knowledge jelentése magyarul

Knowledge jelentése példákkal az EnSzótárban. Knowledge magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

knowledge főnév kiejtése. Knowledge gyakorisága.
tudás
tudomás
ismeret

knowledge jelentése példamondatokkal

This is one area where knowledge really is power.

What was once common knowledge is gone.

Remember with much knowledge comes much responsibility.

So their engineering knowledge was very little.

Why is so much knowledge being spread?

Szócikk knowledge. Knowledge jelentése, knowledge magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

knowledge jelentése kifejezésekkel

self-knowledge
önismeret
carnal knowledge
nemi közösülés
I speak with inside knowledge
jó helyről értesültem, jó forrásból értesültem, jól vagyok értesülve
be hungry for knowledge
tudományszomjas
book knowledge
könyvízű tudás, papírszagú tudás
come to sb's knowledge
tudomására jut vkinek
common knowledge
közismert tény
competent knowledge of English
jó angol nyelvtudás
contribution to knowledge
tudományos eredmény
desire for knowledge
tudásszomj
eager for knowledge
tudásra szomjas
flaunt one's knowledge
tudásával tüntet, tudásával kérkedik
get knowledge of sth
tudomást szerez vmiről
half knowledge
féltudás
have a fair knowledge of English
elég jól tud angolul, elég jól beszél angolul, elég tisztességesen tud angolul
have knowledge of sth
tudomása van vmiről
his knowledge of English is a great asset to him
angol tudása nagy előnyt jelent számára, angol nyelvtudása nagy előnyt jelent számára, angol tudása nagy kincs számára
make a parade of one's knowledge
fitogtatja tudását, hivalkodik tudásával, kérkedik tudásával
obtain knowledge of sth
tudomást szerez vmiről
sketchy knowledge
hézagos ismeret, elemi tudás
specialized knowledge
szaktudás

További knowledge jelentések

sprinkling of knowledge
csekélyke tudás, némi ismeretek
thirst for knowledge
tudásvágy, tudásszomj
to my knowledge
tudomásom szerint, tudtommal
trot out one's knowledge
fitogtatja tudását
wide range of knowledge
széleskörű tudás