into jelentése magyarul

Into jelentése példákkal az EnSzótárban. Into magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

into elöljárószó kiejtése. Into gyakorisága.
-ba, -be (egy helyre)
vminek neki-, vmibe bele- (ütődés, csapódás, stb.)
-ba, -be (egy érkezési célhoz)
-ba, -be (egy témába)
-ra, -re, -vá, -vé, vmibe, vmivé (egy állapotba)
(osztás kifejezése)
(vkit érdekel vmi)

into jelentése példamondatokkal

This is where experience really comes into play.

This information is programmed into each user radio.

This translates into better relations among colleagues.

Alan withdrew into himself during seventh grade.

They really help bring things into perspective.

Szócikk into. Into jelentése, into magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

into jelentése kifejezésekkel

barge into sth
nekiütődik vminek
bite into sth
beleharap vmibe, belemar vmibe, behatol vmibe
book in/into sth
bejelentkezik (érkezéskor pl. hotelba)
book sb in/into sth
szobát foglal vkinek
break into
betör vhova, vmire fakad, hirtelen kezd vmibe
bump into sb
összeszalad vkivel, összeakad vkivel
change back (into sb/sth)
visszatér egy állapotba/formába, stb.
change back (into sth)
visszaöltözik vmibe, visszavesz vmit magára
change sth back (into sth)
visszavált (valutát)
come into sth
pénzt/vagyont örököl/ráhagynak, múlik vmin (egy helyzet)
delve into sth
mélyére hatol vminek
draw sb into sth/into doing sth draw sb in
rávesz vkit vmire
empty into
befolyik
enter into
belekezd, belebocsátkozik, részt vesz, osztozik
fall into
belesik vmibe, feloszlik, ömlik, beleesik vhová, oszlik, torkollik
fall into sth
tartozik vmihez, vmihez tartozik
fit into
beleilleszt
get in | get into sth
megérkezik vhova, megnyeri a választást, bejut vhova (beválasztják, felveszik)
get into sth
felhúz, felvesz, belebújik (ruhába), belegyömöszöli magát (ruhába), belefog (foglalkozásba), vmibe elegyedik/merül, vmibe keveredik (átv.), kezd vmibe, rászokik vmire, szokást felvesz, érdeklődni kezd vmi iránt, érdekli vmi, beleszokik vmibe, megismer vmit, megtanul vmit, belejön vmibe, begyakorolja magát vmibe
get into sth | get sb into sth | get yourself into sth
vmilyen állapotba/helyzetbe kerül/jut, vmilyen állapotba/helyzetbe hoz/juttat vkit
go into sth
nekimegy vminek, beleütközik vmibe (jármű), elindul vmerre (jármű, vezető), belép vhova, csatlakozik (szervezethez), belekezd vmibe, viselkedni kezd vhogy, belemerül vmibe, gondosan megvizsgál/részletez vmit, belemegy vmibe, ráfordításra kerül vmibe

További into jelentések

knock into
bever, belever, nekiütődik, nekikoccan
lapse into sth
visszasüllyed vmibe
lay into sb
elver vkit, elpáhol vkit, elnáspángol vkit, elfenekel vkit, elagyabugyál vkit, rátámad vkire, belegyalogol vkibe, nekiesik vkinek, letámad vkit, nekiugrik vkinek
let sb in on sth | let sb into sth
beavat vkit vmibe, megoszt vmit vkivel
let sth into sth
beilleszt, besüllyeszt (felületbe)
look into sth
megvizsgál, kivizsgál, tanulmányoz vmit, átnéz, átfut, átlapoz
make sb/sth into sb/sth
átalakít/átváltoztat vmit/vkit vmivé/vkivé
move in | move into sth
beköltözik vhova
nose into
beleüti az orrát vmibe
open into/onto sth
nyílik vhova, vezet vhova
pay sth in | pay sth into sth
befizet (bankszámlára)
pitch into
bedob, nekitámad, leszid, nekifog, hozzálát, rákapcsol
plough into
teljes erővel belerohan
pour into
befolyik
put in (at ...) | put into ...
befut vhova, kiköt vhol (hajó)
put sth into sth
hozzáad (vmilyen jelleget), beletesz, belefektet, ráfordít (időt, erőfeszítést, stb.), pénzt ad/költ vmire
rip into sb (for/with sth)
nekiesik vkinek, megmondja vkinek a magáét
rip into/through sb/sth
végigsöpör vhol, keresztülsöpör vmin/vkin, besöpör vhova
run into sb
belefut vkibe, összefut vkivel (találkozik vkivel)
run into sb/sth
belerohan vmibe, nekimegy vminek, összeütközik vmivel
run into sth
beleszalad (rossz időbe, ködbe, stb.), beleszalad, beleütközik (problémába), rúg vmire, elér (egy mennyiséget/szintet)
run sth into sb/sth
belerohan vmivel vmibe, nekimegy vmivel vminek
saw sth up (into sth)
felfűrészel (darabokra)
set sth in/into sth
besüllyeszt, beilleszt, odarögzít (falhoz, stb.)
sink into sth
belesüpped vmibe, belemerül vmibe, elmerül vmibe
step into
belebújik (nadrágba), birtokába jut vminek, belép, belelép
sucker sb into sth
rábeszél vkit vmire, rádumál vkit vmire, megfűz vkit vmire, megsóderol vkit vmire
talk sb into/out of sth
rábeszél vkit vmire/lebeszél vkit vmiről
tear into sb
alaposan lehord vkit, rámászik vkire
tuck in | tuck into sth
jóízűen eszik/falatozik vmiből
turn into
átalakul/átváltozik vkivé/vmivé, válik/lesz vkivé/vmivé
turn sb/sth into
átalakít/átváltoztat vkivé/vmivé
want in | want in/into sth
benne akar lenni vmiben, részese akar lenni vminek
work sb up (into sth) | work oneself up (into sth)
felizgat, izgalomba hoz vkit, felingerel, felhergel vkit, felbuzdul, fellelkesedik, indulatba jön, belelovalja magát vmibe
work sth in | work sth into sth
belevesz/belefoglal vmit (szövegbe), hozzákever/hozzáad vmihez, bedolgoz/beledolgoz vmibe
work sth up into sth
feljavít vmit, teljesebbé/jobbá/megfelelőbbé tesz vmit
write sth into sth
beleír, belevesz (szerződésbe, megállapodásba)
I bumped into him in the street
véletlenül összetalálkoztam vele az utcán, egymásba szaladtunk az utcán, egymásba botlottunk az utcán
an idea rushed into his mind
hirtelen ötlete támadt, hirtelen gondolata támadt, hirtelen eszébe villant egy ötlet, hirtelen agyába villant egy ötlet, hirtelen eszébe villant egy gondolat, hirtelen agyába villant egy gondolat
back into sth
nekifarol vminek, háttal nekimegy vminek
back into the garage
befarol a garázsba
back sb into a corner
sarokba szorít vkit