just jelentése magyarul

Just jelentése példákkal az EnSzótárban. Just magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

just határozószó kiejtése 1. Just gyakorisága 1.
pont, pontosan
épp/éppen most
nem sokkal ezelőtt
éppen csak, éppen hogy, alig
csak
egyszerűen, valóban (hangsúlyozás)
csak ... (udvarias engedély/kérés)
talán (módbeli segédigével)
pontosan (egyetértés kifejezése)
just melléknév kiejtése 2. Just gyakorisága 2.
igazságos
ésszerű, helyes
jogos, helyénvaló
indokolható

just jelentése példamondatokkal

There are just too many outside risks.

Big data is just better media targeting.

Well actually everyone was just having bad dreams.

A woman was murdered here just last week.

The river is quite pretty just here.

Szócikk just. Just jelentése, just magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

just jelentése kifejezésekkel

(just) in case
készülve arra hogy ..., ha ... lenne, ha az lenne a helyzet hogy ...
(just) one of those things
szükséges/elkerülhetetlen dolog
I did it just for a joke
merő tréfából tettem, csak tréfa volt
I had just sat down when
alighogy leültem, éppen azután, hogy leültem, közvetlenül azután, hogy leültem
I had only just sat down when
alighogy leültem, éppen azután, hogy leültem, közvetlenül azután, hogy leültem
I just told him
csak annyit mondtam neki, csak azt mondtam neki, egész egyszerűen csak annyit mondtam neki, egész egyszerűen csak azt mondtam neki, épp az imént mondtam meg neki
I will just pop in
csak beugrom, épp csak beugrom hozzájuk
all/just the same
mindenek/ennek/annak ellenére, noha, ámbár, mégis, mindenesetre
arrive just in time
utolsó pillanatban érkezik, végszóra érkezik
as is only just
igazságosan, igazság szerint
as was only just
igazságosan, igazság szerint
be just doing sth
éppen csinál vmit
be just to one's engagements
kötelezettségeihez hű
by standing on tip-toe I can just reach the shelf
lábujjhegyen állva éppen elérem a polcot
five pounds just as it stands
pontosan öt font
get/receive one's just deserts
megkapja amit megérdemelt (pl. büntetést)
he has just been on the line
éppen most beszélt telefonon
he just managed to do it
éppen hogy sikerült neki megtennie
he went out just as I came in
épp akkor ment ki, amikor beléptem, épp akkor ment ki, amikor bejöttem
it is just as you said
teljes mértékben igazad van, úgy, ahogy mondod
it is just one of those things
ez már így szokott lenni, ahogy ez már lenni szokott, vannak az életben ilyen dolgok, előfordul néha az is

További just jelentések

it is just splendid
ez valóban remek, ez valóban ragyogó
it is no good doing it just anyhow
nem lehet csak úgy akárhogy elintézni
it would be just as well if he came
jobb lenne, ha jönne
it's just about it
körülbelül így van, körülbelül így is van
it's just like him to do sth
ez rávall
it's just the same
mindegy, teljesen közömbös
just a bit
csak egy egész keveset, csak egy icipicit
just a hunch
csak vmi előérzet, csak vmi sejtelem, csak vmi megérzés
just a line to tell you!
csak egy szóra!, csak egy szóra kérem!
just a little
csak egy egész keveset, csak egy icipicit
just a little bit
csak egy egész keveset, csak egy icipicit
just a minute/moment/second
várj egy pillanatot!, egy pillanat! (közbeszólás)
just a spot of whisky
csak egy csepp whisky
just a week ago
épp egy hete, pontosan egy hete, éppen egy héttel ezelőtt
just about
körülbelül, nagyjából, majdnem, közel
just after
közvetlenül utána
just and lawful decision
igazságos és pártatlan ítélet, helyes és pártatlan ítélet
just anyhow
akárhogy, akármiként, akármiképpen
just as
épp olyan, mint, épp úgy, mint
just as he was leaving
éppen indulófélben volt
just as well
szerencsés/jó dolog
just as you please!
ahogy akarod!, ahogy önnek tetszik!, ahogy parancsolja!
just before
közvetlenül előtte, közvetlenül mielőtt
just before the meeting
közvetlenül az ülést megelőzően, közvetlenül az összejövetelt megelőzően
just cooked
friss, frissen főtt
just for fun
móka kedvéért, szórakozásból
just how many are they?
hányan is vannak tulajdonképpen?
just in time
éppen jókor
just like
olyan mint
just like you!
ez jellemző rád!
just listen!
hallgasd csak!, figyelj csak!, figyelj csak ide!
just married
újdonsült házasok, nászutasok
just now
ebben a pillanatban, éppen most, nem sokkal ezelőtt
just off press
legfrissebb kiadás, most jelent meg
just on
pontosan (időpont/szám)
just on the line
éppen csak hogy megfelelő, éppen csak hogy elfogadható, gyenge elégséges
just once
csak egyetlen egyszer
just one
csak egyetlen egy
just out
éppen most jelent meg (könyv), most jelent meg (könyv)
just picture
hű kép, pontos kép
just poise
egyensúly
just quietly
bizalmasan, bizalmaskodva