late jelentése magyarul

Late jelentése példákkal az EnSzótárban. Late magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

late melléknév kiejtése 1. Late gyakorisága 1.
Fokozás: later, latest
késő, kései, késői (a várt/megfelelő/szokásos időpont utáni)
késő, késői (az időszak végéhez közeli)
késői (történelmi/kulturális korszakban)
késői (napszakban/éjszakában)
kései (későn virágzó/érő)
néhai (már nem élő) (vki)
egykori, volt, korábbi (pozíciót betöltő vki)
utóbbi, legutóbbi
újabb, legújabb
late határozószó kiejtése 2. Late gyakorisága 2.
későn (elkésve)
későn (az időszak vége felé)
későn; későig (napszakban/éjszakában)
később, nemsokára; utóbb, egy idő múlva
azelőtt, régebben (vhol lakó/dolgozó vki)
late főnév kiejtése 3. Late gyakorisága 3.
a legújabb (hír, divat)

late jelentése példamondatokkal

You should still avoid making late payments whenever possible.

The late surge caught companies off guard.

The landmark was passed late last week.

In late antiquity however sources add further physical descriptions.

Very few women suffer severe late effects.

Szócikk late. Late jelentése, late magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

late jelentése kifejezésekkel

late-night
késő éjszakai
a moment later
egy perccel később
aerial gliding was the latest craze
siklórepülés volt a legfrissebb divat
as late as the seventeenth century
még a tizenhetedik században is, egészen a tizenhetedik századig
as late as yesterday
még tegnap, nem régebben, mint tegnap
at latest
legkésőbb, legkésőbben
at the latest
legkésőbb
be a bit late
kissé elkésik, egy kissé elkésik
be a day too late for the fair
elszalasztja az alkalmat, későn érkezik, elkésve érkezik
be late
elkésik, késik
be late for sth
lekésik vmit, lekésik vmiről, elkésik vmiről
be/come late to the party
lemarad vmiről, sokkal a többiek után kapcsolódik vmibe/értesül vmiről
better late than never
jobb később mint soha
early or late
előbb-utóbb
he is habitually late
állandóan késik, állandóan elkésik
his latest
legújabb vicce, legújabb cselekedete, legújabb kalandja
in the late eighties
nyolcvanas évek vége felé
it is getting late
későre jár az idő
it is late
késő van
it is never too late to mend
jobb későn, mint soha
it's late in the day to
kicsit késői már, hogy, kicsit későn kapott észbe, hogy

További late jelentések

it's rather late in the day to
kicsit késői már, hogy, kicsit későn kapott észbe, hogy
keep late hours
későn fekszik és későn kel, sokáig szokott fennmaradni, későn szokott lefeküdni, későn szokott felkelni
keep sb late
késleltet vkit
late bird
későn fekvő ember, éjszakázó ember, éjjeli bagoly
late exhibition of unsuspected talents
ismeretlen tehetségek késői megnyilvánulása, rejtett tehetségek késői megnyilvánulása
late frosts
kései fagyok
late in the day
(túl) későn
late in the game
(túl) későn
late into the night
késő éjszakai órákig
late minister
volt miniszter
late of London
azelőtt londoni lakos, régebben londoni lakos, utoljára londoni lakos
late spot
éjjeli mulató
late spring
tavasz vége
late stained glass
késői időszakban festett üveg
late unpleasantness
polgárháború, legutóbbi háború
latest intelligence
legfrissebb hírek
latest news
legfrissebb hírek, legutolsó hírek
latest thing in ties
legújabb divat nyakkendőben, legutolsó divat nyakkendőben
never too late to mend
sohasem késő megjavulni
no later than yesterday
még tegnap, nem régebben, mint tegnap
of late
utóbbi időben, újabban, mostanában
of late years
utóbbi években
of the latest cut
legújabb divat szerint szabott
see you (later)
viszontlátásra!
soon or late
előbb-utóbb
sooner or later
előbb-utóbb
take a late dinner
későn ebédel
that is the latest
ez a legújabb
that is the latest!
ez a teteje mindennek!
this happened later
ez később történt
this happened later on
ez később történt
what makes you so late?
miért késtél ennyire?
work that incorporates all the latest discoveries
legutóbbi kutatások eredményeit felölelő munka