leave jelentése magyarul

Leave jelentése példákkal az EnSzótárban. Leave magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

leave 1 ige kiejtése 1. Leave gyakorisága 1.
ps: left pp: left e3/-ing: leaves, leaving
eltávozik vhonnét
elhagy (helyet)
(véglegesen) elhagy (helyet)
elhagy, otthagy (iskolát, munkahelyet)
hagy vhol, otthagy vhol
hagy/otthagy vkinek vmit
marad vmiből
elhagy vkit (partnert/házastársat)
hátrahagy vkiket (halála után)
örökül hagy
hagy vmit (vmilyen helyzetben/állapotban)
magára hagy, cserben hagy vkit
nyomot hagy
hagy vkire (döntést, választást, stb.)
leave 1 főnév kiejtése 2. Leave gyakorisága 2.
(a következő játékosnak hagyott) állás
leave 2 főnév kiejtése 3. Leave gyakorisága 3.
eltávozás, eltávozási engedély
szabadság (munkahelyről)
engedély
leave 3 ige kiejtése 4. Leave gyakorisága 4.
leveleket hoz, lombosodik

leave jelentése példamondatokkal

Only few small units were left behind.

Route selection often begins before leaving home.

This outcome left both sides claiming victory.

Four more victims were left seriously wounded.

The best has been left until last however.

Szócikk leave. Leave jelentése, leave magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

leave jelentése kifejezésekkel

by-your-leave
szíves utólagos engedelmével
leave-taking
elbúcsúzás, búcsúzkodás
left-handedness
balkezesség, ügyetlenség
maternity leave
szülési szabadság
sick leave
betegszabadság
be left over (from sth)
marad, megmarad (vmiből)
leave off
abbahagy vmit, felhagy vmivel, lemond vmiről
leave sb/sth behind
maga mögött hagy, megelőz, (véglegesen) elhagy vkit/vmit
leave sb/sth off (sth)
kihagy vkit/vmit (listáról, stb.)
leave sb/sth out (of sth)
kihagy vmiből vkit/vmit
leave sth aside
nem vesz tekintetbe/figyelembe
I am leaving at Christmas
karácsonykor elmegyek, karácsonykor eltávozom, karácsonykor elutazom
I beg leave to inform you
van szerencsém önt értesíteni
I have to leave, my time is up
mennem kell, az időm lejárt
I leave it to you whether
megítélésére bízom hogy
I left home at ten o'clock
tízkor mentem el hazulról, tíz órakor mentem el hazulról
absence without leave
önkényes távolmaradás, engedély nélküli távollét
abuse sb right and left
kígyót-békát kiált vkire
application for leave
eltávozási kérelem
be badly left
szükségben maradt hátra
be due to leave at
indul vmikor

További leave jelentések

be in no hurry to leave
nem siet el, nem sietős neki az elmenetel
be left alone
magára maradt
be left at the post
állva hagyják, vesztésre áll (versenyben)
be left for dead
otthagyják meghalni
be left holding the baby
ottmarad/otthagyják magára (vmilyen felelősséggel/feladattal)
be left holding the bag
ottmarad/otthagyják magára (vmilyen felelősséggel/feladattal)
be left in possession of the field
harctér ura marad, csatatér ura marad, ura marad a helyzetnek
be left in the basket
petrezselymet árul, megmarad, nem kel el
be left no legs to stand on
kicsúszik a lába alól a talaj
be left out in the cold
nem törődnek vele, mellőzik
be left over
visszamarad
be left severely alone
senki sem törődik vele
be left standing
meghagyják a helyén, meghagyják
be left to oneself
magára hagyják, hagyják azt tenni amit akar
be left to sink or swim
isten kegyelmére bízzák
be on leave
szabadságon van, szabadságolva van
be on leave of absence
rövid szabadságon van, kimenője van
be on long leave
szabadságon van, hosszú szabadságon van
be on short leave
rövid szabadságon van, kimenője van
be well left
jómódban maradt hátra
beg leave to do sth
engedélyt kér vmire, bátorkodik vmit tenni, merészkedik vmit tenni
break leave
engedély nélkül kimegy, meglóg, kilóg, szabadságidőt önkényesen túllép
break one's ticket of leave
megsérti a feltételes szabadláb követelményeit
by leave of the authority
hatósági engedéllyel
by your leave
engedelmével, szíves engedelmével
by/with your leave
az engedélyével/engedelmével, elnézését kérve
come and see me before you leave
látogass meg, mielőtt elmész
drive offset to the left
balra eltolt átvitel, balra eltolt áttétel
eyes front/left/right
előre/balra/jobbra nézz! (katonaság)
fall of leaves
lombhullás
fallen leaves
lehullott levelek
frost has bitten the leaves
a dér megcsípte a leveleket
get left
megelőzik, elhagyják
give leave
szabadságot ad, szabadságot engedélyez, szabadságol
give one's opponent a leave
felüt az ellenfelének, ziccert hagy az ellenfelének
give sb leave to do sth
megenged vkinek vmit, engedélyez vkinek vmit
goods left on hands
eladatlan áru, későbbi elszámolásra átvett áru
grant leave
szabadságot ad, szabadságot engedélyez, szabadságol
grant sb leave to do sth
megenged vkinek vmit, engedélyez vkinek vmit
have no kick left in him
minden erejét kiadta, kikészült
have taken leave of one's senses
elment az esze
having left the town
a város elhagyása után