its jelentése magyarul

Its jelentése az EnSzótárban. Its magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

its névelő kiejtése. Its gyakorisága.
(az ő/annak a) -ja, -je, -jai, -jei (semleges nem)

its jelentése kifejezésekkel

be driven out of its course
útjából eltérítik, útjából kitérítik, irányából eltérítik, irányából kitérítik
be worth its keep
kifizetődő tartani
bring in its train
magával hoz, maga után von
cast its horns
agancsát elhullatja, agancsát levedli
cast its skin
levedlik, leveti a bőrét, vedlésben elhányja a bőrét
cock its ears
fülét hegyezi
come into its own | come into one's own
elfogadottá/elismerté válik, megteszi a magáét, megmutatja mire képes
confine a river within its bed
folyót medrébe szorít, folyót medrébe visszaszorít
eat its head off
többet eszik mint jövedelmez, nem fizetődik ki
every bean has its black
senki sincs hiba nélkül, nincsen ember hiba nélkül, nincsen rózsa tövis nélkül
every bullet has its billet
semmi sem történik véletlenül, a sors ellen nem lehet küzdeni, a végzet ellen nem lehet küzdeni
every tub must stand on its own bottom
mindenki csak saját magára támaszkodhat
everything has its day
mindennek megvan az ideje, mindennek megjön az ideje
examine a question in all its bearings
minden vonatkozásban megvizsgál egy kérdést, minden oldaláról megvizsgál egy kérdést
famine and its attendant diseases
éhínség okozta betegségek, éhínséget kísérő betegségek
find its (own) level
kiegyenlítődik (folyadékszint), szintbe áll, (magától) beáll egy értékre
fling out its heels
hátrafelé kirúg
flutter on its seat
rezeg a szelepülésen
fray its head against a tree
hozzádörzsöli a fejét egy fához
give a horse its head
megereszti a kantárszárat, megereszti a gyeplőt
have had one's day | have had its day
már idejét múlta, elmúlt az ideje (már nem sikeres, népszerű, stb.)

További its jelentések

have its rise in somewhere
ered vhol (folyó)
have its uses | have one's uses
megvan a maga haszna, bizonyos szempontból hasznos
horse up on its toes
felágaskodó ló
in its way
maga nemében
it's the it of its
ez a dolgok netovábbja, ez mindennek a teteje
its roots go back
gyökerei visszanyúlnak
its value is vitiated by the many errors
lerontja értékét a sok hiba
leave its course
kilép a medréből
leave its seat
leválik
lie on its face
fordítva fekszik, lapján fekszik
lose its hair
vedlik, szőrét hullatja
lunge out its sting
kiereszti fullánkját
my hand has lost its cunning
a kézügyességem már nem a régi
old age and its attendant ills
öregkorral járó betegségek
on the way | on its way
érkezik, jön, megtörténőben van, útban van (születendő gyerek)
party swamped by its opponents
ellenfeleinek nagy száma által szétzúzott párt
pay its way | pay one's way
(a jövedelméből) fenntartja magát
pedestal bare of its statue
szobor nélkül maradt talapzat
plant that flowers before its time
idő előtt virágzó növény
preen its feathers
tollászkodik
prink its features
tollászkodik, tisztítja a tollazatát, lesimítja tollazatát
proceed under its own steam
saját erejéből halad
pull its full weight into the collar
jól húz (ló)
put sth in its place
helyére tesz vmit
put sth to its proper use
célszerűen használ vmit, célszerűen használ fel vmit
quiver its wings
szárnyaival csapkod, szárnyát rezegteti
rob a tree of its fruit
leszedi egy fa gyümölcseit, megfoszt egy fát a gyümölcsétől
run over its banks
kiönt a partra (folyó), kicsap a partra (folyó), elönti a partját (folyó)
see sth in its true aspect
igazi valójában lát vmit
slink its youth
elvetéli a kölykeit
slip its chain
elszabadul
slip its skin
leveti a bőrét, levedli a bőrét
slip its slough
leveti a bőrét, levedli a bőrét
slip its young
elvetéli kölykeit
slough its skin
elveti a bőrét, elhányja a bőrét, levedli a bőrét, vedlik, kibújik a bőréből
sold at under its value
árun alul eladott
sold under its value
áron alul eladott
stand/turn sth on its head
a feje tetejére állít vmit, ellenkezően értelmez vmit
swish its tail
suhint egyet a farkával, farkával csapkod
take its bearing on sth
támaszkodik vmire
take its perch
leszáll, letelepedik
take its rise in somewhere
ered vhol (folyó)

Szócikk its. Its jelentése, its magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.