban levő
egyenlő/azonos helyzetű/ponteredményű (versenyben)
azonos szinten levő/maradó, változatlan
kiegyensúlyozott, egyenletes
level ige kiejtése 3. Level gyakorisága 3.
Ragozott alakok: levels, levelling, levelled / levels, leveling, leveled
elegyenget, lesimít, planíroz
szintez, vízszintessé tesz
lerombol, a föld színével egyenlővé tesz
(ismét) vízszintesen repül
vízszintessé válik (út, lejtő, emelkedő, stb.)
egy szinten megállapodik, szintbe áll
kiegyenlít (versenyben)
felemeli/leviszi a szintet (egy szintre hoz vmivel)
rászegez, ráirányít (fegyvert)
nekiszegez (kritikát, vádat)
őszinte, nyílt, becsületes vkivel
szinteltérést megállapít

level jelentése példamondatokkal

These projects operate under services level agreements.

This chapter describes strategic level movement control organizations.

Unity is designed towards high technical level end users.

The university participation level was relatively low.

Four professional schools graduate middle level professionals.

Szócikk level. Level jelentése, level magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

level jelentése kifejezésekkel

high-level
magas szintű
low-level
alacsony szintű
entry-level
belépő szintű (pl. termékmodell), legalacsonyabb szintű (pozíció egy munkahelyen)
level-headed
higgadt, kiegyensúlyozott, megfontolt, nyugodt
top-level
legfelsőbb/legmagasabb szintű
level crossing
vasúti átjáró
ordinary level
közepes előmenetelű
sea level
tengerszint
spirit level
vízszintező
split-level
osztott szintes (épület), szinteltolásos (helyiség), külön sütő és főzőlap
level off/out
vízszintessé válik, kiegyenlítődik, stabilizálódik
level sth against/at sb
(nyilvánosan) nekiszegez vkinek vmit, felró vkinek vmit, vádol vmivel vkit
level sth down
leengedi/lecsökkenti vminek a szintjét
level sth up
kiegyenlít, egy szintre hoz
level with sb
őszinte, nyílt vkivel
500 m above sea level
500 méterrel a tengerszint felett
a level playing field
egyenlő esélyek, pártatlan helyzet
a level tablespoon of flour
egy csapott evőkanál liszt
be level pegging
egyenlő állással/eredménnyel rendelkeznek (versenyben)
be level with sth
azonos magasságú mivel, azonos színvonalú mivel
blood alcohol level
véralkoholszint

További level jelentések

by line and level
egyenesen, szabályosan
crossing levels
sorompó
datum level
alapszint, összehasonlító vízszint, szabályozási vízszint
datum water level
szabályozási vízszint, helyi zéró vízszint
do one's level best
megtesz minden tőle telhetőt
dumpy level
szintező látcső
energy level
energiaszint, energianívó
find its (own) level
kiegyenlítődik (folyadékszint), szintbe áll, (magától) beáll egy értékre
find one's (own) level
megfelelő szinten helyezkedik el, megtalálja az őt megillető helyet
level a blow at sb
ütést mér vkire
level a building
lerombol egy épületet, föld színével egyenlővé tesz egy épületet
level accusations against sb
vádakkal illet vkit, vádakat emel vki ellen
level adjustment
szintbeállítás
level at sth
irányul vmire
level down
lesimít, alacsonyabb színvonalra szállít
level line
szintvonal
level of attainment
tudásszint, képességi szint (tanulóé 1-10 skálán)
level one's gun against sb
célba vesz vkit, ráfogja a fegyverét vkire, ráirányítja a fegyverét vkire
level one's gun at sb
célba vesz vkit, ráfogja a fegyverét vkire, ráirányítja a fegyverét vkire
level sarcasms against sb
csípős gúnnyal támad vkire
level sb to the ground
földre terít vkit, ökölcsapással leterít vkit a földre
level spacing
szintköz, energiakülönbség
level up
magasabb színvonalra emel
mean sea level
átlagos tengerszint
noise level
zajszint
on a dead level
teljesen egy szinten, pontosan egy szinten, tökéletesen egy szinten
on a level with
egyenlő, azonos vmivel
on a level with sth
egy szinten mivel
on the level
becsületes, őszinte, egyenes
out of level
egyenetlen
pressure corrected to sea level
tengerszintre átszámított légnyomás
rise level
felső szint
sensation level
érzékelésszint, küszöb feletti szint
speech level
nyelvi réteg, stiláris réteg
street level
földszint, utcaszint
subsistence level
létminimum
take sth to the next level
a következő szintre emel, tovább fejleszt/tökéletesít