it jelentése magyarul

It jelentése az EnSzótárban. It magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

it 1 névmás kiejtése 1. It gyakorisága 1.
ő, az, őt, azt, neki, annak (1. szám, 3. szem. névmás, semleges nem)
általános alany (idő, dátum, időjárás, távolság, stb.)
az/ez a (egy mondatrész kiemelése, hangsúlyozása)
(általános alany egyes igék esetén) (pl. vmilyennek látszik/tűnik/kinéz)
pontosan amire szükség van/ami kívánatos
a nagy vmi/vki (népszerű/divatos, stb.)
a fogó, hunyó (játékban)
it 2 főnév kiejtése 2. It gyakorisága 2.
olasz vermut

it jelentése kifejezésekkel

do-it-yourself
csináld magad (mozgalom)
know-it-all
okoskodó ember, főokos, okostóni
camp it up
túloz, ripacskodik, túlliheg, homoszexuális módon viselkedik, riszálja magát
make it up
kibékül (vkivel)
see to it that ...
gondoskodik arról hogy ...
take it out on sb | take sth out on sb
vkin kitölt vmit/a mérgét, vkire hárít vmit
(make a) run for it
elszelel, elillan, kereket old
... as we know it
a mostanában ismert/szokásos ...
I am all for it
teljes mértékben helyeslem, benne vagyok
I am happy to do it
boldog vagyok, hogy megtehetem
I am none the wiser for it
ettől nem lettem okosabb
I am not sure about it
ebben nem vagyok biztos
I am through with it
elegem van belőle, torkig vagyok vele
I can do it easy
könnyen megcsinálom, játszva megcsinálom
I can show that it is so
be tudom bizonyítani, hogy így van
I can swing it
valahogy meg tudom csinálni, erre még telik a pénzemből, erre még telik az időmből, ezt még ki tudom szorítani
I can't account for it
nem értem, nem tudom mivel magyarázni, nem tudom mire vélni
I can't bear the idea of it
nem tudom elviselni a gondolatot
I can't call it to mind
nem tudok rá visszaemlékezni
I can't get it out of my head
nem tudom kiverni a fejemből, nem tudom elfelejteni, mindig ez jár a fejemben
I can't get it out of my head that
nem megy ki a fejemből, hogy

További it jelentések

I can't make it out
nem tudok rajta eligazodni, egyáltalán nem értem, nem foghatom fel, érthetetlen számomra
I can't put my hand on it
nem tudom újra megtalálni, nem akad újra a kezembe
I can't see the point of it
nem látom az értelmét
I can't stomach it
nem veszi be a gyomrom
I cannot bear to see it
nem tudom elviselni ezt a látványt
I cannot bring myself to do it
nincs ínyemre megtenni, nem akaródzik megtennem
I cannot stomach it
nem veszi be a gyomrom
I consider it my duty to
kötelességemnek tartom, hogy
I could do it on my head
behunyt szemmel megcsinálom, csukott szemmel megcsinálom, fél kézzel is megcsinálom, mi sem könnyebb ennél
I couldn't make a go of it
nem boldogultam vele, nem tudtam sikerre vinni
I did it just for a joke
merő tréfából tettem, csak tréfa volt
I did it on your account
a te érdekedben tettem, miattad tettem, teérted tettem
I did not do it any more than you did
épp úgy nem én tettem, mint ahogy te sem, épp úgy nem én csináltam, mint ahogy te sem
I do not know the least thing about it
sejtelmem sincs róla, mit sem tudok róla
I do not wonder at it
egyáltalán nem lep meg, egyáltalán nem csodálkozom rajta, nem tartom meglepőnek, nem tartom különösnek
I don't care a fig for it
fütyülök rá
I don't feel too good about it
nem nagyon bízom benne, nem nagyon bízom a dologban, nem sokat remélek tőle, nem sokat várok tőle
I don't feel up to it
nem érzem magam képesnek rá, nem érzem magam egészen jól
I don't know how to do it
nem értek hozzá
I don't know how to put it
nem tudom hogy közöljem, nem tudom, hogy közöljem
I don't know the first thing about it
nem értek hozzá, egyáltalán nem értek hozzá, fogalmam sincs róla, dunsztom sincs róla
I don't know what in the world to do with it
nem tudom, mi az ördögöt csináljak vele, nem tudom, mi az ördögöt kezdjek vele, nem tudom, mi az ördögöt tegyek vele
I don't see the point of it
nem látom az értelmét
I don't subscribe to it
nem azonosítom magam vele, ez nem írom alá
I don't want it known
nem akarom, hogy megtudják, nem akarom, hogy tudják, nem akarom, hogy kitudódjék
I don't want it to get about
nem akarom, hogy híre fusson, nem akarom, hogy mindenki beszéljen róla
I doubt it
kétlem
I dread to think of it
még a gondolatától is borsózik a hátam
I felt it in my bones that
valami azt súgta nekem, hogy
I give it up
feladom
I give you joy of it!
minden jót kívánok hozzá!, gratulálok hozzá!
I got it from him
tőle tudtam meg, ő mondta nekem
I had a bad time of it
elég ronda dolog volt
I had a job to do it
nagy fáradságomba került elvégezni, nagy fáradságomba került megcsinálni, nehéz munka volt
I had heard of it before this
már hallottam róla, már hallottam erről, már rég hallottam róla, már korábban hallottam róla
I have heard it said
hallottam, hogy, azt beszélik, hogy
I have it straight now
már értem
I have it!
most már értem!, megvan!
I have known it happen
tudomásom szerint ilyesmi már előfordult
I have known it to happen
tudomásom szerint ilyesmi már előfordult
I have known people die of it
hallottam már olyanokról is, akik belehaltak
I have never known him do it before
tudomásom szerint ilyet még soha sem tett

Szócikk it. It jelentése, it magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.