left jelentése magyarul

Left jelentése példákkal az EnSzótárban. Left magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

Lásd még: leave

left melléknév kiejtése 1. Left gyakorisága 1.
bal, bal oldali
left főnév kiejtése 2. Left gyakorisága 2.
bal oldal
baloldal (politika)
left határozószó kiejtése 3. Left gyakorisága 3.
balra

left jelentése példamondatokkal

The left button usually controls primary fire.

The date is left blank until contracts are actually exchanged.

His straight left arm is almost vertical.

The main productive activity left was agriculture.

Fields where ownership is unknown are left blank.

Szócikk left. Left jelentése, left magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

left jelentése kifejezésekkel

left-handedness
balkezesség, ügyetlenség
be left over (from sth)
marad, megmarad (vmiből)
I left home at ten o'clock
tízkor mentem el hazulról, tíz órakor mentem el hazulról
abuse sb right and left
kígyót-békát kiált vkire
be badly left
szükségben maradt hátra
be left alone
magára maradt
be left at the post
állva hagyják, vesztésre áll (versenyben)
be left for dead
otthagyják meghalni
be left holding the baby
ottmarad/otthagyják magára (vmilyen felelősséggel/feladattal)
be left holding the bag
ottmarad/otthagyják magára (vmilyen felelősséggel/feladattal)
be left in possession of the field
harctér ura marad, csatatér ura marad, ura marad a helyzetnek
be left in the basket
petrezselymet árul, megmarad, nem kel el
be left no legs to stand on
kicsúszik a lába alól a talaj
be left out in the cold
nem törődnek vele, mellőzik
be left over
visszamarad
be left severely alone
senki sem törődik vele
be left standing
meghagyják a helyén, meghagyják
be left to oneself
magára hagyják, hagyják azt tenni amit akar
be left to sink or swim
isten kegyelmére bízzák
be well left
jómódban maradt hátra
drive offset to the left
balra eltolt átvitel, balra eltolt áttétel

További left jelentések

eyes front/left/right
előre/balra/jobbra nézz! (katonaság)
get left
megelőzik, elhagyják
goods left on hands
eladatlan áru, későbbi elszámolásra átvett áru
have no kick left in him
minden erejét kiadta, kikészült
having left the town
a város elhagyása után
he left there at five
ötkor ment el onnan
his eyes never left her
nem vette le a szemét róla
inside left
balösszekötő
keep to the left!
balra tarts!
left back
balhátvéd
left centre
balközép
left end
balszélső
left face!
balra át!
left front!
balra át!
left guard
balhátvéd
left half back
balfedezet
left halfback
balfedezet
left luggage
vasúti ruhatárban elhelyezett poggyász
left luggage lockers
csomagmegőrző automata
left on hand
raktáron maradt, megmaradt
left out in the cold
kitaszítva, magára hagyatva
left side of the stage
színpadon balra
no left turn
balra kanyarodni tilos
on the left hand
bal oldalon, bal oldalt, balra
only two are left
már csak kettő van, már csak kettő maradt
outside left
balszélső
right and left
jobbról-balról, jobbra-balra, mindenfelé, mindenünnen
swing to the left
balra tolódás, balra kanyarodik, balra elkanyarodik, balra fordul, balra tolódik, balra eltolódik
the one who left
az, aki elment
the right hand doesn't know what the left hand's doing
nem tudja a jobb kéz mit csinál a bal
the train left the tracks
a vonat kisiklott
there was no fight left in him
nem volt már benne ellenálló képesség
there was no more run left in him
kifulladt a futásban, nem bírt tovább futni
turn left
kötelező haladási irány balra
you will keep what is left over
ami visszajár, az a tiéd, ami maradt az legyen a tiéd