interest jelentése magyarul

Interest jelentése példákkal az EnSzótárban. Interest magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

interest főnév kiejtése 1. Interest gyakorisága 1.
érdeklődés
érdekesség
érdeklődési terület, vkit érdeklő dolgok
kamat, kamatteher (a kölcsönre fizetendő kamat)
kamat (pénzbetétre kapott kamat)
előny, haszon
érdek
érekeltség, részesedés
tulajdonosi érdekeltség
érdekcsoport (politikai/gazdasági)
interest ige kiejtése 2. Interest gyakorisága 2.
Ragozott alakok: interests, interesting, interested
érdekel vkit vmi
érdekeltté tesz vkit vmiben

interest jelentése példamondatokkal

Of particular interest has been sport fishing species.

All interest rates quoted are variable unless otherwise indicated.

His principal interest outside racing was cricket.

The normal interest rate is twenty five percent.

Japan has various laws restricting interest rates.

Szócikk interest. Interest jelentése, interest magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

interest jelentése kifejezésekkel

self-interest
önérdek, haszonlesés
interest-free
kamatmentes
interest sb in sth
meggyőz, rábeszél vkit (vásárlásra, evésre, stb.)
I am interested in them and in theirs
engem érdekelnek ők és az övéik
allow five p.c. interest on deposits
öt százalék kamatot fizet a betétek után
arrears of interest
hátralékos kamatok
at interest
kamatra (kölcsön)
be blind to one's interests
nem látja saját érdekeit, nem nézi saját érdekeit
be interested in sth
érdekli vmi, érdeklődik vmi iránt
carry interest
kamatozik
centre of interest
érdeklődés központja, érdeklődés gyújtópontja
class interest
osztályérdek
common interest
közös érdek
declare an/one's interest
üzleti érdekeltséget nyilvánít vmiben
default interest
késedelmi kamat
field of interest
érdeklődési kör
have a vested interest in sth
tőkéje van vmiben
in one's own interest
saját érdekében
in the interest of sb
vkinek az érdekében
in the interest of sth
vminek az érdekében
in the interests/interest of sth
vmi javára, érdekében

További interest jelentések

interest always comes first
első az érdek, fő az érdek
interest for default
késedelmi kamat
it is in your own interest
érdekedben áll
it is to your own interest
érdekedben áll
lose interest in sth
megun vmit
money interest
pénzbeli kamat
of interest
érdekes
of peculiar interest
különösen érdekes
places of interest
látnivalók, néznivalók, nevezetességek, látványosságok
point of interest
érdekes pont, érdekes mozzanat, érdekesség
range of interest
érdeklődési kör
range of interests
érdeklődési kör
rapt interest
feszült érdeklődés
rate of interest
kamatláb
show an interest in sb
érdeklődést tanúsít vki iránt, érdeklődést mutat vki iránt
show very little interest
nagyon kis érdeklődést mutat, rendkívül csekély érdeklődést mutat, egyáltalán nem érdeklődik, igen kevéssé érdeklődik
sphere of interest
érdeklődési kör, érdekszféra
take an interest in sth
érdeklődik vmi iránt, érdekli vmi
take languid interest in sth
lanyha érdeklődést tanúsít vmi iránt
take sb's interest
eljár vki érdekében
very interesting
nagyon érdekes
with interest
kamattal együtt, kamatostul/erősebben (viszonoz vmit)