involve jelentése magyarul

Involve jelentése példákkal az EnSzótárban. Involve magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

involve ige kiejtése. Involve gyakorisága.
Ragozott alakok: involves, involving, involved
magában foglal
begöngyöl
becsavar
belebonyolít
belekever
magával hoz
maga után von
hatványoz
beburkol
körülteker
összegöngyöl
összeteker
összezavar
vele jár
hatványra emel

involve jelentése példamondatokkal

Their second example involves corporate tax integration.

The research involving enzymes is growing daily.

All final disciplinary actions involving teacher licenses are public information.

Our current project involves tracking tagged fish.

That is why modern foreign relations between countries involve diplomacy.

Szócikk involve. Involve jelentése, involve magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

involve jelentése kifejezésekkel

be in involved circumstances
el van adósodva, anyagi nehézségekkel küzd
forces involved
közreműködő erők, bevont erők
get involved in sth
belekeveredik vmibe, belegabalyodik vmibe, belesodródik vmibe
involve many responsibilities
felelősséggel jár
involve oneself in debt
adósságba veri magát
involve oneself in trouble
bajba keveredik, kutyaszorítóba kerül, csávába kerül
involve sb in a quarrel
veszekedésbe belevon vkit, veszekedésbe beleránt vkit
object involved
szóban forgó tárgy
this involves
ebből az következik, ez azt jelenti, ez azt involválja