legal jelentése magyarul

Legal jelentése példákkal az EnSzótárban. Legal magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

legal melléknév kiejtése. Legal gyakorisága.
jog-
törvényes
jogos
jogszerű
megengedett
legális
jogi
törvényben gyökerező
törvényszerű
bírói
bírósági
törvényszéki
mózesi törvény szerinti

legal jelentése példamondatokkal

This provided initial low cost independent legal advice.

The resulting legal system might contain many different law codes.

The organization favoured social change through legal processes.

New legal powers equivalent to forced marriage legislation.

The code covers three separate legal proceedings.

Szócikk legal. Legal jelentése, legal magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

legal jelentése kifejezésekkel

legal action
per, kereset
legal aid
költségmentes perlés
legal holiday
munkaszüneti nap, hivatalos munkaszüneti nap, törvénykezési szünnap
legal tender
törvényes fizetési eszköz
acquire legal status
jogi személyiséget szerez, megszerzi a jogi személyiség jellegét, jogi személlyé válik
be brought to a legal trial
bíróság elé kerül, bíróság elé állítják
by legal process
törvényes úton
go into the legal profession
jogi pályára lép
in legal parlance
jogi nyelven, jogászi nyelven
legal adviser
jogtanácsos, jogi tanácsadó, ügyész
legal aid bureau
jogvédő iroda
legal charges
perköltségek, jogi tanácsadás költségei, ügyvédi költségek
legal claim
jogos követelés, jogos igény, jogszerű követelés, jogszerű igény
legal crime
törvénybe ütköző cselekedet
legal currency
törvényes fizetési eszköz
legal decision
jogérvényes ítélet
legal department
jogügyi osztály
legal document
hiteles okmány, hiteles irat
legal entity
jogi személy
legal expenses
perköltségek, jogi tanácsadás költségei, ügyvédi költségek
legal expert
jogtudós, jogász, törvénytudós, jogi szakértő

További legal jelentések

legal fare
előírt díjszabás
legal fiction
jogi feltevés, jogi fikció, jogi vélelem
legal fraternity
bírák és ügyvédek testülete, bírák és ügyvédek összessége, jogászvilág
legal incapacity
cselekvőképtelenség, jogi cselekvőképtelenség
legal language
jogi terminológia, jogi kifejezésmód, jogásznyelv
legal medicine
törvényszéki orvostan
legal practitioner
jogász, jogászember, ügyvéd
legal procedure
jogi eljárás
legal redress
jogorvoslat
legal remedy
jogorvoslat
legal representative
jogi képviselő
legal separation
életközösség megszüntetése, bírói ítélettel felbontott házasság, jogérvényes válás, jogérvényes elválás
legal weight
áru és belső csomagolás súlya, áru és közvetlen csomagolás súlya
legal writer
jogtudományi író
legal year
polgári év, közönséges év
of legal force
hatályos, jogérvényes
take legal advice
jogi tanácsot kér, ügyvédhez fordul, ügyvédjével tanácskozik
take legal measures
törvényes eszközökhöz folyamodik, törvényes eszközöket vesz igénybe