keep jelentése magyarul

Keep jelentése példákkal az EnSzótárban. Keep magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

keep ige kiejtése 1. Keep gyakorisága 1.
ps: kept pp: kept e3/-ing: keeps, keeping
tart, megtart, megőriz (magának)
tart (vmilyen állapotban, helyzetben)
eltart vkit (pl. családot)
megtart (ígéretet, esküt, stb.)
vezet (naplót, nyilvántartást, stb.)
keep főnév kiejtése 2. Keep gyakorisága 2.
ellátás
élelmezés
ellátás költségei
felelősség; irányítás
vártorony

keep jelentése példamondatokkal

These agreements keep wages below market rates.

The revenue authorities keep seizing such plants regularly.

To keep costs affordable inexpensive ground shipping gets used.

The main sticking point is record keeping.

The short history should keep investors wary.

Szócikk keep. Keep jelentése, keep magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

keep jelentése kifejezésekkel

well kept
jól ápolt, jól gondozott, szépen gondozott, jól tartott, helyesen gondozott, jól karban tartott, jól őrzött, gondosan titkolt, gondosan eltitkolt
keep at sth
tovább dolgozik vmin, tovább csinál vmit
keep away (from sb/sth)
távol tartja magát, távol marad (vkitől/vmitől)
keep back (from sb/sth)
távol marad vkitől/vmitől
keep down
lapul, rejtőzködik
keep from sth | keep yourself from sth
megáll vmit (nem tesz meg vmit), tartózkodik vmitől
keep in with sb
fenntartja a jó viszonyt vkivel, jóban marad vkivel
keep off
nem esik, nem ered el (eső, hó, stb.)
keep off sth
elkerül, mellőz (ételt, italt, stb.), (tárgyat/témát) elkerül/mellőz, nem érint
keep on
tovább folytat/csinál vmit
keep on (at sb) (about sb/sth)
állandóan zaklat/nyaggat vmivel vkit
keep out (of sth)
nem lép/megy be vhova, kívül marad
keep out of sth | keep sb out of sth
elkerül vmit, nem avatkozik bele vmibe, távol tart vmitől vkit
keep sb after
tovább benntart vkit (büntetésből iskolában)
keep sb at sth
tovább dolgoztat vmin, tovább csináltat vmit
keep sb back
tovább benntart vkit (büntetésből iskolában), évet ismétel, megbukik (iskolában)
keep sb back (from sb/sth)
távol tart vkit, visszatart vkit (vkitől/vmitől)
keep sb down
elnyom/elnyomás alatt tart vkit
keep sb from sth
megakadályoz/meggátol vkit vmiben, visszatart vkit vmitől
keep sb in
benn tart vkit, nem enged/ereszt ki vkit
keep sb in sth | keep yourself in sth
(rendszeresen) ellát vkit vmivel, ellátja magát vmivel

További keep jelentések

keep sb on
megtart (alkalmazottat)
keep sb under
elnyom vkit, elnyomás alatt tart vkit
keep sb up
ébren tart, nem hagy aludni vkit
keep sb/sth away (from sb/sth)
távol tart vkit/vmit (vkitől/vmitől)
keep sb/sth off | keep sb/sth off sb/sth
távol tart vkit/vmit (vkitől/vmitől)
keep sb/sth out (of sth)
nem enged be vkit/vmit (vhova), távol tart (vhonnét)
keep sth back
visszatart, visszafojt (érzelmet, stb.), visszatart, megtart (egy részét vminek)
keep sth back (from sb)
elhallgat/eltitkol vmit, visszatart vmit
keep sth down
nyomás alatt tart, alacsony szinten tart, benn tart, nem hány ki vmit
keep sth from sb
elhallgat/eltitkol vmit vki elől
keep sth from sth
kiküszöböl/kihagy vmiből vmit
keep sth in
visszatart, visszafojt (érzést)
keep sth on
tovább bérel (házat, lakást, stb.)
keep sth to yourself
megtart magának vmit (pl. véleményt), nem beszél vmiről
keep sth up
magas szinten tart (árat, stb.), (változatlanul) tovább folytat, nem lankad, fenntart, megőriz (hangulatot, stb.), megőriz, gyakorol (szokást, stb), fenntart, gondoz, ápol (házat, kertet, stb), karbantart
keep to sth
nem tér le az útról, ugyanazon az úton halad tovább, marad (a témánál), nem tér el (témától), tartja magát (ígérethez, megállapodáshoz, stb.), nem hagy el (helyet), benn marad (vhol)
keep up
kitart, folytatódik (időjárás, stb.)
keep up (with sb/sth)
lépést tart (vkivel/vmivel) (haladásban, fejlődésben, stb.), felveszi a versenyt (vkivel/vmivel)
keep up with sb
kapcsolatban marad vkivel
keep up with sth
(rendszeresen) követ (átv.) (híreket, eseményeket, divatot, stb.), lépést tart vmivel (átv.), rendszeresen tovább folytat/csinál/fizet vmit
keep yourself to yourself
magának való, nem érintkezik senkivel, nem ereszt senkit sem közel magához
Fire line: keep clear at all times.
Tűzoltóterület: kérjük mindig szabadon hagyni!
Keep out!
Belépni tilos!
be in good keep
jó karban van
be in keeping with sth
összhangban van mivel
be keeping well
jól van
be kept busy all day
egész nap be van fogva
be kept dry
száraz helyen tartandó, nedvességtől óvandó
be kept in a cool place
hűvös helyen tartandó
be kept in a warm place
meleg helyen tartandó
be kept in mind
szem előtt tartandó, észben tartandó
be kept marooned
ott reked, el van vágva a közlekedéstől, társaitól lemarad
be kept upright
egyenesen tartandó
be on the lookout for | keep a lookout for
vigyáz, ügyel vmire, résen áll, kutat vmi után
be scarcely able to keep one's head above water
nagyon nehezen tartja magát, küszködik az elmerüléssel, majdnem összecsapnak feje fölött a hullámok, alig áll a lábán
be worth its keep
kifizetődő tartani
don't let me keep you
nem akarlak feltartani
earn one's keep
megkeresi a szükségeset, megkeresi a létfenntartáshoz szükségeset, megkeresi a rezsit, több hasznot hoz(,) mint amennyibe a tartása kerül
for keeps
végleg, örökre, örökbe
get/keep one's eye in
rajta tartja a szemét vmin (átv.), gyakorlott szeme van
get/keep one's hand in
gyakorlatot/jártasságot szerez/megtart vmiben
get/keep the show on the road
elkezdi/folytatja a vállalkozást