know jelentése magyarul

Know jelentése példákkal az EnSzótárban. Know magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

know ige kiejtése. Know gyakorisága.
ps: knew pp: known e3/-ing: knows, knowing
tud
tudomása van (vmiről)
tud vmit, biztos vmiben
ismer vkit
tud, ismer (nyelvet, szakmát),
ért vmihez, képes vmire
megismer, felismer vkit/vmit
járatos, ismerős vmiben
ismer vmit (tapasztalt már vmit)
vmilyennek ismert
meg tud különböztetni

know jelentése példamondatokkal

Only three more public acts are known.

Everyone knew the business had really changed.

Very few are known to occur elsewhere.

The normally busy market had never known such crowds.

We know riding motorcycles is potentially dangerous.

Szócikk know. Know jelentése, know magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

know jelentése kifejezésekkel

know-how
hozzáértés, szakértelem, technikai tudás, felkészültség, módszertár
know-all
mindentudó, nagyokos
know-it-all
okoskodó ember, főokos, okostóni
lesser-known
kevéssé ismert
well known
jól ismert, köztudott
know of sth/sb
tud vmiről/vkiről, hallott vmiről/vkiről
... as we know it
a mostanában ismert/szokásos ...
God/goodness/heaven knows
csak a jó ég tudja, ahogy isten is tudja
I didn't know the one from the other
nem tudtam egyiket a másiktól megkülönböztetni
I do not know the least thing about it
sejtelmem sincs róla, mit sem tudok róla
I do not know what line of action to take
nem tudom, hogy milyen lépéseket tegyek, nem tudom, hogy milyen intézkedéseket tegyek, nem tudom, hogy milyen akcióra szánjam rá magam
I don't know about that!
erről nem tudok!, ezt nem hallottam!
I don't know how I can bear to face him
nem tudom, merjek-e a szeme elé kerülni, nem tudom, merjek-e a színe elé kerülni
I don't know how to do it
nem értek hozzá
I don't know how to put it
nem tudom hogy közöljem, nem tudom, hogy közöljem
I don't know that
nem hiszem, hogy, kétlem, hogy
I don't know the first thing about it
nem értek hozzá, egyáltalán nem értek hozzá, fogalmam sincs róla, dunsztom sincs róla
I don't know what in the world to do with it
nem tudom, mi az ördögöt csináljak vele, nem tudom, mi az ördögöt kezdjek vele, nem tudom, mi az ördögöt tegyek vele
I don't know where I stand
nem tudom, hogy is állok, nem tudom, hogyan is állok
I don't know which is which
nem tudom megkülönböztetni, hogy melyik melyik
I don't know whom to turn to
nem tudom, kihez forduljak

További know jelentések

I don't know whom you mean
nem tudom, kire gondolsz
I don't want it known
nem akarom, hogy megtudják, nem akarom, hogy tudják, nem akarom, hogy kitudódjék
I happen to know that
véletlenül tudom hogy
I hardly know what to say
nem is tudom, mit mondjak
I have known it happen
tudomásom szerint ilyesmi már előfordult
I have known it to happen
tudomásom szerint ilyesmi már előfordult
I have known people die of it
hallottam már olyanokról is, akik belehaltak
I have never known him do it before
tudomásom szerint ilyet még soha sem tett
I have never known him to do it before
tudomásom szerint ilyet még soha sem tett
I hope I may know something about my job
azért talán én is értek valamicskét a munkámhoz
I knew this
ezt tudtam, ennyit tudtam
I know
tudom, egyetértek, tudom már! (új ötlet/javaslat)
I know him in and out
tökéletesen ismerem
I know it all
mindezt jól tudom, mindezzel tökéletesen tisztában vagyok, tudom az egészet
I know it from a good source
biztos forrásból tudom, megbízható forrásból tudom
I know it right well
nagyon jól tudom, nagyon is jól tudom
I know that writing
ismerem azt az írást
I know this town inside out
minden zugát ismerem ennek a városnak
I know what I know
tudom, amit tudok
I know what is expected of me
tudom, mit kell tennem, tudom, mit várnak el tőlem
I rather think you know him
azt hiszem, hogy ismered őt, az az érzésem, hogy ismered őt
I should be glad to know
szeretném tudni
I should never have known you again
soha nem ismertelek volna meg
I thought you would have known better
azt gondoltam, több eszed lesz
I will let him know
értesíteni fogom
I would give the world to know
sokért nem adnám, ha tudhatnám
I would have you know
vedd tudomásul, kívánom, hogy vedd tudomásul
I would have you know that
vegye tudomásul, hogy
all one knows
ami vkitől telik, ami vkitől csak telik
all you know how
ahogyan csak tőled telik
and sb knows it
és vki tudja/tisztában van vele
another time you'll know better
majd máskor előbb meggondolod
as everyone knows
mint ismeretes, köztudomású, hogy
as is well known
ahogy köztudomású, ahogy mindenki tudja
assume a knowing air
fontoskodik
be by way of knowing everybody
saját állítása szerint mindenkit ismer
be eager to know sth
kíváncsi vmire
be good enough to let me know
legyen szíves velem tudatni
be in surroundings one knows
ismerős környezetben van
be in the know
bennfentes
be it known that
közhírré tétetik, hogy, szolgáljon mindenki tudomására akit illet, hogy
be known to be a good father
tudják róla, hogy jó apa