let jelentése magyarul

Let jelentése példákkal az EnSzótárban. Let magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

let 1 ige kiejtése 1. Let gyakorisága 1.
ps: let pp: let e3/-ing: lets, letting
enged, megenged
hagy, eltűr
javaslat, ötlet kifejezése
hadd ..., felajánlása vminek
legyen ... (óhaj/előfeltevés)
bérbe ad, kiad
let 1 főnév kiejtése 2. Let gyakorisága 2.
bérbeadás, bérlet
bérbeadó dolog
let 2 ige kiejtése 3. Let gyakorisága 3.
ps: letted/let pp: letted/let e3/-ing: lets, letting
akadályoz, gátol
let 2 főnév kiejtése 4. Let gyakorisága 4.
semmis/necces ütés

let jelentése példamondatokkal

He had never let her down before.

Parents should let children choose their own seats.

The big let down was the taste.

Always let each coat dry completely before applying the next.

A few schools let off children early.

Szócikk let. Let jelentése, let magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

let jelentése kifejezésekkel

let-down
csalódás, kiábrándulás, leereszkedés (repülőé)
let-up
csökkenés, megszűnés, megállás, változás, időváltozás, lecsendesedés, átmeneti lecsendesedés
let on (to sb)
továbbmond, kifecseg, elárul (vkinek)
let out sb/sth
kienged, szabadon enged vkit/vmit
let sb down
csalódást okoz vkinek, cserbenhagy vkit, rászed vkit
let sb in on sth | let sb into sth
beavat vkit vmibe, megoszt vmit vkivel
let sb off (with sth)
elenged (büntetés nélkül), futni hagy vkit
let sb off sth
mentesít/felment vkit vmi alól, elenged vkinek vmit
let sb out
kizár vkit (a lehetségesek közül)
let sb/sth down
gátol, hátráltat vkit/vmit
let sb/yourself in for sth
beugratják, belerántják vmibe (átv.), beleugrik vmibe (átv.)
let sth down
leereszt, leenged vmit, leereszt, leenged (ruhát), leereszt vmit, kiengedi a levegőt vmiből
let sth into sth
beilleszt, besüllyeszt (felületbe)
let sth off
elsüt (fegyvert), felrobbant (bombát)
let sth out
kienged, hallat (hangot), kienged, bővít (ruhát)
let up
alábbhagy, enyhül, lecsendesedik, alább enged, kevesebb erőfeszítést tesz
I cannot get a letting for the rooms
nem tudom kiadni a lakásomat, nem tudok bérlőket találni, nem tudok albérlőket találni
I will let him know
értesíteni fogom
I won't let it at that
nem hagyom annyiban
all hell breaks loose | all hell is let loose
elszabadul a pokol, zűrzavar tör ki
be good enough to let me know
legyen szíves velem tudatni

További let jelentések

be let in for a hundred
egy százas erejéig berántják vmibe
be let in for sth
belerángatják vmibe, beleugratják vmibe, berántják vmibe
be let off with a fine
pénzbírsággal megússza a dolgot, pénzbírsággal futni hagyját
be let with immediate possession
azonnal kiadó, azonnal beköltözhető
don't let it get you
ne vedd a szívedre, nem kell mellre szívni
don't let it happen again!
elő ne forduljon többet!, elő ne forduljon újra!
don't let it occur again!
máskor ne forduljon elő!
don't let me have to tell you that again
ne kelljen kétszer mondanom, ne várd meg, hogy kétszer mondjam
don't let me keep you
nem akarlak feltartani
don't let us start yet!
ne induljunk még!, várjunk még!
house to let
kiadó ház, kibérelhető ház, bérbe vehető ház
let a chance go by
elszalasztja az alkalmat
let ab be equal to cd
tegyük fel, hogy ab egyenlő cd-vel
let alone
nemhogy a ..., nem is szólva arról(,) hogy ...
let an affair matur
hagyja, hogy az ügy megérjen
let be seen
láttat
let blood
eret vág, vért vesz, vért ont
let bread cool off
szikkadni hagyja a kenyeret
let by
elenged maga mellett
let by lease
bérbe ad, haszonbérbe ad
let bygones be bygones
borítsunk fátylat a múltra
let come what may
történjék bármi is, történjék aminek történni kell, jöjjön aminek jönnie kell
let down one's hair
leengedi a haját, kibontja a haját
let down the temper os a chisel
vésőt megereszt, vésőt kilágyít
let down the wine
felvizezi a bort, bort vizez, bort felvizez
let drive at sth
rácéloz vmire
let fall
merőlegest bocsát
let fly
botrányt csap, tettlegességre viszi a dolgot
let furnished lodgings
bútorozott szobát ad ki, bútorozott szobát ad bérbe, bútorozott lakást ad ki
let go one's hold
elenged, elereszt
let go one's hold of sth
elenged vmit, elereszt vmit
let go the anchor
horgonyt vet, lehorgonyoz, lemacskáz
let go the anchor!
horgonyt le!
let go unchallenged
megjegyzés nélkül hagy, nem vitatja
let her go and need be
ám menjen, ha mennie kell
let him be accursed!
legyen átkozott!
let him do it if he dares!
tegye meg, ha meri!, tegye meg, ha van hozzá bátorsága!
let him down gently
nem bánj vele túl keményen, légy elnéző vele szemben
let him have his way!
ne ellenkezzél vele!
let him seek peace and ensue it
keresd a békét és járj utána
let in the clutch | let out the clutch
benyomja/kiengedi a kuplungot
let in water
átengedi a vizet