law jelentése magyarul

Law jelentése példákkal az EnSzótárban. Law magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

law főnév kiejtése. Law gyakorisága.
törvény
jogszabály

law jelentése példamondatokkal

The law remained very liberal despite introducing more regulation.

Federal solid waste law has gone through four major phases.

The law is currently under judicial review.

The law is innocent till proven guilty.

This claim is justified using natural law theory.

Szócikk law. Law jelentése, law magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

law jelentése kifejezésekkel

brother-in-law
sógor
mother-in-law
anyós
son-in-law
vő, vkinek a veje
daughter-in-law
meny, vkinek a menye
father-in-law
após
sister-in-law
sógornő
by-law
helyhatósági rendelet (UK), társasági rendelet/szabályzat (US), igazgatósági rendelet/szabályzat (US)
law-abiding
jogtisztelő, törvénytisztelő
canon law
kánonjog, egyházjog
civil law
magánjog, római jog, magánjogi törvénykönyv
common law
szokásjog, országos szokásjog, magánjog, polgári jog
criminal law
büntetőjog
law court
bíróság
law enforcement
törvény végrehajtása
martial law
hadijog, rögtönítélő bíráskodás, statárium
above the law
a törvényeken felül
action at law
per, kereset
against the law/rules
törvénytelen, illegális
assault on officers of the law
hatósági közeg elleni erőszak
basic economic law
gazdasági alaptörvény
be learned in the law
jogi tudása van, jogi tudással rendelkezik, jogban jártas, jogban tapasztalt

További law jelentések

body of civil law
polgári törvénytár
breach of the law
törvénysértés, törvény megsértése
by course of law
törvény erejénél fogva, törvény szerint, törvénynek megfelelően
codify a law
törvényt előkészít, törvényt becikkelyez
custome that has become law
szokás mely törvénnyé vált
dispenser of law
igazságot szolgáltató
dormant law
nem alkalmazott törvény
dry law
alkoholellenes törvény
ecclesiastical law
egyházjog, kánonjog
emergency law
kivételes törvény
enforceability of law
törvény alkalmazhatósága
exchange law
váltójog
fiction of law
jogi feltevés, jogi fikció, jogi vélelem
in the eye of the law
törvény előtt
law and order
közrend
law of conversation of energy
energiamegmaradás törvénye
law of inheritance
öröklési jog, örökösödési jog
law of mass action
tömeghatás törvénye
law of the big stick
ököljog
law that comes into effect from today
mai napon hatályba lépő törvény
law that takes effect from today
mai napon hatályba lépő törvény
limb of the law
jogász, rendőr
make a law
törvényt hoz
mercantile law
kereskedelmi jog
minions of the law
poroszló, poroszlók, végrehajtó közeg
mob law
lincselés, népítélet
mosaic law
mózesi törvények
necessity knows no law
szükség törvényt bont
observe a law
törvényt megtart
offence against the law
törvénysértés
offense against the law
törvénysértés
officer of the law
hatósági közeg, hatósági személy
parallelogram law
paralelogramma-tétel
parallelogram law of forces
erőparalelogramma-tétel
penal law
büntetőjog
periodic law
periódusos törvény
point of law
jogi kérdés
privity in law
törvényen alapuló kötelem
protected by law
törvényesen védett
rule of law
jogrend
run counter to the law
törvénybe ütközik, törvényt sért, megszegi a törvényt, szembeszáll a törvénnyel
stretch the law
kiforgatja a törvényt, csűri-csavarja a törvényt