issue jelentése magyarul

Issue jelentése példákkal az EnSzótárban. Issue magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

issue főnév kiejtése 1. Issue gyakorisága 1.
pont, vitapont, kérdés
személyes problémák/gondok
problémák, gondok (szolgáltatással)
kibocsátás
forgalomba hozatal
kiadás, kiadott széria
kiadás (könyvé)
kiadvány, példány (folyóiraté)
kimenet, kimenetel
következmény
eredmény, végeredmény
kifolyás, kiömlés
kijövés, kibocsátás
utód, leszármazott
issue ige kiejtése 2. Issue gyakorisága 2.
Ragozott alakok: issues, issuing, issued
kibocsát, forgalomba hoz
kiad, megjelentet (újságot, könyvet)
kioszt (élelmiszert)
kiad (útlevelet, jegyet)
ellát vkit vmivel
felszerel vkit vmivel
(hivatalosan) kiad (pl. engedélyt, nyilatkozatot)
kifolyik, kiömlik
kijön, kiáramlik
keletkezik, származik, ered (vhonnan/vmiből)

issue jelentése példamondatokkal

The issue was resolved within three hours.

The issue is additionally getting federal attention.

This issue compounds things during commute hours.

The bonds were issued seven months ago.

Some states issue generic professional engineering licenses.

Szócikk issue. Issue jelentése, issue magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

issue jelentése kifejezésekkel

side issue
másodrendű kérdés, mellékes kérdés
issue from sth
kijön, kiáramlik
at issue
megtárgyalás/megvitatás alatt levő
bank of issue
jegybank
capital issue
részvénykibocsátás
case at issue
jelen ügy, vitás ügy, szóban forgó ügy, napirenden levő ügy, napirenden levő kérdés
current issue
legfrissebb szám, legújabb szám, e heti szám, e havi szám
face the issue
szembenéz a tényekkel
force the issue
azonnali döntésre kényszerít
government issue
kincstári tulajdon
have a writ issued against sb
bíróság elé idéz vkit, idézést bocsát ki vkinek
issue a proclamation
kiáltványt tesz közzé
issue a writ against sb
bíróság elé idéz vkit, idézést bocsát ki vkinek
issue in sth
eredményez vmit, vezet vmire
issue out
kifolyik, kiömlik
issue with sth
felszerel mivel, ellát mivel
join issue with sb on sth
vitába száll kivel vmiben
make an issue of
kérdést csinál vmiből, túl komolyan vesz vmit
question at issue
szőnyegen levő kérdés
raise an issue
kérdést felvet, gondolatot felvet
reserve against a bond issue
kibocsátott kötvények alapja

További issue jelentések

take issue with
nem ért egyet vmivel, kétségbe von, vitat vmit
take issue with sb on sth
vitába száll kivel vmiben
the case is at issue upon its merits
az ügy érdemben kerül tárgyalásra
union of barren issue
gyermektelen házasság