lay jelentése magyarul

Lay jelentése példákkal az EnSzótárban. Lay magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

Lásd még: lie

lay 1 ige kiejtése 1. Lay gyakorisága 1.
ps: laid pp: laid e3/-ing: lays, laying
fektet, lefektet
helyez, tesz, feltesz
terít, felterít
csillapít, nyugtat, elcsendesít
tervez, kitervel, elrendez
kivet, kiró, kiszab
előad, előterjeszt (javaslatot)
tojik (tojást)
fogadást tesz
lefekszik (nővel) (vulg.)
fogad (pénzben)
tojik (tyúk)
fekszik
lay 1 főnév kiejtése 2. Lay gyakorisága 2.
fekvés
helyzet
partner (közösüléshez) (vulg.)
dal, ballada
lay 2 melléknév kiejtése 3. Lay gyakorisága 3.
laikus, nem hivatásos

lay jelentése példamondatokkal

The player lay face down and still.

He lay down once more and listened.

The place where he lay dead is empty.

What lay ahead was yet more work.

The schools cut budgets and lay off staff.

Szócikk lay. Lay jelentése, lay magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

lay jelentése kifejezésekkel

lay-by
kikötői part menti vasútállomás, folyami part menti vasútállomás, tolatóvágány, horgonyzóhely, kikötőhely, pihenőhely, megtakarított összeg, megtakarított pénz, folyónak duzzasztógát fölötti része
lay-off
elbocsátás, munkáselbocsátás, létszámcsökkentés, munkaszünet, szabadságidő, pihenő, pihenőnap
laid-back
laza, könnyed, nyugodt
lay about
vagdalkozik, üt-vág
lay aside
félretesz, megtakarít, abbahagy, felhagy, letesz
lay down
letesz, lefektet, lemond vmiről, felhagy vmivel, lefektet, leszögez, megállapít
lay in
beszerez, felhalmoz
lay into sb
elver vkit, elpáhol vkit, elnáspángol vkit, elfenekel vkit, elagyabugyál vkit, rátámad vkire, belegyalogol vkibe, nekiesik vkinek, letámad vkit, nekiugrik vkinek
lay off
elbocsát, elküld (munkást), leáll, nem dolgozik, abbahagyja a munkát, elkormányoz vhonnan (hajót)
lay on
bevezet, felrak, felhord, kivet, kiró, előír, kiszab, felvesz, rárak, nekiereszt, berak
lay out
elrendez, megtervez, kijelöl, kiterít, felravataloz, kiad (pénzt), befektet, leterít, kiüt, kinyír, harcképtelenné tesz, kitereget
lay sb off
kiadja az útját vkinek
lay up
felhalmoz, beszerez, félretesz, ágyhoz köt
I laid me down
lefeküdtem
allow a bill to lay on the table
törvényjavaslatot halaszt, törvényjavaslatot fektet, törvényjavaslatot hosszú időre elnapol
be laid in sth
játszódik vhol
be laid low
betegen fekszik
be laid low by sickness
betegség leveri a lábáról
be laid off
elveszti állását
clap/lay/set eyes on
lát vkit/vmit, tekintetet vet vmire/vkire, meglát/észrevesz vkit/vmit
direct laying
közvetlen irányzás

További lay jelentések

get/lay one's hands on
megszerez/talál vmit, ráteszi a kezét vmire
have nowhere to lay one's head
nem tudja, hova hajtsa le a fejét
have the water laid on
bevezetteti a vízvezetéket, beszerelteti a vizet
laid out by rule and line
zsinóregyenes
laid out by the line
zsinóregyenes
laid to rest
eltemették
lay a bet
fogad
lay a charge on sb
megbízást ad vkinek, kötelezettséget ró vkire, feladatot bíz vkire
lay a child to sleep
gyermeket lefektet
lay a claim to sth
igényt támaszt vmire, jogot formál vmire
lay a complaint
panaszt emel
lay a deck
megépíti a hajófedélzet deszkázatát
lay a fire
tüzet rak
lay a ghost
szellemet űz, kísértetet elűz, kísértetet végleg elűz
lay a horse
megtesz egy lovat, fogad egy lovat, fogad egy lóra
lay a measure on the table
törvényjavaslatot benyújt
lay a mine
aknát rak, aknát lerak, aknát telepít
lay a place at table
terítéket tesz az asztalra, terítéket helyez az asztalra
lay a scheme to do sth
kitervez vmit
lay a ship
hajót sólyára fektet
lay a ship a-hold
hajót kormányoz, hogy a vitorla sok szelet fogjon
lay a ship aboard
hajóval közvetlenül más hajó mellé áll
lay a ship alongside
hajót kiköt, hajót rakpart mellé állít, hajót másik hajó mellé állít
lay a sports ground
sportpályát épít
lay a table
megterít
lay a tax on sth
adót kivet vmire, megadóztat vmit, adót vet ki vmire
lay a trap
csapdát állít
lay a trap for sb
csapdát állít fel vkinek, kelepcét állít fel vkinek, tőrt vet vkinek
lay a woman
közösül egy nővel, lefekszik egy nővel
lay aboard
hajóval közvetlenül más hajó mellé áll
lay an information
indítványt tesz bírói eljárás megindítására
lay bare
lemeztelenít, csupasszá tesz, felfed, feltár, nyíltan rámutat, leleplez
lay brother
laikus testvér
lay by
félretesz, megtakarít, abbahagy, felhagy, letesz
lay clerk
sekrestyés, előénekes, kántor
lay down a coast
tengerpartot meghatároz
lay down a floor with linoleum
padlót linóleummal burkol, padlót linóleummal bevon, padlót linóleummal borít
lay down a keel
hajót kezd építeni
lay down a railway
vasúti pályát épít
lay down a ship
hajót építeni kezd, hajót sólyára rak
lay down a smokescreen
elködösít
lay down arms
leteszi a fegyvert, megadja magát