if jelentése magyarul

If jelentése példákkal az EnSzótárban. If magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

if kötőszó kiejtése 1. If gyakorisága 1.
ha, amennyiben
feltéve hogy
ha ... volna (múlt idővel) (ha vmi lett/történt volna)
ha, amikor, valahányszor (akkor mindig)
ha ... is, akkor is ha
nem számít ha
hogy (vajon) ...-e (közvetett kérdésekben)
ha ...-e (udvarias kérésekben) (módbeli segédigékkel)
ha ... (vélemény kifejezése)
hát (nem ...) (meglepődés/megbánás/sajnálkozás kifejezése)
ha egyáltalán
ha ... is (nem lényeges)
bár, habár (melléknév/határozószó előtt szembeállítás/kontraszt kifejezése)
if főnév kiejtése 2. If gyakorisága 2.
ha, feltétel

if jelentése példamondatokkal

Check through everything before signing documents if office is here.

Too bad if rain had been forecast.

Even if someone is prejudice against blacks.

Stop eating if oral sensations are perceived.

High intensity training may prove beneficial if used properly.

Szócikk if. If jelentése, if magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

if jelentése kifejezésekkel

I should esteem it a favour if you would kindly
nagyon megtisztelne, ha, nagyon lekötelezne, ha
I should not be surprised if
nem lepne meg, ha
I wonder if he is coming
kérdés, hogy eljön-e, szeretném tudni, hogy eljön-e, jó lenne tudni, hogy eljön-e, vajon eljön-e
I'll be blamed if
akármi legyek, ha
I'll be blowed if
itt süllyedjek el, ha, akármi legyek, ha, az ördög vigyen el, ha
I'll be shot if
vigyen el az ördög, ha
I'll do it if and when I like
majd megteszem ha és amikor kedvem tartja
I'll eat my hat if
megeszem a kalapomat, ha, megeszem a sapkámat, ha
I'm buggered if ...
ha beszarok sem ...
as if sb owns the place | like sb owns the place
mintha az övé lenne ott minden
as if | as though
mintha
as if!
Kétlem!
be sixty if a day
megvan hatvan, megvan hatvan éves
big if
nagy ha, nagy kérdés
blame my hide if I go
akasszanak föl, ha elmegyek
call me if I am wanted
hívjatok, ha szükség lesz rám
come to that | if it comes to that
ami azt illeti
do you know if jack is at home?
nem tudod, hogy otthon van-e jack?
don't take it unkindly if
ne vegye rossz néven, ha
even if
még akkor is ha ..., még ha ... is
feel as if
úgy véli, mintha, úgy gondolja, mintha

További if jelentések

fine crop if hair
dús haj
hanged if I know
fogalmam sincs róla
he is fifty if anything
legalább ötven éves, megvan legalább ötven éves
he would do it if he knew how
megtenné, ha tudná
if I can get it in in time
ha tudok rá időt szakítani
if I get the time
ha tudok rá időt szakítani, ha lesz rá időm
if I had only known
bárcsak tudtam volna
if I haven't gone a lost my key!
hát nem elvesztettem a kulcsomat!
if I may put it that way
ha szabad így kifejeznem magam
if I right remember
ha jól emlékszem
if I were he
és az ő helyében
if I were in your place
én a te helyedben, ha a helyedben volnék
if I were you
a te helyedben (tanács adása)
if an opportunity arises
ha alkalom adódik
if an opportunity presents itself
ha alkalom adódik
if and only if
csak akkor ha
if and when
majd ha (felmerül/bekövetkezik vmi)
if any
ha egyáltalán bármi, ha egyáltalán vmi, ha van egyáltalán
if anything
inkább talán
if by any chance
ha úgy adódnék
if by any possibility
ha úgy adódnék
if desired
kívánságra
if he did say so
még ha mondta is
if he doesn't like it he can go hang
ha nem tetszik neki, mehet a csudába, ha nem tetszik neki, kösse föl magát
if indeed
ha ugyan
if it be true that
ha igaz az, hogy
if it came to violence
ha erőszakra kerülne a sor
if it comes to the pinch
ha minden kötél szakad, szükség esetén, végszükség esetén, legrosszabb esetben, ha arra kerül a sor, döntő pillanatban
if it is necessary
ha szükséges
if it is so
ha így áll a dolog
if it isn't asking too much
elnézését kérem merészségemért, elnézésedet kérem merészségemért, bocsánat merészségemért, ha nem veszed rossz néven
if it should come to his ears
ha ő ezt megtudja
if it's a fair question
ha szabad megkérdeznem
if justice be unleavened with mercy
ha az ítélkezést nem enyhítené a könyörület
if necessary
ha szükséges, abban az esetben, ha szükséges, ha kell, adott esetben, szükség esetén
if need be
szükség esetén
if not
ha nem ... (még több/fokozottabb/szélsőségesebb), mert különben
if only
csak azért is, ha másért nem is, legalább, bárcsak (óhaj kifejezése)
if peradventure
ha netalán, ha történetesen
if sb is a day
legalább (vmennyi korú vki)
if so
ebben az esetben, ha így van
if such is the case
ha így áll a dolog