less jelentése magyarul

Less jelentése példákkal az EnSzótárban. Less magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

Lásd még: little

less határozószó kiejtése 1. Less gyakorisága 1.
kevésbé, nem annyira
kevesebbet
kisebb mértékben
közel sem; messze nem, egyáltalán nem
less névmás kiejtése 2. Less gyakorisága 2.
kevesebb (mennyiség)
kisebb (rész, hányad)
kevesebb (számban)
less elöljárószó kiejtése 3. Less gyakorisága 3.
vmi levonása előtt
mínusz
less melléknév kiejtése 4. Less gyakorisága 4.
kisebb angú, kevésbé fontos/jelentős

less jelentése példamondatokkal

How much less is another thing though.

But another important question is less easily answered.

This practice usually involves less religious importance.

Three less obvious suggestions are given below.

The balance sheet view is less familiar.

Szócikk less. Less jelentése, less magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

less jelentése kifejezésekkel

a day or two more or less doesn't matter
egy-két nap ide vagy oda igazán nem számít
any the less
annak ellenére, annak ellenére sem
cash less discount
készpénzben fizetendő rabatt levonásával
do sb less than justice
méltánytalanul bánik kivel
do sth in less than no time
egy pillanat alatt megtesz vmit
even less
még kevesebb, még kevésbé
grow less
kisebbedik
how much less will you take?
mennyit vagy hajlandó engedni?
in (less than) no time
pillanatok alatt
in less than an hour
nem egészen egy óra alatt
it would be doing less than justice
nem lenne méltányos, méltánytalan volna
less and less
egyre kevésbé, egyre kevesebb
less is more
a kevesebb több (a minimalista megközelítés hatékonyabb lehet)
less than six months
hat hónapnál rövidebb ideig
may your shadow never grow less!
minden jót kívánok!
more or less
többé-kevésbé, meglehetősen, körülbelül
much less could I go
sokkal kevésbé mehetnék én, még kevésbé mehetnék én
much/still less
még kevésbé (valószínűen)
neither more nor less than ridiculous
egyszerűen nevetséges
no less
nem kevesebb (gyakran ironikusan) (meglepő/lenyűgöző), nem kevesebb (meglepően sok)
no less person than
nem kisebb személy, mint

További less jelentések

none the less
mindazonáltal, annak ellenére, annak ellenére, hogy
nothing less than
nem egyéb mint, nem kevesebb mint (nagyság/szélsőség hangsúlyozása)
settle for less
megalkuszik a helyzettel
she had small English and less German
angol tudásánál csak német tudása volt gyengébb
so much the less
annál kevésbé
the less
annál kevésbé
the less said the better
erről jobb nem beszélni, erről jobb minél kevesebb szót ejteni