laugh jelentése magyarul

Laugh jelentése példákkal az EnSzótárban. Laugh magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

laugh ige kiejtése 1. Laugh gyakorisága 1.
Ragozott alakok: laughs, laughing, laughed
nevet
kacag
nevetve mond
nevetve tesz
csillog
ragyog
hahotázik
derűs
napfényben fürdik
békés
laugh főnév kiejtése 2. Laugh gyakorisága 2.
nevetés
kacagás

laugh jelentése példamondatokkal

The laugh track was present on several entries.

A familiar laugh echoed down the line.

The game is laugh out loud funny.

The big dirty laugh is unleashed once more.

I never saw a man laugh more.

Szócikk laugh. Laugh jelentése, laugh magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

laugh jelentése kifejezésekkel

belly laugh
éktelen röhögés
laughing stock
nevetség tárgya
laugh at
nevet vmin, kinevet vkit
laugh at sth
kinevet vmit
laugh off
tréfának vesz
I'm in no laughing mood
nem vagyok nevető kedvemben
forced laugh
kényszeredett nevetés, mesterkélt nevetés
get laughed at
kinevetik
get the laugh of sb
nevetségessé tesz vkit
give a fat laugh
teli torokból nevet
have a good laugh
jót nevet, nagyot nevet
have the laugh of sb
nevetségessé tesz vkit
hysterical laugh
ideges nevetés, hisztérikus nevetés
laugh a bitter laugh
kesernyésen nevet, kényszeredetten nevet
laugh and cry at the same time
egyik szemmel sír, másikkal nevet
laugh away
nevetéssel elintéz, nevetéssel elűz
laugh consent
nevetve hozzájárul, mosolyogva hozzájárul
laugh down
nevetségessé tesz
laugh from ear to ear
fülig szalad a szája nevettében, szélesen vigyorog
laugh heartily
jóízűen nevet, szívből nevet
laugh in one's beard
bajusza alá nevet

További laugh jelentések

laugh in one's sleeve
markába nevet
laugh in sb's face
szemébe nevet vkinek
laugh in the wrong place
rosszkor nevet
laugh inwardly
befelé nevet, magában nevet
laugh loud and long
nagyon nevet, hangosan nevet, hosszan és hangosan nevet, jó nagyot nevet
laugh on Friday cry on Sunday
a szerencse forgandó
laugh on the other side of the face
kényszeredetten nevet, erőltetetten nevet, egyáltalán semmi kedve sincs nevetni, csalódott arcot vág, keserű képet vág
laugh on the wring side of the face
kényszeredetten nevet, erőltetetten nevet, egyáltalán semmi kedve sincs nevetni, csalódott arcot vág, keserű képet vág
laugh on the wrong side of the mouth
kényszeredetten nevet, erőltetetten nevet, semmi kedve sincs nevetni, csalódott arcot vág, keserű képet vág
laugh one's head off
halálra neveti magát
laugh out of sth
tréfálkozással jókedvre hangol
laugh outright
kitör a nevetés belőle
laugh sb to scorn
nevetségessé tesz vkit
laugh till one cries
úgy nevet, hogy a könnye is kicsordul
laugh till one's sides ache
oldalát fogja nevettében
laugh till the tears come
úgy nevet, hogy a könnye is kicsordul
laugh to cover sth
nevetéssel leplez vmit, nevetéssel palástol vmit
laugh to oneself
kuncog, magában nevet, befelé nevet
laugh up one's sleeve
markába nevet
laugh up to one's sleeve
markába nevet
laughing academy
elmegyógyintézet, vigyorgó, diliház
laughing face
mosolygós arc
make sb laugh
megnevettet vkit
make sb laugh on the wrong side of sb's face
elveszi vki kedvét a nevetéstől
raise a laugh
megnevettet, derültséget kelt
set sb off laughing
megnevettet vkit
shallow laugh
lélektelen nevetés, kényszeredett nevetés
stuff to laugh
nevetni való dolog
they laugh at my expense
az én rovásomra nevetnek, rajtam nevetnek
we got a good laugh out of it
sokat nevettünk rajta