labour jelentése magyarul

Labour jelentése példákkal az EnSzótárban. Labour magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

labour főnév kiejtése 1. Labour gyakorisága 1.
munka, dolog
munkaerő, munkás
munkásosztály, munkások
munkás-
szülés, szülési fájdalmak, vajúdás
labour ige kiejtése 2. Labour gyakorisága 2.
Ragozott alakok: labours, labouring, laboured
dolgozik, munkálkodik, fáradozik
nehezen mozog/működik
kínlódik, szenved
vajúdik
kidolgoz
megmunkál

labour jelentése példamondatokkal

How long a labour is too long?

No problems during the labour where identified.

Other labour laws involve safety concerning workers.

The early labour movement was much broader than trade unions.

They were employed under forced labour conditions.

Szócikk labour. Labour jelentése, labour magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

labour jelentése kifejezésekkel

labour-intensive
munkaigényes
labour-saving
(emberi) munkát megtakarító, munkakímélő
hard labour
kényszermunka
labour camp
munkatábor
labour exchange
munkaközvetítés, munkaerő gazdálkodás, munkaközvetítő hivatal, munkaközvetítő iroda, munkaerő-elhelyező iroda, munkaerő gazdálkodási hivatal
labour force
munkaerő
labour movement
munkásmozgalom
a labour of love
szívesen végzett (nehéz) munka
be in labour
szül
capital and labour
tőkések és munkásság
concrete labour
konkrét munka
dead labour
holt munka
direct labour
termelő munka
drift of labour into the towns
munkaerő-áramlás a városokba, munkaerő-özönlés a városokba
field labour
mezei munka
free labour
szervezetlen munkaerő, szervezetlen munkások
have one's labour for one's pains
hiába dolgozik, hiába fáradozik, sikertelenül fárad, kárba vész fáradsága
indentured labour
szerződéses munkások, leszerződött munkások
it's the mountain in labour
a hegy vajúdik
labour agreement
munkaszerződés
labour aristocracy
munkásarisztokrácia

További labour jelentések

labour battalion
munkásszázad
labour begins
a vajúdás elkezdődik
labour code
munkatörvény, munka törvénykönyve
labour conscription
munkaerő-toborzás, munkaerő-összeírás
labour content
megmunkálási érték, kidolgozási érték
labour contract
munkaszerződés
labour cost
munkabérköltség
labour department
munkaügyi minisztérium
labour for bare subsistence
mindennapi kenyérért dolgozik, mindennapi kenyérért küszködik
labour fund
munkaalap
labour government
munkáskormány
labour legislation
munkaügyi törvényhozás
labour member
munkáspárti képviselő
labour member of parliament
országgyűlés munkáspárti tagja
labour organization
érdekvédelmi szervezet, érdekvédelmi tömegszervezet, szakszervezet, munkásszakszervezet
labour party
munkáspárt
labour piracy
munkaerő-csábítás
labour planning office
munkaerő gazdálkodási hivatal
labour power
munkaerő
labour process
munkafolyamat
labour room
szülőszoba
labour service
közmunka, munkaszolgálat
labour skill
munkában való gyakorlottság, hozzáértés, ügyesség
labour supply
munkapiac, munkakínálat, munkaerő-kínálat
labour troubles
munkáltatók és munkavállalók közötti konfliktus, munkásmegmozdulások, munkászavargások
labour turnover
munkaerő vándorlás
labour under a delusion
tévedésben leledzik, tévedésben él
labour union
szakszervezet, munkásszakszervezet, munkásegyesület
living labour
eleven munka, élőmunka
lose one's labour
hiábavalóan fáradozik
manual labour
kétkezi munka, fizikai munka, kétkezi munkás, fizikai munkás
material and labour
anyag és munkadíj
minister of labour
munkaügyi miniszter
premature labour
koraszülés
productive labour
termelőmunka
productivity of labour
munkatermelékenység
saving of labour
munkamegtakarítás, munkaerő megtakarítás
shortage of labour
munkáshiány, munkaerőhiány
skilled labour
szakmunka, szakmunkás, szakképzett munkaerő, szakképzett munkás
stored-up labour
felhalmozott munka, tárgyi alakot öltött munka
unskilled labour
szakképzetlen munkaerő, segédmunkás, segédmunkások
waste one's labour
hiába dolgozik, hiába fáradozik, hiábavalóan dolgozik, hiábavalóan fáradozik